ОТ СЪЩИЯ СЪБЕСЕДНИК

Забравени страници от българската литература: Силян Пардов (първа част), Списание „Илюстрация Илинден“

Забравени страници от българската литература: Силян Пардов (първа част), Списание „Илюстрация Илинден“

Агенция „Фокус“ публикува поредица „Забравени страници от българската литература”, малко известни или непубликувани. Текстът за Силян Пардов е поместен в Списание „Илюстрация Илинден“ от...

11 Септември 2021 | 17:00 | Агенция „Фокус“

Забравени страници от българската литература: Славка Евтим Джерова, Списание „Илюстрация Илинден“

Забравени страници от българската литература: Славка Евтим Джерова, Списание „Илюстрация Илинден“

Агенция „Фокус“ публикува поредица „Забравени страници от българската литература”, малко известни или непубликувани. Текстът за Славка Евтим Джерова е поместен в Списание „Илюстрация Илинден“ от мартенския брой от 1943 г. Списанието излиза в София от април 1927 г. до май 1944 г. в 10 книги годишно. Тиражът му варира от 1400 до 5000 броя. Списанието е издание на Илинденската организация. Славка Евтим Джерова По следите, които човек оставя след земния си живот съдим за неговата стойност и от там определяме неговото незабелязано съществуване. Значителна следа остави след своя живот нашата скъпа покойница Славка Евтим Джерова, чийто светъл образ блести ярко пред очите ни така, както блестеше в нейното отзивчиво и вселюбящо сърце образът на легендарната Македония и тоя на целия български народ. Родена в старопрестолния Охрид край лазура на вълшебното Охридско езеро, като издънка на изключително родолюбиво семейство и закърмена със светостта на българските национални идеали, Славка Джерова едва 17-годишна още участвува в борбата за националното самозапазване и то твърде енергично. Непосредствено след това тя се задомява и нейният другар, за щастие не само не възпира този й копнеж за участие в народната борба, а още по-здраво насажда устрема да бъде тя ревностна носителка на идеята за пълното запазване на българското народностно съзнание в Македония и борческия дух тук в старите предели е сред ратниците за нейното освобождение от хищниците поробители. Никакви лични интереси не можеха да отклонят от тая света борба младата и самоотвержена Славка и нейният фанатизъм и издръжливост се открехваха особено ярко в дни на разколебания и недоразумения в средите, в които работеше. В такива моменти тя всякога биваше звеното за прегрупиране на силите и отпочване на още по-смела и всеотдайна борба. Охридчани, Стружани й дължат в това отношение голяма признателност Като червена нишка в нейната дейност изпъква участието й като дългогодишна председателка на Охридско-стружкото женско дружество и подпредседателка на Македонския женски съюз, където в дни на народни изпитания за народа ни, тя работи с непоколебима вяра в националното ни превъзмогване и всеобщо обединение на българския народ с жадуващата от всинца ни свобода за поробените българи. Прегърнала родолюбието като най-висша човешка добродетел, Славка, със своето сърце и готовност за саможертва, умееше да убеждава и да разколебава всяка надигаща се жажда за мъст и отплата. Удивителна сила имаше в това отношение нейното въздействие. Макар тиха и много кротка по природа, тя имаше скрита сила да насърчава, едва ли не властува над чуждата воля, колчем тя биваше разколебана. Ето тук беше нейната най-голяма заслуга За Славка не съществуваха състояние „не мога“ и не вярвам“, и ако можеше да се предаде вярно ликуваше й образ в моменти на постигнати резултати в борбата ,би видял всеки как правилно се осмислюва живота и човешкото съществувание. А що се отнася до нейната любвеобилност и готовност за пълно себеотрицание към близки и техните страдания и лишения, се подчерта напълно заслужено пред тленните й останки, като се каза: „да беше дори само нейното самораздаване към близки и околни, бе достатъчно, за да определи ореола на нейното име и нейната светла памет“. И за това, ние нейните сподвижнички, с гордост можем да кажем – Да пребъде нейното име и нейното светло дело достойно за подражание от подрастващото поколение. Да бъде вечна и светла нейната памет.

14 Август 2021 | 17:00 | Агенция „Фокус“