ОТ СЪЩИЯ СЪБЕСЕДНИК

Омбудсманът Диана Ковачева: Системата за психични заболявания и за психиатрична помощ е абсолютно нереформирана и недофинансирана

Омбудсманът Диана Ковачева: Системата за психични заболявания и за психиатрична помощ е абсолютно нереформирана и недофинансирана

Диана Ковачева – омбудсман, в интервю за предаването "Здравей, България" на Нова телевизияВодещ: Ние отиваме към нашия гост Диана Ковачева омбудсманът – добро утро и добре дошли. Диа...

12 Февруари 2020 | 12:00 | Нова телевизия, "Здравей, България"

Омбудсманът Диана Ковачева: След нашия сигнал нещата в дома за хора в деменция в село Горско Косово се раздвижват

Омбудсманът Диана Ковачева: След нашия сигнал нещата в дома за хора в деменция в село Горско Косово се раздвижват

Диана Ковачева – омбудсман на Република България, в интервю за предаването „Тази сутрин“ по бТВ Водещ: Диана Ковачева е при нас в студиото сега. Добро утро и честита Нова година. Диана Ковачева: Добро утро. Честита Нова година. Водещ: Само че новата година започва с тази притеснителна информация, която изнесохте вчера, за 24-ма души, които в рамките на една година са починали от въпросния дом. Но чухте и лекуващия лекар там, който каза, че става въпрос за хора над 85 до 99 годишна възраст, и всъщност старостта е била причината. Така ли е? Диана Ковачева: Аз бих искала да направя уточнението, че тук не става въпрос за хоспис, тук става въпрос за социална услуга, за дом за възрастни хора с деменции, за които трябва да се полагат грижи. Това, което констатирахме – ние бяхме сезирани от жена, чийто близък е бил настанен и бързо е почитал в този дом. Тя ни сезира, като бих искала да уточня, че преди това тя е сезирала Агенцията за социално подпомагане и те са отказали да направят проверка. Водещ: А защо са й отказали? Диана Ковачева: Мотивите, с които са отказали, са вече са били правили проверки там, и тъй като лицето вече е починало може да бъде манипулирана информацията и няма как да се установи какво се е случило. Тогава тя се обръща към нас. Водещ: Вие започвате вашата проверка… Диана Ковачева: ние правим внезапна проверка. Националният превантивен механизъм е дирекция при омбудсмана, която се занимава именно с проверки в такива домове, в затворите, в местата за лишаване от свобода не за първи път. Бих искала да уточня тук следното нещо: 2013 година е правена проверка, действително направени са препоръки – не са изпълнени както се чу специално тези за подобряване на условията. Водещ: От 8 точки само една е останала, която не е изпълнена, както чухме сега от прякото включване. Диана Ковачева: Която е свързана с материално-битовите условия… Водещ: И хигиената. Диана Ковачева: … и хигиената. Но както чухте, и аз се радвам, че след този наш сигнал всъщност се раздвижват нещата и ще има нов проект, тоест, нещо ще се случи и това е смисълът, това е ролята на омбудсмана. Водещ: Явно проблем има, проектът е забавен. Диана Ковачева: Бих искала само да кажа следното: през 2017 година Агенцията за социално подпомагане в своя годишен доклад и анализ посочва, че стаите и санитарните помещения в този дом не отговарят за изискването за качество. Водещ: Какво установи вашата проверка кажете? Диана Ковачева: Нашата проверка установи пренаселеност на дома, което означава, че площта на това старо училище, което е адаптирано за такава социална услуга всъщност не позволява вътре нормално да живеят тези 57 души. Водещ: По колко човека има в стая? Диана Ковачева: Видяхте стаите. По 6 човека има в стая. Това са 9 стаи, в които има по 6 човека. Водещ: 9 стои по 6 човека. Диана Ковачева: И още 2, в които има по трима, но това са много малки стаи. Снощи в репортажите, а и сега се видя също, че всъщност между самите легла има съвсем малки разстояния колкото да станеш и да се придвижиш. Видя се, че масите за обяд и вечеря са в коридора. Става въпрос за наистина сериозна ситуация, в която има само един душ за тези 57 души и две тоалетни. Водещ: 57 души с един душ и две тоалетни? Диана Ковачева: И две тоалетни. Аз не мисля, че това са добри условия, при които действително за тези хора