ОТ СЪЩИЯ СЪБЕСЕДНИК

Янка Такева, СБУ: Интегрираният тест ще покаже нивото на усвояването на знанията и какви умения са придобили децата на завършен етап

Янка Такева, СБУ: Интегрираният тест ще покаже нивото на усвояването на знанията и какви умения са придобили децата на завършен етап

Председателят на Синдиката на българските учители Янка Такева в интервю за Агенция „Фокус“ по повод предложените промени в националното външно оценяване за учениците след 4-ти, 7-ми и 10-ти ...

30 Юни 2020 | 12:00 | Агенция "Фокус"

Янка Такева, СБУ: Българският учител има най-висок образователен ценз и много добре развита квалификационна система

Янка Такева, СБУ: Българският учител има най-висок образователен ценз и много добре развита квалификационна система

Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители в интервю за Агенция „Фокус“ във връзка с Международния ден на учителя – 5 октомври. Фокус: Г-жо Такева, Международният ден на учителя се отбелязва на 5 октомври в над 100 страни от света по инициатива на ЮНЕСКО. Как България отбелязва този ден? Янка Такева: Аз искам да кажа, че празникът е по инициатива на ЮНЕСКО, но е предложен от българската делегация, което е още по-значимо за България. Международният ден на учителя в момента се чества в 193 страни в целия свят. В България по предложение на Синдиката на българските учители от 2007 г. се чества този празник. Това показва, че ние българските учители сме удовлетворени от това, че българското правителство, Министерство на образованието и науката непрекъснато обогатяват своите политики в навечерието на Международния ден на учителя. В навечерието на 5 октомври правителството взе решение за отпускане на повече от 2 милиона лева за 4 национални програми, които са крайно необходими за българската образователна система. Това са програми свързани с обучението на децата и учениците от детските градини до 12 клас. Това са политики, които са насочени към създаването на по-благоприятна училищна среда. Създаването на политики за подкрепа на учителите, които задържат децата в училище особено от рисковите групи деца. Политики, които са насочени към изучаването на българския език на деца от детската градина, за да може по-лесно да се адаптират към училищната среда. Това е един жест, който ние българските учители приемаме като жест и знак. Много целенасочено финансиране имаме към националната програма „Ученически олимпиади и състезания“, имаме осигурени средства за национална програма „Успяваме заедно“, национална програма „Заедно за всяко дете“ и национална програма „Без свободен час“, което е изключително важно от гледна точка на това, че когато отсъстват учителите от училищата и детските градини да може да се заплаща на учителите, които ги заместват. По този начин няма да има така наречените свободни часове. Това, което направи Министерски съвет на заседанието в сряда е изключително важно. Ние отдавна очаквахме тези програми, особено програмите осигуряващи провеждането на извънкласните дейности и в музеите и картинните галерии, в театрите, за да може, когато там се провеждат тези урочни дейности децата по-лесно да възприемат даденостите. Децата освен с думите от учителя, те ги приемат чрез образи, по снимките, репродукциите, историческите факти, които са изнесени в музеите, галериите, в театрите чрез изкуството. Тази година Международният ден на учителя е посветен на младите учители. Синдикатът на българските учители отдавна работи по тези проблеми. По време на председателството на България на Европейския съюз ние бяхме удостоени като синдикат с най-голямото доверие от Европейската комисия по образование. С подкрепата на Министерство на образованието ние проведохме една европейска конференция за младите учители, тяхното задържане, тяхната подготовка, тяхната квалификация, тяхното адаптиране към училищната среда чрез въвеждането на наставничеството. Съответно бяхме организацията, която повдигна завесата как и по какъв начин образователните системи в Европа би трябвало да работим в тази посока. Тази година Синдикатът на българските учители участва в своите си конференции и дискусии, които провеждаме с плакатите, които са посветени на Международния ден на учителя. На сайта на Синдиката на българските учители може да видите плаката, може да отворите вестник „Учителско дело“ и да видите как изглежда плаката. Плакати сме разпространили чрез вестника, който достига до всяко едно училище. Съответно сме разлепили такива книжни плакати в училища в София. Най-важното, което е свързано с кадровото обезпечаване на българското образователна система, като Синдикат участваме в разработването на всички наши синдикални политики, свързани със стабилност, устойчивост и безопасност на работното място, както за учителите, така и за учениците. Обръщам сериозно внимание за безопасност, защото вие знаете, че най-важната и основна функция на българското образование в училища и детски градини и в извънучилищни звена, безспорно това е опазване живота и здравето на децата в днешното размирно време. Това ни кара да бъдем още по-внимателни и още по-взискателни към създаването на тази безопасна училищна среда. Много и изключително перспективни са политиките на Синдиката на българските учители свързани с подготовката на учителите във висшите училища. Ние подготвяме една конференция съвместно с висшите училища, където ще поискаме включване на дисциплини свързани с гражданското образование на учителите, формиране на новите ценностни системи, отношение, поведение и култура на хората, които се подготвят да бъдат учители, за да могат това да го формират на младото поколение. Ще поискаме да се обогати програмата при подготовката на студентите, свързано с работа с деца със СОП в тази интегративна политика. Знаете че интеграцията на децата със СОП е изключително важна и масовият учител трябва да има познание в тази посока. Настояваме за увеличаване на план-приема във висшите училища на ресурсни учители, които са крайно недостатъчни в българската образователна система. Другото, което е изключително важно е това, че настояваме във висшите училища бъдещите учители да се обучават и да имат знанията и уменията да преподават в мултикултурна среда, защото ние сме една държава, в която има много култури. Знаете, че повече се увеличават децата, чиито майчин език не е български и за това трябва да има преосмисляне на подготовката на учителите във висши училища. Безспорно в тази посока сме насочили квалификациите