ОТ СЪЩИЯ СЪБЕСЕДНИК

Забравени страници от българската литература: Очерк за войвода Глигор Соколов, списание „Македония“

Забравени страници от българската литература: Очерк за войвода Глигор Соколов, списание „Македония“

Агенция „Фокус“ публикува поредица „Забравени страници от българската литература”, малко известни или непубликувани. Очеркът за войвода Глигор Соколов е публикуван в месечното илюстровано по...

4 Юли 2020 | 18:00 | Агенция "Фокус"

Забравени страници от българската литература: Очерк за Стоян Михайловски, списание "Македония"

Забравени страници от българската литература: Очерк за Стоян Михайловски, списание "Македония"

Агенция „Фокус“ публикува поредица „Забравени страници от българската литература”, малко известни или непубликувани. Очеркът за Стоян Михайловски е публикуван в месечното илюстровано популярно списание "Македония" от март 1903 г. Списанието се издава от комитет от македонци в печатница "К. Г. Чинков" на ул. "Гурко" 54. Уреждат го М. Грашев и М. Копанов. Стоян Михайловски Роден в Елена. Поет, писател, сатирик, и философ. Стоян Михайловски е бил избиран и народен представител. Бил е професор и спомените за неговата катедра днес за мнозина са най-приятни. Председател на закрития вече В. М. О комитет. Неуморно бе се предал на тази нещастна кауза на македонеца и служи й най-безукорно, най-доблестно и патриотично. Обиколката, що направи той след обявата на въстанието донесе най-добри резултати. Няколкото конференции, що държа във Виена, Лондон и Париж, направиха света да заговори за Македония, за македонският роб. Успех в Париж, столицата на Франция бе нечуван. Конференциите на Михайловски, държани на френски език, който език той владее както майчиния, възбудиха френското общество. Несърдечието що дадоха видните в Париж французи бе голямо. Знаменитостите на цяла Франция стискаха ръката на Михайловски и му обещаха да поддържат от все сърце делото на турския роб. И наистина вестиха за важните запитвания що бяха направили депутатите на Франция. Пресансе, Бери, Турнел – всички се ангажираха да подемат въпроса и да го внесат в парламента. Михайловски телеграфически им благодари от тук, но не може по-нататък да държи тези отлични синове на Франция и човечеството, в развитието на въпроса тук и в Македония, защото Данев тури ръка на комитета. Съветите и сведенията, що щеше да дава на тези лица г. Михайловски като председател на комитета, щяха да бъдат от най-голяма тежест за хода на нашето дело в Европа. На 10-и този месец Михайловски държа най-съдържателна сказка по въпроса. Много пъти ораторът бе шумно прекъсван с ръкопляскания. Той се прощава с публиката, като официално лице, но неговият корав характер и интелигентна душа никога не ще пожали трудът и усилията, що ще му се искат от последната фаза на македонското светло дело.

13 Юни 2020 | 18:05 | Агенция "Фокус"