в рамките на това тясно пространство трябва да се прави рехабилитация, те да стават, да се раздвижват, да бъдат вдигани тези, които не са подвижни, с колички да бъдат изнасяни навън – дали това може да се случи в това тясно пространство. Наистина капацитетът е препълнен. Водещ: Още един притеснителен момент от вашата проверка е това, че не са лекувани декубиталните рани на един от пациентите. Диана Ковачева: Това е сигналът, по който всъщност направихме проверка – сигналът на жената, която ни е сезирала. Водещ: Действително ли не е лекувана, защото от заведението казаха, че там е имало медицински екип? Диана Ковачева: Ние няма как да го установим. Жената се оплаква, действително е имало такъв случай. Аз и вчера чух в репортажите, че те са чакали 4 дни декубитален дюшек. Водещ: Това са раните от залежаване. Диана Ковачева: Сега, не знам дали това е решението за декубиталните рани. Аз съм юрист, не съм лекар, но така или иначе нека да се направи проверка. Но всъщност, въпросът е в следното: нас ни притесни фактът, че има действително висока смъртност в този дом специално, има и други такива домове – те са общо 14 в страната. Водещ: Можем ли да направим съпоставка? Диана Ковачева: Почти половината от хората, настанени миналата година там, са починали – 24 човека от 57. В смисъл, да, вероятно са възрастни, но това не означава, че трябва да умират. Естествено е, че няма как да кажем точно каква е причината, затова сме сезирали прокуратурата, но за мен е много по-важно да се обърне внимание на проблема. Има проблем с качеството на тези социални услуги, няма стандарти за качеството. Всъщност както виждате, те самите споделят, че изпитват проблеми. Тези хора, които се настаняват там, те не са терминално болни, нали, това не е хоспис – обръщам отново внимание – това са хора, които имат нужда от грижи, това са хора с деменция. За съжаление те… Водещ: А приемате ли, че някои отиват наистина в много тежко състояние? Възрастта, за която споменаха? Диана Ковачева: Вероятно, да. Така е. Но имаше репортажи и от други домове – видя се, че има повече площи, хората рисуват, занимават ги с някакви неща. Тук очевидно те не се ползват от конкретни услуги в общността. Водещ: Няма ли достатъчно специалисти, които да ги занимават с нещо – да ги раздвижват или да рисуват, или пък да правят нещо, което да подобри тяхното състояние? Диана Ковачева: Това е въпросът. Това трябва да се провери. Тъй като ние сме направили внезапна проверка. Сега, едно е да направиш внезапна проверка и да отидеш на място, друго е когато се очаква, нали, да се постелят белите покривки и да се каже, че всичко е наред. Очевидно е, че материалната база е остаряла. Вярно, таванът не пада върху главите на хората, но трябва ли да чакаме това да се случи. Радвам се, че се раздвижват нещата. Вчера говорих с министъра на труда и социалната политика, тя също беше информирана от мен с писмо за случая. Радвам се, че тя също реагира веднага и ще направи проверка. Аз смятам, че въпросът тук е принципен. Тук става въпрос за един казус, който е изваден по конкретен сигнал, но трябва да се вземе наистина сериозно решение. Защото вчера стана ясно също, че много хора чакат да бъдат настанени. Сега, очевидно за съжаление опашката върви бързо, но така ли трябва всъщност да се решава въпросът? Ако чакат 30 души, за да бъдат настанени, значи има нужда от откриване на повече такива домове. Водещ: И повече такива услуги. Диана Ковачева: И съответно по-малки да бъдат, защото 60 човека очевидно няма как да седят едни върху други в този дом. Водещ: То може и 60 човека да са, въпросът е да има достатъчно голяма площ, за да се настанят. Диана Ковачева: Стига да е голяма площта. Тази площ не разрешава толкова хора да бъдат настанени и да имат един душ. Водещ: Да, един душ. Направихте ли проверка? За миналата година, 2019 година говорим 24-ма души, почти половината са починали. За 2018, за 2017 година има ли статистика за този дом специално? И можем ли да го съпоставим с другите такива социални услуги, които се предоставят? Казваме, това не е хоспис отново, това е място, където хората