ОТ СЪЩИЯ СЪБЕСЕДНИК

Забравени страници от българската литература: Ангел Винишки, Списание „Илюстрация Илинден“

Забравени страници от българската литература: Ангел Винишки, Списание „Илюстрация Илинден“

Агенция „Фокус“ публикува поредица „Забравени страници от българската литература”, малко известни или непубликувани. Текстът за Ангел Винишки е поместен в Списание „Илюстрация Илинден“ о...

28 Август 2021 | 18:00 | Агенция „Фокус“

Забравени страници от българската литература: Яким Василев, Списание „Илюстрация Илинден“

Забравени страници от българската литература: Яким Василев, Списание „Илюстрация Илинден“

Агенция „Фокус“ публикува поредица „Забравени страници от българската литература”, малко известни или непубликувани. Текстът за Яким Василев е поместен в Списание „Илюстрация Илинден“ от февруарския брой от 1943 г. Списанието излиза в София от април 1927 г. до май 1944 г. в 10 книги годишно. Тиражът му варира от 1400 до 5000 броя. Списанието е издание на Илинденската организация. Яким Василев Яким Василев от село Бабино, Демир Хисар, Битолско, роден през 1873 г, грамотен, един от най-жарките работници на революционната организация в селото още в началото й през 1901 г. , той е бил, па и днес е още бакалин в селото. Около Коледа 1902 г. турците са обискирали къщата му и намерили около 11 писма, изпратени от разни войводи, между които и от Йордан Пиперка, па вързан го откарали в мюдюрлъка в Прибилци. Били са го и го закарали в Битолския затвор, гдето е лежал до амнистията 1903 г. Яким е бил касиер на местния комитет През време на Илинденското въстание 1903 г. Яким е бил четник в четата на Йордан Пиперка и е взима живо участие в много сражения с турския аскер; той е бил и съучастник в сражението на Борис Сарафов в турски аскер в края на август 1930 г при местността Нине-орница и Боишка планина; в това сражение паднали убити над 40 души въстаници. При ликвидиране на въстанието Яким се предаде даде на австрийския консул в Битоля и остава в селото си; през 1904 г той пак заема почетно място в селския комитет и всичката революционна преписка вървеше през него, тъй като село Бабино, е било центърът на четническото движение. През юли 1907 г. турците убиха секретаря на войводата Алексо, Пандо Калчов от град Шумен, при когото намерили цялата архива; на основание на това турците арестуваха повече от 60 души селяни от целия район, между тях и Яким Василев с Дуко Илиев. Откарани в Битоля, там ги съдиха и осъдиха на 101 години затвор, обаче били са освободени през юли 1908 г. вследствие на турския „хуриет“, но и подир хуриета Яким не е мирувал; той пак е посрещнал -изпращал чети, писма и прочее. През 1915 г. с идването на българската власт в този край Яким е бил назначен за кмет (председател на общинската тричленна комисия) в Бабинската община, на която длъжност е служил до отстъплението на фронта 1918 г. Яким има жена Ивана, родена 1881 г., а материалното му състояние е средно. Сведенията събрал бившия войвода от Охрид – Т. Арсов.

7 Август 2021 | 17:00 | Агенция „Фокус“