ОТ СЪЩИЯ СЪБЕСЕДНИК

Полк. проф. Димитър Недялков: На 16 октомври българските ВВС поставят началото на въздушните войни

Полк. проф. Димитър Недялков: На 16 октомври българските ВВС поставят началото на въздушните войни

Полк. проф. Димитър Недялков – преподавател във Военната академия „Георги Стойков Раковски“, в интервю за предаването „За честта и славата на България“ Фокус“Водещ: 16 октомври св...

16 Октомври 2019 | 08:30 | Радио "Фокус", "За честта и славата на България"

Полк. проф. Димитър Недялков: Със списание „Българска военна мисъл“ ще си спомним за постиженията на българския народ в условията на мир, кризи и откровени войни

Полк. проф. Димитър Недялков: Със списание „Българска военна мисъл“ ще си спомним за постиженията на българския народ в условията на мир, кризи и откровени войни

Полк. проф. Димитър Недялков, Катедра „Военновъздушни сили и противовъздушна отбрана“ във Военната академия „Г.С. Раковски“ в интервю за Агенция „Фокус“ за значението на списанието „Българска военна мисъл“ във военната ни история и инициативата на Академията да го възроди. Фокус: Списанието „Българска военна мисъл“ е издавано в периода от 1934 до 1943 година. Какво е значението му във военната ни история? Полк. проф. Димитър Недялков: Списанието „Българска военна мисъл“ касае изключително важен предвоенен период, преди Втората световна война. Тогава политическите и военните процеси в Европа и в света постепенно ескалират. Нещо, което наблюдаваме и сега. Това, което е било необходимо не само на българското общество, но и на изграждащата се тогава българска войска, на политиката по военното строителство на Царство България, е предлагането на системни анализи и мислене в областта на сигурността. Те са липсвали в държавата до тогава, а в голяма степен липсват и сега. Целта на списанието тогава е била да предложи на аудиторията, преди всичко на българските политици и на хора на стратегически и оперативни нива в държавното управление, една система от подредени анализи, касаещи събитията в света, както и връзка с миналия опит. Ако отворите списанието ще видите анализи, свързани с локалните военни конфликти, които са били изключително актуални по онова време, те са давали поуките от практиката. Това е послужило за изграждането на съвременната българска войска тогава, снарядяването й със съвременни видове оръжия, което да помогне държавата да посрещне предизвикателствата към националната сигурност, за изграждане на структури, способни да отстояват суверенитета и териториалната цялост на страната. Нещо, което е актуално и към този момент. Навело е на мисълта ръководството на Военна академия в лицето на ген. Груди Ангелов и неговия заместник по учебна и научна дейност полк. Димитър Ташков, както и хора от факултетите на Академията, да възродят списанието. Да предложат на читателите, на средствата за масова информация и на експерти анализи на актуалното, което се случва в света, и не е маловажно, тъй като събитията в света започват да придобиват много крайни измерения. Фокус: Как ще се издава „Българска военна мисъл“? Какво ще включва и ще има ли приемственост между изданието в миналото и сегашното? Полк. проф. Димитър Недялков: Това ще бъде двуседмично онлайн издание на Военна академия, военнонаучно, свързано преди всичко с теми, касаещи националната сигурност и отбрана. Изданието ще бъде широкоспектърно. В него ще бъдат застъпени хуманитаристика, обществени науки, военно-политически анализи, както и част от техническите проблеми, които трябва да бъдат решавани в тази област. Обърнато е особено внимание на военно-патриотичното възпитание, главно насочено към младите хора. Да се популяризира познанието, свързано с българския опит от военните конфликти в миналото, войните за Национално освобождение и обединение. Голяма част от бойната практика на Българската армия през тези войни, през Първата Балканска война и Първата световна война, са елемент от обучението и разпространението на поуките от практиката в академии на Запад. Един от пропуските на нашия процес на подготовка, не само на военни кадри, но и на специалисти в областта на сигурността- студенти, които след това заемат определени длъжности в държавната йерархия, е че липсва елемент от военната история. Това е пропуск и в учебниците по история. Военната история съдържа част от достиженията на българската държава. Говорим за достижения на въоръжения български народ, на неговите лидери, които са действали в изключително крайна среда. Изданието „Българска военна мисъл“ има сайт. Ще популяризира анализите на български учени, ще ги направи разпознаваеми. То е отворено и към учени от други страни, които имат желание. Редколегията на списанието е не само българска, има учени и от други държави, включително от Азия. Целта е предлагането на експертни анализи, свързани със все по-усложняващата се обстановка и връзката с минали действия. Ако хората имат шанса да отворят изданията между 1934 и 1943 година и прочетат част от статиите в миналото ще видят колко актуални и към сегашната действителност са публикациите на наши водещи