би трябвало да се лекуват и да се възстановяват. Диана Ковачева: Да. Нас ни шокира статистиката за миналата година. Назад не сме се връщали. Това е работа на компетентните органи, които да проверят. Все пак, омбудсманът подава сигнал. Но наистина статистиката е тревожна. Водещ: Какво получихте като уверение от министър Сачева? Диана Ковачева: Че ще бъде направена незабавна проверка и че всъщност, тя също с нея си говорихме за това, че липсват критерии. Критерии за стандартите, за това на какви критерии трябва да отговаря тази помощ. Водещ: Вие като омбудсман обаче, хората, ясно, могат да стигнат до вас, но те са тръгнали по друг път в самото начало – през Агенцията за социално подпомагане. Нали така казахте? Диана Ковачева: Да, така е, да. Водещ: Където са им отказали да направят проверка. Имат ли право? Диана Ковачева: Информирах министъра и за това. Водещ: Имат ли право да им откажат такава проверка? Защото това е много важно. Диана Ковачева: Да. Водещ: Много често хората се сблъскват просто с администрацията, която в нередки случаи с право наричат „бездушна“. Диана Ковачева: В случаите когато има починал пациент, починал човек, според мен, винаги трябва да се направи проверка, както и ние отидохме и на място направихме проверка, и виждате какво констатирахме. Аз смятам, че не е редно да се отказва, дори и под предлог, че скоро е направена проверка. Тук става въпрос за конкретен случай и не знам как точно ще се манипулира информацията – това е отговорът, който е получен. Разбира се, проверките са въпрос на преценка на компетентните органи, но мисля, че когато става въпрос за смърт на човек, винаги трябва да се прави проверка. Водещ: Очакваме проверката и на Социалното министерство, и на прокуратурата обаче за условията във въпросното заведение. Диана Ковачева: Да, така е. Но въпросът е, пак казвам, хубаво, ще се направят проверките, минало е време, дали ще се установи нещо не е ясно, въпросът обаче е принципен. Той засяга не само тези домове за хора с деменция, той засяга и въпроса за психиатричната помощ изобщо в България, тя е в много тежко състояние. Ето сега виждате – изгоря психодиспансерът, ами целият архив е изчезнал, целият архив е изгорял. Вие давате ли си сметка, че всъщност архивът за психично болните лица всъщност го няма. Водещ: И не само, отново стана въпрос за това, че нямат охрана нито вътре, нито отвън. Диана Ковачева: Там също ще изпратя проверка. Водещ: Сутринта показахме един такъв случай от Раднево, а вчера коментирахме това и с д-р Цветеслава Гълъбова. Казахте, че сте уведомили и социалния министър, но в края на миналата година, само преди няколко дни реално, сте уведомили отново министъра, или поне сте поискали от нея и от шефа на НОИ да се намери правен механизъм за това пенсиите, минималните пенсии да не бъдат под прага на бедността. Защото се получава истински парадокс: прагът на бедността, който е определен за следващата година ако не се лъжа е 365 лева- Диана Ковачева: 363 лева. Водещ: 363 лева, да. А колко е минималната пенсия? Диана Ковачева: Към днешна дата е 219 лева, с увеличението, което в проценти не е малко, от 1 юни ще стане 250. Няколко думи ако ми разрешите да кажа – давам си сметка, че бюджетът е вече приет за тази година, давам си сметка, че той не е разтегателен, разбира се, че трябва да има приоритети – всичко това го разбирам. В края на месец декември по време на изнесена приемна във Варна аз бях сезирана от възрастни хора от Шумен, които ми донесоха подписка от 1 800 души – разбирате, че няма как да пренебрегна толкова голяма подписка от хора от Шумен, които всъщност се оплакват наистина от факта, че тяхната минимална пенсия за осигурителен стаж и възраст е 219 лева, тоест, с около 100 лева под линията на бедност, която е определена. Това, разбира се, не е справедливо. Водещ: И е парадокс, но не е от сега наистина. Тъй като не е справедливо, какво може да бъде направено? Диана Ковачева: Не е от сега, още повече, че те споделят, че техните пенсии не са актуализирани години наред, че всъщност те се актуализират към момента на пенсионирането, а не със средния