ОТ СЪЩИЯ СЪБЕСЕДНИК

Министър Данаил Кирилов: Предлагаме не да отпадне плащането на сметките на потребителите, а отрицателните последици от забавянето

Министър Данаил Кирилов: Предлагаме не да отпадне плащането на сметките на потребителите, а отрицателните последици от забавянето

Данаил Кирилов, министър на правосъдието, в интервю за предаването „Сутрешен блок” на БНТ
Водещ: Говорихме преди малко за Закона за извънредното положение в нашето студио с разговор п...

19 Март 2020 | 10:00 | "Сутрешен блок", БНТ

Министър Данаил Кирилов: Има безспорно доказателство за сериозно процесуално нарушение при образуването на наказателното дело за временната промяна на мярката на Николай Малинов

Министър Данаил Кирилов: Има безспорно доказателство за сериозно процесуално нарушение при образуването на наказателното дело за временната промяна на мярката на Николай Малинов

Данаил Кирилов - министър на правосъдието, в интервю за предаването "Панорама" по БНТ
Водещ: Помните, Америка посочи съдия Андон Миталов за корупция, правосъдния министър Данаил Кирилов му поиска оставката и днес внесе доказателства по случая. Министър Кирилов е в студиото, добър вечер. Данаил Кирилов: Добър вечер. Водещ: Имате ли нови факти за съдия Миталов, или днес внесохте това, което е известно до момента? Данаил Кирилов: В голяма степен внесох това, което бях поставял като аргументи, като твърдения в първоначалното искане, но новото е в това, че на заседанието на Съдийската колегия във вторник аз поисках да ми бъде предоставена цялата преписка, материалите по преписката за извършена предварителна проверка от инспектората на Висшия съдебен съвет (ВСС). Тази преписка беше пристигнала предния ден в понеделник във Висшия съдебен съвет. Водещ: Това е проверката поискана от Цацаров? Данаил Кирилов: Точно така, това е проверката, която е поискана по сигнал на главния прокурор, тогава г-н Сотир Цацаров. Смятах, че няма да необходимо да се позовавам изрично на документи, които не са разполагаеми на субект извън съдебната система, но пък са в самия Висш съдебен съвет, но след като така настояха членовете на Съдийска колегия и изисках да ми бъде предоставена тази преписка, запознах се – пряко и непосредствено с цялата документация в преписката и с материалите по нея и при това положение всяко едно от моите твърдения в днешния ден беше обосновано и аргументирано с конкретни материали от преписката. Водещ: Америка даде ли ви нещо, или нищо не е дала до сега? Данаил Кирилов: Америка няма да даде на българския правосъден министър по линия на кореспонденцията, която беше инициирана от Висшия съдебен съвет, чрез министъра на външните работи и вицепремиер – г-жа Захариева, ако Америка изпрати нещо то ще бъде по тази линия и директно на вниманието на членовете на ВСС. Водещ: В това, което дадохте има ли безспорно доказателство за корупция на съдия Миталов? Данаил Кирилов: Има безспорно доказателство за много сериозно процесуално нарушение при образуването и по хода на частния характер наказателно дело. Водещ: За пускането на Николай Малинов ли става въпрос? Данаил Кирилов: Точно така, става въпрос за временната промяна на мярката, която е била– забрана за напускане на пределите на страната и за това, че тя е разгледана не така, както е поискана, защото тя е поискана като промяна на мярката въобще за в бъдеще. Съдията е присъдил, всъщност, едно временно изключение единствено за събитието, което е било конкретно, ако не се лъжа „Русийски мир“ се казва. Водещ: Наградата, ордена, който му връчи Путин. Но аз не мога да разбера това не е ли съдебен акт? Можем ли да обвиним съдия за съдебен акт? Данаил Кирилов: Тук нейде ред за преценка, за вътрешното убеждение на съда, което е защитено от закона, а иде ред за процесуалният ред, организационния ред, по който е разгледано това дело. При гледането на това дело изцяло е изолирана прокуратурата. Трябвало е искането да бъде разгледано първо от прокурор, който може да вземе становище положително или отрицателно, ако становището не е положително, а е отрицателно на втора фаза то подлежи на обжалване вече пред Наказателния съд, който в случая е Специализирания наказателен съд. Има сериозни притеснения във връзка с разпределението на делото, при всички положения е заобиколена прокуратурата, в интерес на истина тя дори е уведомена след като обвиняемия се завръща в България. никой не е правил преценка на обстоятелствата – дали при това излизане извън България има риск обвиняемия да се укрие, но тъй или иначе му е дадена възможност той да напусне пределите на Българската юрисдикция. Множество други процесуално-технически нарушения според мен са налице. За съжаление, с укор ще кажа, че аз не приемам становището на инспектора, който е прегледал тези факти и обстоятелства. В интерес на истина, аз като административно наказващ орган, например, в случая с освобождаването на гл. директор на Главна дирекция „Изпълнения на наказанията“ моето дисциплинарно обвинение е 75 страници.