ОТ СЪЩИЯ СЪБЕСЕДНИК

Янка Такева, СБУ: Българският учител има най-висок образователен ценз и много добре развита квалификационна система

Янка Такева, СБУ: Българският учител има най-висок образователен ценз и много добре развита квалификационна система

Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители в интервю за Агенция „Фокус“ във връзка с Международния ден на учителя – 5 октомври. Фокус: Г-жо Такева, Международния...

5 Октомври 2019 | 12:00 | Агенция "Фокус"

Янка Такева, СБУ: С подкрепата на обществото българската образователна система още един път може да преживее Ренесанс

Янка Такева, СБУ: С подкрепата на обществото българската образователна система още един път може да преживее Ренесанс

Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители, в интервю за празничнара програма „Всички в час“ на Радио „Фокус“ по повод 24 май – Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост. Водещ: Намираме ви извън България, но въпреки това 24 май си остава в сърцето. Янка Такева: Да, така е. Аз в момента съм на Конгрес на Европейската конфедерация на профсъюзите и на 24 май българската делегация сме подготвили 700 портрети малки на св. св. Кирил и Методий, с малко цветенце, за да подарим на всички делегати и така отбелязваме 24 май – Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост. Особено съм горда с това, че всички славянски държави, които са тук на Конгреса, са с повдигнато настроение, но най-важното е, че 50 милиона хора по целия свят на планетата Земя говорят на славянски и пишат на кирилица. Това е гордост за България, а това, че кирилицата, българският език стана официален на Европа, и за първи път на такъв голям форум в Европа, от гледна точка на синдикатите, имаме превод и на български език. Водещ: Госпожо Такева, успяваме ли да съхраним магията на езика ни, на азбуката? Янка Такева: Аз съм дълбоко убедена, че каквито и опити има да изтрием родовата памет, да изтрием паметта за красотата на българския език, все още никой не успява да разруши тази голяма национална гордост, която в наследство ни е оставена от светите братя равноапостоли св. св. Кирил и Методи – покровители на Европа. И най-важното, наскоро беше посещението на папа Франциск в София. Вие видяхте, че той обърна сериозно внимание на България, че трябва да бъде горда, с това, че тя принадлежи на наследството на светите Кирил и Методий, че по нашите земи се е създала именно тази велика азбука, велико учение, послание към народите по света, че глаголицата и кирилицата по-късно стоят в основата на всички азбуки. Водещ: Как си кореспондират съвременните модели и методи на образование с традициите ни, така че да не губим автентичността си на стар и мъдър народ, но и да сме възприемчиви към иновациите, към новостите? Янка Такева: Мисля, че никой не може да изтрие тази преходност, последователност и приемственост и че върви изключително добре – съвременното, новото, развитието на обществените процеси и съответно традицията, в т.ч. в духовността, в т.ч. в българската идентичност, в т.ч. иновативността в образователната система. И тук ще ми позволите, въпреки празничното настроение и е че трябва да бъдем много, много позитивни, но аз, като гражданин на България, се притеснявам, че много хора се продават за жълти стотинки, за да отричат и патриотичното възпитание като фактор за запазване на българската идентичност в големия глобален свят. Много се притеснявам от фалшиви неща, които провокират, подкопават човешкото достойнство, образователната система, всичко, което е като исторически, културни паметници. Това, което ни е останало от миналото и съответно това, което всеки добронамерен неподкупен гражданин на България си върши добре работата. Вие видяхте, че за жълти стотинки отрекохме Баташкото клане. Вие видяхте колко много хора се подвеждат под фалшиви новини, че не трябва да има патриотично възпитание, че това било архаично, че това е останало от миналото. Кажете ни, ако го няма това възпитание, как ще запазим род, родина, националност, историческа памет? Нали трябва да сме българи, колкото и да иска някой да бъде гражданин на Европа и света, той не може да подмине това, че е първо българин. Водещ: Добре, защо се получава така, че някой е готов да продаде собствената си история, градена и писана с кръв, с толкова много борба и с труд, за жълти стотинки, както определихте? Къде е причината? Янка Такева: Причината е преди всичко, че някак си няма трайни корени в семейното възпитание. От там тръгва, от семейството. След това минава през училище и през обществената среда. Понеже семейството, корените не са трайни. За това даже и тези, които се отричат от това, те са професори по история например в университетите в България. Така че, нали разбирате че това в някои отношения не зависи от образованието. Зависи от друг тип възпитание и възприемане на личността и неговата принадлежност към родината. Там се крият нещата, може би и за пари. Водещ: Госпожо Такева, заговаряйки за възпитание, за семейство и за училище, вероятно един свързан кръг – вие ще кажете, в последно време се заговори за социологически проучвания, според които родителите до голяма степен разчитат на възпитание в училище. Откъде трябва да тръгне то? Янка Такева: Така е, вие сте напълно права. Така е, защото самото общество, самите родители осъзнаха голяма