ОТ СЪЩИЯ СЪБЕСЕДНИК

Янка Такева, СБУ: Изпуснатият учебен материал няма как да бъде преструктуриран, а 85% от училищата имат възможност за въвеждане на дистанционни форми на обучение

Янка Такева, СБУ: Изпуснатият учебен материал няма как да бъде преструктуриран, а 85% от училищата имат възможност за въвеждане на дистанционни форми на обучение

Председателят на Синдиката на българските учители - Янка Такева в интервю за сутрешния блок „Добро утро, България“ на Радио „Фокус“ за възможността грипната ваканция да бъде удължена и начин...

10 Март 2020 | 15:00 | Радио „Фокус“

Янка Такева, СБУ: Заплатата на учителя е между 16 и 20% над средната брутна работна заплата

Янка Такева, СБУ: Заплатата на учителя е между 16 и 20% над средната брутна работна заплата

Председателят на Синдиката на българските учители Янка Такева, в интервю за Агенция „Фокус“ относно образователната система на България. Фокус: Лятната ваканция минава неусетно и вече е преполовена. Колко първокласници се очаква да влязат в класните стаи на 16 септември? Янка Такева: Тази учебна година очакваме около 54 хиляди деца да влязат в системата. Това е по-малко спрямо миналата година, но се надявам на това, че в районите, където действа механизмът за обхвата на децата, ще компенсират една част в тази посока. Фокус: Децата днес са различни от децата преди 20 години. С какви темпове се променят – с всяка година ли стават все по-различни, или отнема повече време? Янка Такева: Всеки випуск е различен, но времето, в което живеем, динамиката на развитието на обществените процеси, акселерацията в поколенията – безспорно е, че децата се променят с много бързи темпове. Всяко време си ражда своите деца. Днешните деца като че ли се раждат телефони, смартфони в ръцете. Това е поколението на информационните технологии и няма как те да не окажат положително, а понякога и отрицателно влияние върху развитието на детето. Фокус: На какво се дължи тази промяна? Янка Такева: Ако говорим за това на какво се дължи промяната, това са важните проблеми, свързани с екологията, климата, храненето, въздуха, всичко, което съпътства живота на човека. Фокус: Могат ли учителите да влияят върху поведението на децата? Янка Такева: Разбира се, че могат да влияят. И семейството може да влияе, и учителят може да влияе, защото всяко живо същество се влияе от средата, в която живее. Природната среда също оказва влияние, социалната среда оказва влияние, но най-голямо влияние оказват семейството, училището и безспорно обкръжаващата среда. Фокус: Работата на учителите невинаги е лесна. Напоследък заплатите им се увеличат, дори знаем, че от началото на 2020 година отново ще има увеличение. Но достатъчно ли е то? Янка Такева: На този етап смятам, че е достатъчно от гледна точка на това как се движи средната брутна работна заплата в страната. Днес заплатата на учителя е между 16 и 20% над средната брутна работна заплата. Но безспорно изискванията и животът като стандарт се променят много бързо, така че в бюджетната тригодишна прогноза – 2020 – 2022 – са заложени средства за увеличаването на учителските заплати, за да може да догонваме развитието на обществените процеси, но искам да подчертая, че винаги е била трудна работата на учителя. Знанието се носи най-трудно и най-трудно се предава. Затова и на Исус Христос му казват учител. Друго название на учителя няма, той просто е учител. Ние знаем, че когато сме тръгнали да избираме тази професия, че това е най-публичната, най-отговорната и най-важната обществено значима длъжност и затова си носим кръста подобаващо, така както е описано и в дидактиката. Ние не се оплакваме от професията си, просто търсим методи и средства, подходи, помощта на информационните технологии, за да може знанието да се предава от поколения на поколения по-качествено и свързано с това, което ще ни бъде полезно днес и утре като хора, като личности за нашето личностно и професионално развитие. Фокус: Все още ли се очаква да има недостиг на учители и кога се очаква той? Янка Такева: Винаги се занимаваме с този проблем, всяка учебна година. Недостигът е по-скоро в по-малките населени места, в граничните райони. Знаете, че природоматематическите дисциплини са изключително важни и нямаме достатъчно учители. Министерството на образованието заедно с нас, социалните партньори, развихме една Национална програма „Мотивирани учители“, в която има един модул за подготовка на учители в малките населени места, където не достигат учители, но тази година имаше само 4 кандидати. Аз лично смятам, че от догодина с новия бюджет тази програма трябва да бъде по-добре финансирана. Тази година средствата са 1,7 млн. лв., догодина трябва да бъдат 2,3 млн. лв. по изчисление на Синдиката. И тези учители, които ще се подготвят да работят в малките населени места, трябва да получават 800 лева над това, което получават в момента в училището, където работят. Фокус: След увеличението на заплатите има ли повече желаещи млади хора да станат учители? Янка Такева: Професията стана по-привлекателна от гледна точка на трудовите възнаграждения. Хубаво е това, че около 90% от нашите училища са реновирани. Миналата година се отпуснаха 621 млн. лв. за ремонти и за обновяване на материалната база. Тази година по Фонд „Региони в растеж“ също се реновират много професионални училища. Нашите училища са добре информационно оборудвани, имаме добра дидактическа база, добра информационна база като технологии – непрекъснато се обновява, има програми от 2004 година, които извоюва Синдикатът по време на една от стачките, където се извоюва и закупуването на училищните автобуси – тогава започна компютъризацията и непрекъснато се обновяват новите технологии, тогава се въведе и безплатната закуска, която сега е две закуски – основна и подкрепяща, тогава се въведоха националните програми, които започнаха 10, а сега са вече 17 програми. Всичко това се финансира целево от републиканския бюджет. Непрекъснато се увеличават средствата, което също е добро, така че привлекателна стана учителската професия. В големите градове по една специалност кандидатстват някъде най-малко 10, най-много 50 човека за едно работно място. Фокус: Какво може да се предприеме като превенция, за да избегнем учителската криза в България? Янка Такева: Малко трудно ще се преборим с учителската криза. В света трябва до 10 години 69 млн. учители, в Европа до 7 години трябват 6 млн. учители, а в България някъде около 39 000 учители. Има няколко начина за избягване на кризата. Първо, това е програмата „Мотивирани учители“, като стартира тази година подготовката на хора, които имат висше образование от други специалности – магистри, образователният ценз на учителя трябва да бъде много висок, магистри, завършили други висши учебни заведения – за 2 години могат да придобият учителска правоспособност. Другото нещо – подобряването на училищната среда. Както казах, тя е добра, но все още имаме работа за подобряване на психоклимата, работа в екип, работа с родителите, справянето с децата, особено агресивните деца. Всяка година се наблюдава, че децата все имат някакъв проблем. 30 000 са децата със специални образователни потребности в образователната ни система. Те имат нужда от допълнително материално оборудване, специални стаи, особено аутисти, имат нужда от ресурсни учители. Сега по искане на Синдиката Министерството разработва модул към програмата „Мотивирани учители“ за подготовка на ресурсни учители в рамките на 2 години, защото българската образователна система има нужда от много ресурсни учители – около 2500. В момента те са 1650, но са изключително малко. Всеки път все излиза нещо, което трябва да се дооборудва, дофинансира. Знанието освен че много тежко се носи, много тежки са не само психически и физически, но и морални отговорности на хората, които предават знанието, но то е и доста скъпо и затова трябва приоритетно да се финансира и на този етап образованието е приоритет на правителството. Надежда ИВАНОВА

7 Август 2019 | 15:00 | Агенция „Фокус“