ОТ СЪЩИЯ СЪБЕСЕДНИК

Янка Такева, СБУ: Заплатата на учителя е между 16 и 20% над средната брутна работна заплата

Янка Такева, СБУ: Заплатата на учителя е между 16 и 20% над средната брутна работна заплата

Председателят на Синдиката на българските учители Янка Такева, в интервю за Агенция „Фокус“ относно образователната система на България.

7 Август 2019 | 15:00 | Агенция „Фокус“

Янка Такева, СБУ:  Още 90 милиона лв. за покриване на нуждите в образователната система е необходимо да бъдат отпуснати в бюджетната рамка за 2018 година

Янка Такева, СБУ: Още 90 милиона лв. за покриване на нуждите в образователната система е необходимо да бъдат отпуснати в бюджетната рамка за 2018 година

Броени дни преди старта на новата учебна година има ли достатъчно кадри учебните заведения у нас? Остава ли привлекателна учителската професия и успяха ли да бъдат решени проблемите в образователната система? Отговорите ще потърсим с председателя на Синдиката на българските учители Янка Такева. Казвам добро утро на председателя на Синдиката на българските учители Янка Такева в интервю за сутрешния блок „Добро утро, България“ на Радио „Фокус“. Водещ: В навечерието на 15 септември имате ли информация колко първокласници ще прекрачат класната стая и каква е бройката им на фона на минали години? Янка Такева: Тази година някъде около 61 хиляди ще бъдат първолаците. Това са родините деца, по Националната статистика в България, които са първолаци, но съм дълбоко убедена, че една голяма част от тях, може би някъде 1000 деца са в чужбина или има някакви други проблеми, които може би ще се наложат тези деца да не са в училище. Така че, очакваме някъде около 6 000 деца да бъдат в училище. Убедена съм, че тази година ще имаме и малко повече в останалите класове. Защото вие знаете, че има механизъм за обхвата на децата в училище. Правителството прие едно решение на Министерския съвет от 5 юли, така че работят колегите в тази посока. Очакваме да има повече деца и във втори, трети, четвърти до 16-годишна възраст. Натъкваме се и на едни неща, които всички ние знаем, че имаме много неграмотни възрастни, които са навършили задължителната училищна възраст. Вчера коментирахме тези въпроси в отрасловия съвет и аз смятам, че те трябва да бъдат обхванати в професионалното образование, за да им се даде втори шанс да завършат основно образование. Водещ: Сериозен проблем обаче знаем е недостигът на учители, особено в малките населени места у нас. Как стои ситуацията към момента и може ли този въпрос да считаме, че вече ще бъде решен през новата учебна година? Янка Такева: Кадровото обезпечаване на системата е един много сложен проблем. Хората особено младите, които излизат от университетите и имат такава специалност да бъдат учители, не желаят да влязат в образованието поради ниския социален статус, лошото отношение на обществото към учителя, все още недоброто заплащане, безсилието, агресията, тормоза, стреса в училище. Така че, имаме някъде около 3000 незаети, щатни бройки в образованието. Но всяка година тези щатни бройки се заемат от учители, които са навършили пенсионна възраст. Така че и тази година ще се справим. Водещ: А как стои въпросът с бройката учители, които обаче нямат педагогическа правоспособност? Янка Такева: Някъде около 1000-1200 са тези учители, особено както казахте вие преди малко, в малките населени места. Това са учители по природо-математически дисциплини, това са учители по чуждо езиково обучение. Но вече има недостиг на учители в детски градини, учители в началния етап. Водещ: Вие споменахте лошите условия на труд, които са един от факторите да липсват учители в малките населени места. А как трябва да изглежда възнаграждението на преподаватели в малките градове и тези, в големите, и може ли да се каже, че то е справедливо? Янка Такева: В този момент не е справедливо, защото не е справедлив единният разходен стандарт, като механизъм, защото той се отпуска на брой ученици. В малките населени места има по-малко ученици, по-малко средства, по-ниски работни заплати. Така че, справедливостта в системата е нарушена. Надявам се с новия механизъм за финансиране на учебните заведения от 1 януари 2018 година тази справедливост да бъде решена, така че да няма разлика в заплащането между големите и малките училища в селата, и в градовете. А що се отнася до това дали учителите трябва да получават различни заплати, първо трябва да има едни критерии, които ги има в нашата образователна система, но пак казвам делегираните бюджети не дават възможност тези критерии да бъдат спазени качествено. Това е образователният ценз, квалификационното