ОТ СЪЩИЯ СЪБЕСЕДНИК

Янка Такева, СБУ: Учителите дават най-необходимия общественополезен труд в обществото

Янка Такева, СБУ: Учителите дават най-необходимия общественополезен труд в обществото

Председателят на Синдиката на българските учители Янка Такева в интервю за Агенция „Фокус“ по повод Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост.

24 Май 2020 | 12:00 | Агенция „Фокус“

Янка Такева, СБУ: Дълбоко убедена съм, че новата учебна година ще бъде много по-успешна

Янка Такева, СБУ: Дълбоко убедена съм, че новата учебна година ще бъде много по-успешна

Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители, в интервю за Агенция „Фокус“ във връзка с първия учебен ден. Фокус: Г-жо Такева, тази година на 16 септември откриваме новата учебна година, с какви надежди ще посрещнете тази учебна година? Янка Такева: Аз съм дълбоко убедена, че тази учебна година ще бъде по-успешна по няколко причини. Първата причина е това, че вече имаме всички тенденции иновативните училища да презентират своите си иновации в училища, които не са иновативни. Да се вземе най-добрият иновативен подход, метод, така че в тази посока българската образователна система за иновациите е готова. Една голяма част от училищата вече са дигитализирани с най-високите информационни технологии за днес и утре. И другото нещо, което е изключително важно, вече имаме достатъчно набран опит в приобщаващия механизъм, за да може да се обхванат колкото се може повече деца в детските градини и в училището. Хубавото е това, че сме готови с кадровото осигуряване на всички училища и детски градини в страната. Началниците на регионалните инспекторати споделиха, че кадровото обезпечаване е вече на 100% осигурено по области. Другото нещо, което е изключително важно е, че много усилия се положиха през лятото за квалификация на учителите, за квалификация на началниците на регионални инспекторати, за квалификация на експертите по регионални инспекторати. Така че колегите са заредени с много идеи, които тази година ще вложат в работата си. Преди една седмица приключи и нашият международен конкурс за извънкласни, извънучилищни форуми, където бяха презентирани иновациите в тази дейност за свободното време на децата и създаване на предпоставки за затвърждаване на знанията, умения, които са придобили в училище. Аз съм оптимист, защото образователната ни система освен, че работи във всички тези посоки, които казах, тя е и добре финансово осигурена. Искам още един път да благодаря на правителството, на г-н Борисов, защото една голяма част от българските училища са реновирани. И вие виждате, че където и да минете през села или градове най-хубавите сгради от вън и вътре са българските училища и детски градини. Началниците на регионалните инспекторати бяха на обучение в Хисаря. Началниците и техните екипи са готови за откриване на учебната година. Фокус: Има ли недостиг на кадри и тази година и къде се усещат най-много? Янка Такева: В момента имаме кадрово обезпечаване на всички учебни заведения. В момента и тези кадри като чуждоезиково обучение, физика, химия, биология, математика, за сега всичко е кадрово обезпечено. Не можем да кажем в навечерието на откриването на новата учебна година на 16 септември, че имаме кадрови проблем. Фокус: Какви ще бъдат основните проблеми пред родители, ученици и учители тази учебна година? Янка Такева: Това е действително един от приоритетите. Проблемът ще бъде дали родителят има нагласата да бъде първият помощник на учителя и първият помощник на своите си деца. Имаме много, много родители, които са отговорни, но все още има родители, които трябва да се научат, че грижата за децата първо започва от семейството, минава през училището и през обществената среда. Ще имаме обучения и на обществени съвети и на родителските комитети, трябва да се подобри това взаимодействие между учители, родители и всички обекти и субекти в образователната система. Тази година в постоянната академия за науки и иновации в образованието и по национална програма квалификация обучихме изключително много класни ръководители за този нов тип за взаимодействие между родителите и учителите. Ние в образователната система сме готови и ще помогнем на тези родители, които все още се колебаят да поемат отговорното родителство. Фокус: Какви, според Вас, са проблемите на българското образование и как те трябва да бъдат решени? Янка Такева: Безспорно, че в една толкова голяма система, която обхваща цялото общество няма начин да няма проблеми, защото най-рисковият контингент това са децата и учениците. Имаме си проблеми с формирането на новата ценностна система, отношението, мотивацията на учениците за учене. Имаме си все още проблеми с намиране на най-добрият подход за подобряване на дисциплината. Имаме си проблеми свързани с учебните програми. Апелирам министърът на образованието да отвори всички учебни програми и там, където се налага да бъдат коригирани, доусъвършенствани. Безспорно имаме проблеми с подготовката на външното оценяване на 10 клас, което е по Закона за предучилищното и училищното образование. Много са предизвикателствата и проблемите в образователната система, но съм дълбоко убедена, че всичко това е добре разписано в новата нормативна уредба, която излезе като изменение и допълнение през месец юни. Учителите вече са запознати, на една голяма част от тях по време на