ОТ СЪЩИЯ СЪБЕСЕДНИК

Красимира Анастасова, кмет на Община Долни чифлик: Ще си партнираме с италианската Община Осило за Център за възстановяване на социалния живот

Красимира Анастасова, кмет на Община Долни чифлик: Ще си партнираме с италианската Община Осило за Център за възстановяване на социалния живот

Кметът на Община Долни чифлик Красимира Анастасова, в интервю за Радио „Фокус“ – Варна.

9 Юли 2019 | 15:00 | Радио „Фокус“ – Варна

Красимира Анастасова, кмет на Долни чифлик: Общината има предвиден финансов резерв за аварийно-възстановителни работи през зимата

Красимира Анастасова, кмет на Долни чифлик: Общината има предвиден финансов резерв за аварийно-възстановителни работи през зимата

Кметът на Община Долни чифлик Красимира Анастасова в интервю на Радио „Фокус“ – Варна Фокус: Г-жо Анастасова, как общината се подготвя за действия при усложнена зимна обстановка? Красимира Анастасова: Във връзка с предстоящия зимен сезон и предприемане на превантивни мерки с цел намаляване на последствията за населението и осигуряване на нормалното функциониране на инфраструктурата в община Долни чифлик е актуализиран е планът за защита при бедствия и състава на Щаба за координация със заповед на кмета на Община Долни чифлик. Актуализирана е и схемата за оповестяване. Община Долни чифлик има сключени договори за снегопочистване по 16 обособени позиции. Договорите за снегопочистване, които са в сила до 31 декември 2018 година, са с три физически лица, седем фирми, както и с един земеделски производител. След 8 ноември ще започне процедура съгласно изискванията по Закона за обществените поръчки за избор на изпълнител за 2019 година, за периода 1 януари – 31 декември. Общината разполага с пет трактора с гребла за снегопочистване на територията на общината. Картотекирана е и цялата налична техника на територията на общината, която може да се привлече за спасителни дейности при необходимост. Фокус: А по отношение на училищата и детските градини? Красимира Анастасова: Превозните средства за извозване на учениците в община Долни чифлик отговарят на всички изисквания за работа в зимни условия. Извършен е необходимият ремонт на училищата и детските градини и са заредени с нужните горива за отопление. Актуализират се списъците с тежко болни, инвалиди с над 90 % трайно намалена работоспособност и родилки, като запитване за нужната информация е изпратена до семейните лекари на територията на общината и до Агенция социално подпомагане. В момента информацията се обобщава, след това ще бъде подадена до Регионалната здравна инспекция във Варна с цел навременното им хоспитализиране при нужда. Фокус: Какви други дейности сте предприели във връзка със зимния сезон? Красимира Анастасова: Продължава снабдяването на населението на община Долни чифлик с дърва и въглища за отопление. В Центъра за Спешна медицинска помощ има 24-часово дежурство, а аптечната мрежа е снабдена с медикаменти за медицинско обслужване. В общината има хранителни борси, които са заредени с хранителни продукти и стоки от първа необходимост и редовно зареждат търговските обекти на територията на общината. Общината има предвидени и осигурени финансови средства резерв за допълнителни разходи при аварийно-възстановителни работи в размер на около 37 820 лева. Фокус: Осигурени ли са необходимите количества инертни материали? Красимира Анастасова: Просветлени и почистени от храсти и дървета са няколко пътни участъка от общинската пътна мрежа. Това са пътищата Старо Оряхово – Ново Оряхово – Шкорпиловци, който е с дължина 11,2 км, Горска барака – Солник, който е с дължина 6,9 км, както и участъкът Долни чифлик – Кривини – Голица -Булаир от км 4+000 до км 16+170, който е с дължина 12,170 км. Поддържа се необходимата връзка за приемане и подаване на информацията с Областния център – Варна чрез оперативните дежурни в общината. Продължава работата по зареждане и снабдяване с инертни материали на участъци с голям наклон от общинската пътна мрежа с цел обработката им против заледявания. Закупили сме и разполагаме с препарат против заледяване, с който се обработват тротоари, стълбища и площи около училища, детски градини, социални домове, поликлиника и други административни сгради. Марияна ВАЛЕНТИНОВА

11 Ноември 2018 | 16:00 | Радио „Фокус“ – Варна