автори от онова време. В списанието има рубрика „Летопис“, която касае възможността да бъдат издавани определени статии от „Българска военна мисъл“ в периода 1934-1943 година. Фокус: Какъв трябва да бъде съвременният прочит на „Българска военна мисъл“? Има ли въпроси, стояли пред обществото ни тогава, които са актуални и днес? Полк. проф. Димитър Недялков: Обстановката в света в момента е приравнявана от редица политици на тази преди Втората Световна война, а от някои и с тази преди Първата световна война. Публикациите от миналото, които ще намерят място и в електронното издание на списанието, показват колко адекватни са разсъжденията на хората в миналото, приведени към сегашната обстановка. Това са готови уроци от практиката, които могат да бъдат използвани. Една от есенциите на списанието е сравнителният анализ между предлаганото от хората от военната наука и практика и учени, представлявали българската военна мисъл в миналото. Този сравнителен анализ ще помогне за намирането на правилните изводи и действия във съвремието ни. Връзката подсказва необходимостта не само да правим анализи на сегашното състояние, а да се обърнем към поуките и практиките в миналото. Така ще можем да оценим правилността на решенията или грешките, които са допускани от българските политици и военни ръководители. На базата на безценния опит, който имаме в най-новата си история, а и не само, ще си помогнем за взимането на най-правилните решения на всички нива, тактически, оперативни и стратегически, включително и в областта на собствената ни сигурност. С оглед на факта, че в света в момента се водят не само локални военни конфликти, но и редица изследователи и учени във военната наука са направили вече извода, че Третата световна война, макар и в ограничен вариант, си върви в Близкия и Среден Изток. Въпросът е какво да направи България в тази все по-сложна среда за сигурност, как държавата да изгради собствената си система, така че да запази своя суверенитет и териториална цялост. Фокус: За какво ще си спомним, какво ще научим и за какво ще се замислим прочитайки възобновеното списание „Българска военна мисъл“? Полк. проф. Димитър Недялков: Ще си спомним за постиженията на българския народ в условията на мир, на кризи и на откровени войни. Тези достижения не са малко. Голяма част от тях са предмет не само на изследване, а и на преподаване в чужди висши учебни заведения. Нещо, което да повторя ние сме пропуснали. Ще си спомним за предците ни, благодарение на които все още имаме държавност и система, израз на българската нация. Ще имаме възможност да се докоснем до анализ на системата ни за сигурност и това, което е необходимо да направим, както и на това какво се случва в света. Много е важно военни специалисти и експерти в областта на отбраната и сигурността да направят правдив анализ на околната среда и произтичащите от нея заплахи, за да може в перспектива да бъде изградена система, полезна за държавата. Не просто в нея да се влагат пари, а тя да води до изграждането на способности. И в българските медии, и в Стратегиите и доктрините, касаещи националната ни сигурност, експертното мнение е или преиначено или липсва. Това води и до липса на възможност за взимането на правилните решения. България в момента е пред взимането на важни решения по отношение на бъдещото изграждане на Българската армия. Точно експертните мнения, вложени в едно такова списание, са шанс. В първия брой на списанието „Българска военна мисъл“ под формата на пожелания в този смисъл са изразени надежди от президента Румен Радев, министъра на отбраната Красимир Каракачанов, председателя на Комисията по отбрана ген. Константин Попов, бившия началника на отбраната ген. Златан Стойков, представители на патриотичните организации. Силно се надяваме, че с усилията на Военна академия списанието наистина ще бъде източник на познание. Ще направи връзката между миналата практика и познание, и необходимостта да се взимат правилни решения на базата на експертни мнения. Хора, които освен образование, имат и практика във войските и международен опит, биха могли да ги споделят в списанието. Достъпът до списанието ще бъде свободен в началото. На сайта bvm.bg тези, които имат интерес ще могат да се докоснат до експертното знание. Амбицията е списанието да стане с импакт фактор, с който ще поддържаме необходимото научно ниво на изданието. Читателите и авторите е добре да се запознаят и с Етичен кодекс, с много строгите правила за възможността да се публикува в списанието и изключването на възможността за конфликт на интереси. Плагиатството е изключено, без това да ограничава свободата на мненията, които могат да се изказват. Етиката по отношение на публикациите ще бъде спазена. Правата след регистрация да се предлагат материали включват и възможността да се подкрепят мненията на младите изследователи и учени не само в областта на сигурността, но и на военната история. С помощта на редколегията те ще могат да оформят мненията си и да ги предложат на широката публика. Биляна ИВАНОВА

14 Април 2018 | 13:02 | Агенция „Фокус“