осигурителен доход за миналата година и оттам нататък има проблеми. Водещ: Какво казва държавата, според вас, на тези хора, които реално получават пенсията си под прага на бедността? Диана Ковачева: Всъщност, Евростат е дал ясен отговор, че тези хора са в риск от бедност и социално изключване. Когато получаваш дори 250 лева минимална пенсия и си под линията на бедност, която е 363 лева, това е така. Бих искала тук да направя едно уточнение, защото ние имаме много жалби, свързани с размера на пенсиите. През годината също това е един от сериозните проблеми. Много често когато става въпрос точното за минималната пенсия, хората казват: „Да, но това са хора, които не са работили. Естествено, те не могат да получават високи пенсии“. Нека да си дадем сметка, че това са хора, тези, сегашните пенсионери, които през половината от трудовия си стаж са работили преди 1989 година. Това са хора, които част от тях не могат да докажат своя трудов стаж заради тези фалирали, изчезнали архиви. Те идват при нас и с такива оплаквания. Водещ: Или са загубили работата си в началото на прословутата демокрация. Диана Ковачева: Били са на 50 години тогава, те след това може и да не са могли да се адаптират в тази възраст, да са били безработни, или пък да са били в сивата икономика. И обръщам внимание, и в момента има такива хора, които също за съжаление ги чака една подобна пенсия, когато всъщност те не работят на светло. Тоест, това са социални проблеми, които наистина аз не казвам, че могат точно сега да бъдат решени, но трябва да бъдат поставени на обсъждане, на дневен ред, в един момент да бъдат решени, защото все пак омбудсманът защитава бедните, онези, които са застрашени от социално изключване. Наистина тук става въпрос за един доста сериозен спад под линията на бедност, което се смята наистина за минимума, социалният минимум. Водещ: Предполагам, че работите и във връзка с екологичните проблеми. Казвам, че са много, защото и по-рано в предаването коментирахме, БСП иска вот на недоверие в правителството не само заради водната криза в Перник, а и заради мръсния въздух, и заради сега последните скандали с боклука, който пристига от Италия, тъй като за част от тях явно не е ясен произходът на боклуците, които пристигат, не е опасен, но все пак най-вероятно боклук, който може би няма да се преработи, а ще се стовари някъде. За водната криза и за това, че българите ще плащат по-висока цена за водата, но за сметка на това няма да има добро качество, какво може да бъде направено? Диана Ковачева: Аз ще кажа няколко думи по темата. И за Перник, разбира се, се намесих, изпращах препоръки, въпроси. Но тъй като проблемът се политизира, аз бих искала да кажа все пак като омбудсман няколко общи въпроси да поставя за цялата страна. Докладът на КЕВР, който излезе сега, на 23 декември беше публикуван за 2018 година, показва една тревожна тенденция, и не само сега, и от 2017 година е същата тенденция, за големи водни загуби в цялата страна. И аз тук съм си извадила данни от доклада: ако за Перник загубите за миналата година са 74%, за Добрич са 85%, за Ямбол са 75%, за Сливен са 83. Тоест, става въпрос за една констатация на КЕВР за липса на ефективност на ВиК операторите в страната. И аз се радвам, че премиерът съобщи, че ще направи проверка в цялата страна на ВиК операторите, аз също мислих да изпратя такава препоръка, защото наистина трябва да се види какво е състоянието. Очевидно е остаряла. Водещ: Появиха се обаче много съмнения. Очевидно е остаряла, очевидно изглеждат много стресиращи тези проценти. Диана Ковачева: Очевидно не се инвестира достатъчно. Водещ: Да, не се инвестира. Но въпросът е дали се краде и се записва като течове или пък като някакви проблеми с ВиК мрежата? Диана Ковачева: Ами за това трябва да се направи проверка. Водещ: Защото и такива съмнения се появиха. Диана Ковачева: Няма как да каже омбудсманът какъв е проблемът. И точно затова трябва да се направи проверка. Ние констатираме факта и то на базата на официални документи от КЕВР. Радвам се, че все пак в Перник няма да бъде повишена цената на водата, но в Шумен