ОТ СЪЩИЯ СЪБЕСЕДНИК

Д-р Ваня Иванова: БСП трябва да продължи своята модернизация

Д-р Ваня Иванова: БСП трябва да продължи своята модернизация

Националният съвет на БСП взе решение за възобновяване на кампанията по прекия избор на председател. По този повод Агенция „Фокус“ разговаря с д-р Ваня Иванова. Ваня Ангелова Иванова e маги...

1 Юни 2020 | 17:00 | Агенция "Фокус"
Д-р Росица Иванова: Профилакториумът в град Перник ще работи в ползва на гражданите – въвеждат се нови здравни пакети

Д-р Росица Иванова: Профилакториумът в град Перник ще работи в ползва на граждан...

6 Февруари 2019 | 09:04
Радио „Фокус“, „Перничани-потомците на Кракра“

Д-р Цвета Иванова: В две села в област Пловдив има забрана за пиене на водата заради естествен уран

Д-р Цвета Иванова: В две села в област Пловдив има забрана за пиене на водата заради естествен уран

За годността на питейната вода Радио „Фокус“-Пловдив разговаря с д-р Цвета Иванова, началник отдел „ Радиационен контрол“ в РЗИ-Пловдив. Фокус: Д-р Иванова, годна ли е питейната вода в Пловдив и областта? Цвета Иванова: Питейната вода в област Пловдив абсолютно отговаря на всички изисквания по Наредба 9 по отношение на радиологични показатели. Това означава, че общата алфа, общата бета активност, индикативната доза и естественият уран са в абсолютни стойности и отговарят на изискванията на наредбата, с изключение обаче за село Пъдарско, където има забрана за пиене, но вървим към отмяна на забраната. Там миналата година имаше естествен уран. Сега искаме да имаме втори отрицателен резултат, взет по държавен здравен контрол. Към тази година отменихме забраната в село Караджалово, за село Болярино. Остана още село Драгойново със забрана за пиене на вода заради естествен уран и село Брягово. Тази година сме правили неколкократни анализи както от нашата, така и от страната на ВиК. Има мониторингови програми, които се изпълняват изключително стриктно. Резултатите от тези мониторингови програми се нанасят в специални таблици и се докладват в Европейска комисия- какво е констатирано, какви са взетите мерки в тази връзка. Нещата по отношение на радиологичните показатели се поуспокояват. От шест населени места сега има само в две забрана за пиене. Годината беше много дъждовна и вероятно това има принос към цялата обстановка с питейната вода по отношение на естествени уран. Фокус: Ежемесечно ли вземате проби? Цвета Иванова: Не, ежемесечно това не е възможно. По държавен здравен контрол имаме ангажимент до 50% да правим мониторинг. Говоря за всички показатели по Наредба 9 за качеството на питейната вода. Основен ангажимент имат водоснабдителните организации да правят мониторинг, а ние върху техния мониторинг по чистота, по показатели правим до 50 % . Понякога надхвърляме особено по радиологични показатели планираните за годината анализи, които се извършват, предвид това, че се налагат повторни анализи от други населени места. Фокус: По кои показатели определяте водата, че е годна за пиене ? Цвета Иванова: Те са много. Говоря за микробиологични, химични, радиологични показатели, органични вещества, пестициди, полициклични ароматни въглеводороди. По абсолютно всички показатели, както е по Наредба 9 се правят анализи от наша страна по мониторинг, по държавен здравен контрол. Отделно ВиК имат ангажимент по същата наредба да направят 100 % мониторинг. Ние всъщност правим контрол върху техния контрол по показателите. Фокус: Какви мерки се предприемат в случай, че се констатира някаква негодност в питейната вода? Цвета Иванова: Веднага се дава предписание на ВиК за отстраняване на нарушенията, но някакви съществени нарушения към момента не сме констатирали, които да са опасни за здравето и живота на хората. Ако има нещо по микробиологични показатели, се прави допълнително хлориране. Фокус: Каква профилактика се прави? Цвета Иванова: Това е ангажимент на ВиК и затова се правят анализите.Всичко трябва да е изключително балансирано нито повече, нито по-малко по отношение на хлорирането. За начина, по който е направено хлорирането, обезаразяването на водата си има показатели както микробиологични, така и химични, които да покажат, че хлорирането е в оптимални количества. Фокус: От началото на годината съставени ли са актове? Цвета Иванова: Не, по отношение на питейната вода. Мария РУСЕВА

16 Август 2018 | 12:01 | Радио „Фокус“-Пловдив