Докато тук заключението на проверяващия инспектор е, дори не е едно цяло изречение, в което се казва: „/…/ в този случай няма никакво нарушение“. Хубавото в тази ситуация е, че не преграден пътят на ВСС да образува дисциплинарно производство. И тук ще подчертая – ако се докаже корупция, корупцията е престъпление, тя е извън обхвата на дисциплинарната отговорност, която може да вземе висшият кадрови орган на съдебната система. А моята роля в този случая, аз си я представям по този начин, в смисъл, не се възприемам като обвинител на съдия Миталов, нито пък се възприемам като разследващ, който трябва да доказва корупция на конкретен съдия, аз исках да върна образно казано топката в игралното поле на самата съдебна система, защото това е въпрос за авторитета на цялата съдебна система. Засегнат е авторитетът и престижът не само на един съдия, не само на цялото съдийско съсловие, засегнат е авторитетът на цяла България като правова държава, като държава, в която се цели установяване на върховенството на закона. Водещ: Ама трябва ли Америка да ни посочи корумпираните? Данаил Кирилов: Ами оказва, че трябва. В конкретния случай аз приемам, че това е една много коректна, много навременна приятелска помощ. Възприемам действията на американската държава първо, подчертавам, че това са действия по техен закон и за тяхна юрисдикция. Те казват: „Ние вземаме такава мярка по отношение на правилата за влизане на конкретно лице в САЩ“. Но това е един много сериозен сигнал, за да се каже партньорски и добросъвестно: „Разследвайте. Ние имаме данни, че има проблем, ако вие разследвате, вероятно и вие ще установите, че е налице сериозен проблем“. Водещ: Кратък отговор на следния въпрос – има ли координация между правителството и главния прокурор за неговите акции? Защото особено този въпрос се повдигна покрай подслушването, покрай данните за СРС-та. Данаил Кирилов: Прокуратурата е част от независимата съдебна система. Аз лично не мога да употребя понятието „координация“, освен в смисъла на междуинституционалното сътрудничество, което трите власти трябва да установяват, и което между впрочем е установено с междуинституционални споразумения много преди този прокурор, много преди предния прокурор. Няма как прокуратура да не съдейства с МВР. Конкретно с Министерството на правосъдието, ние нямаме точки на съдействие, освен в случаите на екстрадиции. Но борбата с престъпността, прилагането на целите на наказателната политика в държавата изисква такова едно взаимодействие. Водещ: А друг въпрос, свързан с това – вие като юрист и като правосъден министър смятате ли, че е възможна ревизия на цялата приватизация, на всичките 10 хиляди сделки? Данаил Кирилов: Ние тази борба я започнахме от около 2 години. Аз още бях в парламента, изпълнителната комисия взе такова решение, след като темата беше поставена от нашия лидер г-н Бойко Борисов. Направихме правно обследване, изследвахме възможността това да е законова норма, взехме решение, че не може с промяна в закона да се реши един конституционен въпрос. Изследвахме и практиката на други европейски държави. Припомням случаите с Дания и Швеция, където имаше специално възобновяване на давността за т.нар. „студени досиета“. Всяка държава, без значение степента на върховенството на закона и конституционната уредба се приема, че има възможността да изведе пред скоби определен тип престъпления, които са от особена значимост. Така в нашата Конституция и наказателно право са изведени международните военни престъпления. Въпросът е, че трябваше да се състои тогава този дебат готови ли се парламентарно представените политически сили да обсъдят въпроса за изменения на наказателната давност за престъпления, извършени по време на приватизацията с оглед да се изчисти миналото в този Преходен период. Ние представихме тогава на г-жа Нинова най-първи, наш адресат беше нашия проект и разработка, за да изрази левицата своето становище, и тогава не получихме отговор. Да, трябва да се съобразят много правни аспекти, но смятам, че ние сме готови, ние – имам предвид и като политическа сила, ние, имам предвид и като юристи, експерти, които да участваме в този дебат, сме готови да работим за постигане на този резултат. Тук ще отбележа следното: пропуснах да кажа, че в рамките на процеса по CVN – по мониторинговия механизъм действията на прокуратурата бяха от изключителна важност за възстановяването на позицията на България като държава-членка, която е в хипотеза на обследване, за това, че е изпълнила множество бих казал от визираните 17 препоръки. Водещ: Добре, благодаря ви.

14 Февруари 2020 | 21:30 | БНТ, "Панорама"