нужда и потребност от това, че децата ни трябва да получат едно дълбочинно познание за норми на поведение в едно общество. За това, че те трябва да съобразяват със законите, с всичко, което е свързано с обществения ред в едно семейство и общество. И за това те се обърнаха към българския учител, защото българското училище е второто най-голямо приемно семейство на децата и учениците. От семейството детето отива в институцията детска градина, училище. След това отива във висшето училище. След това излиза на арената, на сцената на обществените отношения. За това ние първи протегнахме ръка на семейството. Безспорно е, че се разработи една много добра стратегия за възпитателната работа, която да послужи като трамплин, като модел семейството да започне формирането именно на тези ценности, които са необходими, като сътрудничество, взаимопомощ, солидарност, съпричастност, толерантност и т.н. Като качества, които са необходими за развитието на физическата дееспособност и здравето. Като естетическото възпитание, което е изключително важно от гледна точка на здраве, на хигиена, на не само в човешките отношения, но и на физическата. Безспорно това, което ние наричаме родолюбие, патриотично възпитание и т.н. Така че трябва да се затвори триъгълникът – семейство, училище, обществена среда и личният пример, който всички ние даваме на децата, за да може да бъдат граждани, полезни за семейството си, за държавата, за обществото и за света. Мобилността и движението на хората никой и в бъдеще не може да спре. Ето например, вчера посетих две училища във Виена. Едното е българското училище „Проф. Иван Шишманов“ и помолих моите колеги от австрийския синдикат да посетя и едно тяхно училище. Възпитанието е първо и стои в основата. Защото казват той ще научи да кажем социални умения или практически умения в професията. Но няма ли го възпитанието, не може да ги възприеме, че да бъде полезен за обществото. Аз останах възхитена от това, което във възпитателната дейност прави австрийската образователна система. И мисля, че трябва малко повече да бъдем човеци, да бъдем българи, за да може да обърнем сериозно внимание на този неразделен процес от образователната дейност в училище. И за това в дидактиката е записано – образователен възпитателен процес. Водещ: Колко са българските учители у нас към тази учебна година? Янка Такева: Българските учители са най-добрите. Пак ще ви кажа, знаете ли, че в австрийската образователна система работят много български учители от детските градини, професионалното, началното училище. Тук австрийските учители се подготвят с курсове като едно време курсовете на Надежда Крупская. Българският учител е един от малкото учители в Европа и в света, където има най-високо образование магистър и бакалавър тук-там, но 88% от българските учители са магистри, 41% от българските учители имат висока квалификационна степен и 12% от българските учители имат второ висше образование. Те са в момента директори, учители, 93 хиляди. А общо в системата на средното образование работят 123 хиляди с административния и помощния персонал. Така че България трябва да се гордее със своите си учители. Водещ: Трябва да се гордее, но можете ли да направите съпоставка – вие казвате, че се намирате във Виена – учителят каква подкрепа получава от родителите, от обществото в Австрия, и каква в България? Янка Такева: Тук авторитетът на австрийския учител е на пиедестал. Никой не може да си позволи да постави под съмнение преподаването, това. което трябва да върши австрийския учител. Безспорно условията на работа са еднакви както в България, така и тук. Искам да ви кажа, че българските училища и детски градини в някои отношения са много по-добре обзаведени, с много по-добра материално-техническа база, отколкото тези училища. Разликата е в професионалното училище, защото тук има много фирми, организации, камари, където се грижат за професионалното образование и обучение на децата. Децата още от 14-годишна възраст са профилирани. Както казват колегите, австрийците нямат много студенти, защото децата са профилирани, те си отиват в професионални паралелки, усвояват професия. Още от 14-годишна възраст работят и учат. Има такива правила, които са им правила откакто съществува образователната система в Австрия. Така че разликата е и във финансирането. Да кажем един учител в Австрия получава 1500 евро, но ако при нас данъците са 10%, при тях данъците са някъде около 48%. Струва ми се, че с политиката, която има правителството и това, което се договорихме в тригодишната бюджетна рамка 2020-2021 г. и 2022 г. с по 20% увеличение на работната заплата на учителите и повишаване на средствата, делегираният бюджет за поддържане на материално-техническата, дидактическата база, 100 милиона за дигитализацията на българското образование – политиците както сложиха като приоритет образованието и родителите ни помогнаха, ако обществото ни помогне, искам да ви кажа, че българската образователна система още един път ще преживее Ренесанс. Водещ: Дай Боже, благодарим ви за това участие. Янка Такева: Да пожелая на всички учители, ученици, родители, всички хора, които работят в системата на образованието, духовността, културата и всичко, което сме създали на този свят, да бъдем живи, здрави и горди българи. Милослава АНГЕЛОВА

24 Май 2019 | 19:30 | Радио „Фокус“