обученията в Хисаря и Кюстендил, така че всеки ден има нещо, което стои като предизвикателство пред системата и пред българския учител. Аз мога да изброя още такива предизвикателства, като например, предизвикателството за обхвата на децата в детската градина. Поетапно преминаването на намаляване или изобщо децата в детските градини да не плащат такси, за да може и най-бедните хора да си изпращат децата в детските градини. Ние имаме 14 общини, които вече минаха на безплатно посещение на децата в детските градини, като Община Тунджа и много други Общини да не ги изброявам, за да не обидя. Община Тунджа беше първата за това я споменавам и искам да благодаря на кмета и на неговия екип. Безспорно много голямо предизвикателство, което стои пред нас е намаляването на функционалната неграмотност и за това колегите минаха също на квалификационни обучения по този проблем. Как и по какъв начин се справят. Живи хора сме, всеки ден имаме някакъв проблем. Най-важното е децата и учениците да са ни живи и здрави, а проблемите ще ги решим, ще се помъчим. Като решим един проблем на негово място излизат още два – три и така кръговратът върви непрекъснато, но българският учител се справя добре. Фокус: Ще има ли някакви съществени промени в матурите тази година? Янка Такева: Не, няма има съществени промени, защото не е и хубаво всяка година да има някакви промени. В Национално външно оценяване (НВО) има някаква промяна, защото там след 7 клас влиза и материала от 6 клас. НВО за 4 клас вече става български и математика. Въпреки че, например, човек и природа и човек и общество са много важни дисциплини, но те бяха премахнати. Не знам какъв беше мотивът на министерството, но те не натоварваха децата, защото Вие знаете още от времето на Рада Госпожина се правят такива затвърждавания на материала в завършването на началния етап. Това са хубави неща, правят ги всички образователни системи, но тази година и Европейската комисия по образование и глобалното образувание има две много важни теми, които ще бъдат и теми на нашата образователна система. Ще бъда много щастлива ако Мария Габриел стане комисар по образование, защото образованието става един от световните приоритети в целия свят, включително основен приоритет в Европа, защото в света се търсят 69 млн. учители, в Европа се търсят 6 млн. учители, ние след 7 години ще търсим 39 хил. учители. Тези данни бяха изнесени на световния конгрес по глобалното образувание. Там се очертаха два основни приоритета, които ще бъдат приоритети в глобалното образование в целия свят. Това е екологичното образование, възпитание, отношение и поведение, защото всеки знае за какво става въпрос. Безспорно формирането на нова ценностна система и нагласа в младите хора за преодоляване на локални войни, тероризъм и всичко останало, което унищожава човека и природата. Така че г-жа Габриел, дай Боже, да стене комисар по образованието, защото тя е широко отворена, обича образованието, образованието в България обича г-жа Габриел, която миналия мандат като комисар изключително много помагаше в България на образованието. Имаме и световни проблеми, с които трябва да се справи в продължение на няколко години като приоритетни и световни проблеми в българската образователна система. Очакваме с нетърпение и формирането на Европейската комисия по образование, защото в общия Европейски дом има най-различни общи изисквания във връзка с тази мобилност на хората, учат в България, работят в Германия, или работят в Чехия, Полша, сега както е модерно. Или учат в Полша и идват да работят в България, или от трети страни Молдова, Сърбия, тези които чакат да се присъединят към Европейския съюз. Предизвикателствата в това отношение също са много важни от гледна точка на осигуряване на тази мобилност между страните в Европейския съюз и изобщо в Европа. Фокус: Искате ли да пожелаете нещо на учителите и учениците за новата учебна година? Янка Такева: Искам точно в навечерието на откриването на учебната година да пожелая много здраве, много кураж и много професионализъм на българските учители и на всички работещи в образованието. Да пожелая родителите да бъдат отговорни родители и да се радват на успехите на своите деца, така както се радваме ние учителите. Искам да пожелая на всички, от които зависи да се сбъднат добрите политики в образованието да работят много задълбочено, съответно непрекъснато да се повишава делегираният бюджет за поддържането на тази красива, на тази богата материално-техническа база в училище, защото ако днес информационните технологии са добри, догодина те вече ще бъдат стари, за това ни трябват повече пари за дигитализация, трябват ни повече пари за поддържането на материалната база в училищата и детските градини. Да се построят нови хубави училища, като например в Бяла, Русенско имаме едно прекрасно училище, както в Петрич имаме хубави училища, както в София имаме толкова много построени, толкова много перспективи, които са заложени за разширяването на детските градини, защото София осигури 100% присъствието на децата в детските градини в задължителната предучилищна възраст на 5-6 години, но имаме нужда от застрояването не само на тези 109 градини в София, но имаме нужда от построяването и са заложени в плана на г-жа Фандъкова, за да може да се обхванат тригодишните деца. Виолета СИМЕОНОВА

16 Септември 2019 | 09:00 | Агенция „Фокус“