ОТ СЪЩИЯ СЪБЕСЕДНИК

Забравени страници от българската литература: Иванчо Гевгелийски, Списание "Македония“

Забравени страници от българската литература: Иванчо Гевгелийски, Списание "Македония“

Агенция „Фокус“ публикува поредица „Забравени страници от българската литература”, малко известни или непубликувани. Текстът за Иванчо Гевгелийски е публикуван в месечното илюстровано популя...

24 Октомври 2020 | 19:01 | Агенция "Фокус"

Забравени страници от българската литература: Тома К. Давидов, Списание „Македония“

Забравени страници от българската литература: Тома К. Давидов, Списание „Македония“

Агенция „Фокус“ публикува поредица „Забравени страници от българската литература”, малко известни или непубликувани. Текстът за Тома К. Давидов е публикуван в месечното илюстровано популярно списание "Македония" от юли 1903 г. Списанието се издава от комитет от македонци в печатница "К. Г. Чинков" на ул. "Гурко" 54. Уреждат го М. Грашев и М. Копанов. Тома К. Давидов Тома Давидов е роден в град Ловеч на 20 април 1868 г. Свършил с отличие медицинските науки в Европа. В 1889 г. е назначен в армията и стига до чин поручик. Надарен с рядка чувствителност и буен темперамент, младият поручик не можеше спокойно да гледа един цял народ оттатък в Македония нещастна да гние и умира под ножа на азийския варварин. Мисълта да падне, като войник на бойното поле, не го остави вече до последните минути на живота. И ето този отличен момък, тоя интелигентен офицер, го виждаме в първите редове на въстанието от 1895 г. От тая дата Давидов се прощава завинаги с офицерството и се предава всецяло на своята мечта – да служи на робите. В комитета Б. Сарафов, Давидов беше подпредседател и игра една от най-видните роли; ала обкръжен от хора неразбрани, хора с много претенции, а с малко достойнства и той бе принуден да се повлече по общото течение. Обаче, винаги умният Давидов се е държал най-коректно и запазил другарите си от много работи, които биха ги отвлекли далеч и далеч в заблуждението. Давидов пръв си дигаше гласа, да се тури край на злоупотребите на безплодните кавги, излишни разноски и прочее и прочее, но гласът му всякога оставаше глас в пустиня. Ала за тия работи историята по-добре да говори. След падането на комитета Сарафов, Давидов прекара може би едни от най-отегчителните и скръбни дни през живота. Неговото честолюбие беше накърнено съвсем. „Комитетствующите неща останат тук, а моето място е там, каза той и есенес замина. В западните райони, в които бе определен да действува, Давидов се на чудна ловкост и умение можа да подигне духа на четите и на самото население. Той се запретна най-усилено да направи онова, за което неговите „вътрешни“ само фантазии пускаха и би го направил, може би ,ако смъртта не туреше край. Вест му дохожда, че Деян войвода е заобиколен от многочислен аскер в село Я(А)рбино. Трябва човек да има много буйна фантазия, за да може да си представи тъй релефно величието на тая знаменита армия от въодушевени и жадни за мъст горди българи, въоръжени кой с „Бердана“, кой с „Мартина“, кой с „Гра“, кой с коса, кой се секира и пр. Действително, гледката е чудесна, но по-чудесно и по-епично е юначеството, що показаха тия безсмъртни синове на Македония, начело с доблестния си войвода. Юнаците се нахвърлиха с едно нечувано ожесточение върху одърпаните низами на султана, които сбъркаха конците и в паническия си страх не знаеха де да се дянат. В няколко часа целият аскер беше унищожен и храбрите победители не се помнеха от радост и възторг. Полесражението представяше една тъжна, но величествена гледка. Когато вече утихнаха всякакви гърмежи, всички изкокнаха от позициите да се порадват на чудесната победа. Стана и Давидов и тури бинокъл да разглежда. В това време, за нещастие, шест души, изгърмяха от близките гробища и повалиха войводата. То бяха шестима турци, останали неубити. Моментално бяха уловени и заклани, ала милия войвода се изгуби завинаги. Голямата радост от победата се замени с безкрайна скръб за безценната загуба. Всички почнаха безутешно да плачат и с големи почести и благословии погребаха незабравимия си другар.

3 Октомври 2020 | 19:00 | Агенция „Фокус“