равнище, професионалният опит. Оттук нататък вече в зависимост от усвояемостта на учениците би трябвало да има и достатъчно средства, за да може да се диференцират работните заплати. Водещ: Друг проблем, на който като че ли трудно се намира решение, е спорът за модернизиране на учебните планове. Знаем, скандал имаше наскоро и с видовете учебници. Има ли изгледи тази учебна година въпросът да бъде решен и кой всъщност трябва да се заеме с това? Янка Такева: Няма изглед да бъде решен този въпрос. Надявам се вчера на отрасловия съвет, направеното предложение от Синдиката на българските учители Министерството на образованието да има право да прави промени в учебното съдържание след една година от въвеждането на учебника, да реши този проблем, за да може действително учебното съдържание да бъде поднесено разбираемо за възрастовите особености на учениците. Водещ: Бих искала да насоча вниманието ви и към спорната тема за психотестовете за учителите. Как вие гледате на тази идея? Не се ли уронва допълнително престижът на професията или по-скоро е един добър вариант? Янка Такева: Психотестовете отпаднаха. Вчера в отрасловия съвет приехме новата Наредба № 4. Тя е изработена от Министерството на здравето със съдействието на Министерство на образованието. Така че такива психотестове няма да има. Водещ: В началото на нашия разговор вие споменахте и дуалното професионално образование, което вече поредна година успешно се прилага в някои гимназии. Можем ли да очакваме доразвиване на идеята и откликва ли добре на нея бизнесът у нас? Янка Такева: Разбира се, трябва да очакваме. На 13-ти от 12.00 часа в хотел „Балкан“ Министерството на образованието провежда една национална конференция по професионално и професионално дуално образование. Безспорно българската образователна система в лицето на професионалните училища сме готови за въвеждането на професионално дуално образование. Хубаво е това, че като че ли бизнесът вече отвори вратите широко. Надяваме се тази година да има повече предприятия, които да искат да работят с образователната система за професионално дуално образование. Лично Синдиката на българските учители предлага данъчно облекчение за бизнеса, които предприятията, които работят по професионално дуално образование и всички средства, които изразходват за учениците, стипендии за учениците да не са облагат с данък, за да може действително бизнесът да бъде поощрен да работи по професионално дуално образование, което дава един голям шанс за младите хора добре да се реализират и бързо на пазара на труда. Водещ: В бюджетната рамка за следващата година са предвидени над 300 млн. лева само за средното образование. Къде трябва да бъдат вложени тези средства и ще се окажат ли достатъчни за нуждите на системата? Янка Такева: В бюджетната рамка са заложени за 2018 година в бюджета 338 млн. лева за средното образование. От тях 248 млн. лева за работните заплати, които ще се увеличат от 1 септември 2017 година. Вчера на отрасловия съвет приехме наредбата за работните заплати, приехме анекса, така че утре очакваме да подпишем анекса, и съответно директорите вече да започнат увеличението, защото средствата са в училищата за увеличението на работните заплати. Но аз смятам, че правителството трябва да отпусне допълнително още 90 млн. лева към тези 338 млн. лева в Бюджет 2018 година, за да могат да се покрият всички необходими разходи по издръжката и целодневната организация на работа в училищата и детските години. Водещ: Ще се изпълнят ли обещанията, дадени в началото на този политически сезон за поетапно увеличение на учителските възнаграждения? Янка Такева: Ако правителството всяка година от 1 септември увеличава работните заплати с 15-20%, до края на мандата – да. Водещ: С какви предизвикателства пред учители и ученици ще стартира тазгодишния 15 септември? Янка Такева: Предизвикателствата са от обществен характер и са свързани преди всичко с повишаване статуса на българския учител. Ние сме изключително разтревожени, че обществото, родителите приемат учителите не като учител, просветител, а като човек, който е длъжен да гледа децата им. Смятам, че трябва да се обърне общественото мнение, защото след някоя друга година, ако продължава обществото да се отнасят към родителите, няма да има учители. И няма да има кой да влезе в класната стая. Водещ: За съжаление тревожна прогноза. Янка Такева: А мога ли само да пожелая на българската образователната система, на българския учител, ученик през новата учебна година много здраве и успех. И малко повече доверие към нас. Виктория МЕСРОБОВИЧ

12 Септември 2017 | 12:00 | Радио „Фокус“