си. Синдикатът на българските учители с партньорство с Министерство на образованието и науката всяка година, вече 5 подред, провеждаме във Велинград една конференция с учителите и директори, които работят с деца, чиито майчин език не е български. Обменят се добри педагогически практики, обменят се изключително много добри идеи и политики за това как и по какъв начин да се направи така, че тези деца да бъдат устойчиви на пазара на труда, да бъдат добре подготвени и най-важното е да продължават образованието си в посока обучение през целия живот. Хубаво е, че в навечерието на 5 октомври Синдикатът на българските учители започна да получава много поздравления от държавни, общински и местни власти, както и от нашите общински координационни съвети и председатели на синдикални организации, което означава, че Международният ден на учителя се припознава от цялото общество. Смятам че българският учител е най-важният за едно общество, той заслужава много уважение, стабилност и много голяма подкрепа от родителската общност, от политици, от държавници, от хора, които работят за бъдещето на държавата. Няма друга прослойка в обществото, която да изгражда личности, да прави човеци и да създава едно развиващо се гражданско и национално самочувствие на държавата си. Това го прави българският учител. Нека да ни е честит Международният ден на учителя – 5 октомври. Нека да бъдем със самочувствието на хората, които добре си вършат работата, нека непрекъснато да виждаме перспективите напред, съответно да работим иновативно, креативно, в интерес на учениците, на младите хора и в интерес на обществото. Нека родителите да бъдат спокойни, българските училища и детски градини, българският учител знае, може и децата ни са великолепни. Фокус: На какво ниво са българските учители в сравнение с учителите в световен мащаб? Янка Такева: Българският учител има най-висок образователен ценз. И както много добре знаем много страни, които са около нас, да не ги цитирам и малко по-далеч от нас, например, все още имат колежи, където подготвят учителите или средни училища, където подготвят учителите. Искам да кажа, че ние имаме най-добре развита кариерна система за развитието на учителите във вертикален план спрямо страните от Европейския съюз. Нашия модел го взеха колегите от Полша. Ние имаме най-доброто предучилищно образование, възпитание и социализация на децата спрямо страните членки на Европейския съюз. Имаме много добре развита квалификационна система. Без да звучи високопарно, аз представлявам синдикатите в Европейския синдикален комитет по образование, познавам системите. Ние си правим такава съпоставка. Безспорно не стигнахме по работна заплата македонците и сърбите, румънците, с другите страни в зависимост от стандарта на държавата вървим напред. Вие знаете, че в момента подготвяме анекса за увеличаването на работните заплати на педагогическите специалисти в образованието. Моите колеги от работодателските организации членуват в работодателски организации на европейско ниво. Ние там си сътрудничим и си партнираме със социални партньори. Слушайки и другите страни, българският учител трябва да бъде горд, че Синдикатът на българските учители направи толкова много за тях и с такива бързи скокове, за да може да се съизмерваме с нашите колеги. На нас какво ни остава, безспорно остава обществото да дава подкрепата на българският учител, да продължи тази политика на българското правителство, на г-н Борисов в посока, която вече 3 година изпълнява своите подписани ангажименти. В управленската програма, която 4 направления са предложения на Синдиката на българските учители. Съответно на нас ни остава големият проблем свързан с мотивацията на децата да продължат образованието си, така както го правят много деца в България. Много ми се иска един ден да няма нито едно семейство, което да не изпраща детето си на училище и да няма нито едно дете от ромски произход, което да няма най-малко средно образование. Това е моята мечта. Фокус: Какви качества трябва да притежава българският учител? Янка Такева: Първото и основно качество е това да бъде добър човек. Българският учител е един от най-големите приемни семейства, защото понякога децата и учениците престояват по-дълго в училище будни, отколкото в семейството си. Българският учител трябва да има много голямо желание да си общува с учениците, защото изследването, което направихме и попитахме учениците какво искат да се промени в българското училище. Те казаха, нашите учители да имат повече свободно време да си говорим приятелски. Нека учителя поне на ден половин час за разговор персонално със своите си ученици или групово, защото те имат нужда от това да споделят проблема, да споделят първите си трепети, ако трябва, да поискат съвет, не че не са го поискали от своите родители, но да видят как ще ги посъветва българският учител. Да имат време професионално да ориентират своите ученици, защото класният ръководител, учителят най-добре познава възможностите на децата. Учителят да има това, което го носи още, когато е тръгнал да се записва във висше училище и да получи диплома за учител. Да обича децата, това е изключително важно. И другото нещо, което е изключително важно българският учител непрекъснато да поощрява децата, да им дава кураж, да ги мотивира. Българският учител е второто семейство, както казах. Много са ни големи отговорностите, а българският учител всичко това го прави. Фокус: Каква е ролята, която учителят играе в живота на едно дете? Янка Такева: Понякога ролята е на първа позиция. Например за моята професионална насоченост ме мотивира моята учителка Христова по български език и литература. Понякога голяма роля играе българският учител за личностното развитие на младото поколение, на своите деца и ученици, които, когато пораснат са безкрайно благодарни. Ако си направите една анкета, а Синдикатът е правил тази анкета, кой влияе по-силно на вашето професионално развитие в бъдеще ще видите, че 60% от отговорите са учителят, 40% семейството. Фокус: Пожелайте нещо на българските учители? Янка Такева: Първо искам да благодаря на Вас на Агенция „Фокус“, защото никога не забравяте българския учител. На българския учител пожелавам да имат повече медии като Вас, да отразяват положителните практики и уроци в българските образователни институции. Да им пожелая много самочувствие, много кураж и много здраве и много късмет. На добър час. Виолета СИМЕОНОВА

5 Октомври 2019 | 12:00 | Агенция "Фокус"