ще бъде повишена. Изпратих препоръка до КЕВР с настояване да бъде обмислена промяна в този механизъм, при който те само утвърждават едни предварително години преди това определени цени, защото те така не могат да съобразят качеството на водата, инвестициите, които се правят, и цената й. Бих искала да кажа още нещо. Ние имаме много жалби. Водещ: Защото накрая всичко се плаща от нас, нали така? Диана Ковачева: Точно това е проблемът. При нас жалбите на потребителите са с най-голям брой, и сред тях ВиК, жалбите срещу ВиК услугите за миналата година са наистина най-големи, най-драстични и най-много. Водещ: Имате ли статистика колко? Защото ето, казвате, че жалбите срещу ВиК дружествата са най-много от миналата година. Диана Ковачева: Да, те са най-голям процент. И сред тях, между другото, жалбите за качеството на водата са много сериозни. И тук аз още миналата година накрая изпратих препоръка до министъра на регионалното развитие и благоустройството за това, че всъщност в момента липсва законодателно установен механизъм, при който хората могат да се оплачат и да поискат да им бъде определена по-справедлива цена за лошото качество на водата, която тече от чешмите. Имаше такива случаи, в Шумен например миналата година, наредбата за ВиК с едно дълго име, тя трябва да бъде променена. Започна уж промяна в тази наредба, все още няма нищо. Да има механизъм: когато от чешмата ви тече ръждива вода, в някои случаи дори кал, е важно хората да могат да се обадят на РЗИ например, те да дойдат в спешен порядък, да констатират този факт и да определят справедлива цена на водата. Защото в момента хората са принудени да плащат и за лошото качество на водата когато тя тече от чешмата, дори да не става за пиене. Водещ: Да, но това в един блок, в един квартал, в другия може би не е така. Как ще бъде намерена някаква средна стойност на цената на водата, ако тя е /…/? Диана Ковачева: Тя трябва да бъде определяна от конкретните компетентни органи, хората няма как сами да решат. Между другото съдът в Шумен вече има такава практика: гражданин се е оплакал от лошо качество на водата, съдът е констатирал такова качество и е определил цена по справедливост. Очевидно не всеки може да стигне до съда и няма смисъл да се прави – нека да има един механизъм, работещ, който да реши този проблем за хората и те да могат да се оплакват. Най-добре е разбира се, ако качеството на водата е добро навсякъде. Водещ: Виждаме сега активни действия от институциите, свързани с боклука, който идва от Италия или поне съмненията за това откъде е дошъл и за какво точно ще бъде използван. Вие работите ли по тази тема? Диана Ковачева: След като работят МВР и прокуратурата, аз мисля, че няма нужда всеки да се изказва по темата. Водещ: Дали имате сигнали по тази тема? Диана Ковачева: По този специално въпрос нямаме сигнал в момента. Но така или иначе е важно да работят разследващите органи. Тук въпросът е да бъде разследвано. Омбудсманът няма разследващи правомощия. Но разбира се, ние следим и този въпрос, защото въпросът и с чистотата на въздуха и в София, и в цялата страна, е също много важен, важно е какво дишаме. Водещ: Добре. Продължавайте с тези проверки, които са наистина в порядъка спешни, и в порядък такъв, че да могат наистина да констатират липси, защото наистина когато някой е предупреден за проверката, както казахте и вие, ще бъдат постлани червените килими, но няма да се установят недостатъците на системата, нещо, което сте успели да видите в този дом, за който говорихме в самото начало. Диана Ковачева: Така е. Нека гражданите се обръщат към омбудсмана. Ние проверяваме всеки сигнал. И според мен е важно освен конкретната проверка, и системният проблем да бъде поставен на разглеждане на дневния ред на институциите. Водещ: Тъй като казахте, че институциите проверяват сигналите, свързани с боклука, те проверяват и сигнала, който разгледахме тази сутрин с 24 души, които са загубили живота си и са починали в този дом във великотърновското село. Ще продължим тази тема разбира се, защото звучи наистина скандална.

3 Януари 2020 | 09:00 | бТВ, „Тази сутрин“