ОТ СЪЩИЯ СЪБЕСЕДНИК

Диана Стефанова, Община Благоевград: Намерението ни е следващата година да заменим голяма част от надземните контейнери за битов отпадък с подземни такива

Диана Стефанова, Община Благоевград: Намерението ни е следващата година да заменим голяма част от надземните контейнери за битов отпадък с подземни такива

Диана Стефанова, главен еколог на Община Благоевград, в интервю за Радио „Фокус“-Пирин.

22 Юни 2019 | 07:00 | Радио "Фокус" - Пирин

Диана Стефанова, главен еколог на Община Благоевград: В близките години ще въведем 2 нови системи за разделно събиране на отпадъци

Диана Стефанова, главен еколог на Община Благоевград: В близките години ще въведем 2 нови системи за разделно събиране на отпадъци

Диана Стефанова, главен еколог на Община Благоевград, в интервю за Радио „Фокус“ Пирин, относно нерегламентираните сметища на територията на общината. Фокус: Г-жо Стефанова, има ли проблемни участъци и нерегламентирани сметища на територията на Община Благоевград? Диана Стефанова: Разбира се, че има проблемни участъци и нерегламентирани сметища на територията на Община Благоевград. Ние добре познаваме тези терени по простата причина, че ги чистим минимум 3 пъти годишно и въпреки всичко жителите на общината продължават да изхвърлят нерегламентирано отпадъци на тези места. Фокус: Къде са тези места? Диана Стефанова: Доста дълго време ще отнеме да изброя всички, тъй като местата наистина не са малко. Всички знаем какво се случва на Делвинско дере. Много голяма част от нас са минавали и са видели какво е сметището там. Има сметища на няколко места около реката в село Падеш и въобще по селата в деретата се изхвърлят изключително много нерегламентирано отпадъци. Има едно място, наречено „Топлата вода“ край река Струма, където изключително често се образува нерегламентирано сметище. Около животинския пазар също се образува такова и още на 7 или 8 такива места, които ние знаем. Искам да отбележа, че има и такива, които не знаем и не можем да видим, защото не сме обходили всяко дере на територията на общината, а хората изхвърлят боклука си на невероятни места. Фокус: На какво се дължи това събиране на отпадъци на тези основни места, за които споменахте? Диана Стефанова: С риск да обидя жителите на Община Благоевград или поне тези от тях, които го правят, на другите се извинявам предварително, това е ниска култура в тази област. Не може човек да сметоотделя по дерета, край реките и въобще там, където му хрумне. Община Благоевград е създала организация за предаване на всякакви видове отпадъци, просто трябва хората да имат желание за това. Съвсем скоро приключи една кампания с два мобилни пункта за предаване на опасни отпадъци от домакинството и отпадъци от електрическо и електронно оборудване. Община Благоевград обикновено популяризира такива свои кампании и не само това, ние сме създали много добре известен на повечето ни граждани ред за предаване и изхвърляне на строителни отпадъци. За съжаление обаче някакъв напредък да се намали изхвърлянето на отпадъци на нерегламентираните за това места, не виждаме. Фокус: Как премина кампанията по пролетното почистване на Община Благоевград, която се проведе съвсем скоро? Диана Стефанова: Тя се състоеше основно в това да изчистим познатите ни нерегламентирани сметища и да изчистим и да подредим града. Мисля, че успяхме. Изчистихме наистина всичко, но ще видим до кога. Фокус: Община Благоевград работи много активно по темата за чистотата, с Вас сме говорили и друг път по тази тема, и в тази връзка искам да Ви попитам какви са Вашите впечатления на базата на всички усилия, които полагате – подобрява ли се културата на благоевградчанина в това отношение и все пак има ли такива, които започват да мислят повече за природата? Диана Стефанова: Със сигурност да, и веднага ще Ви кажа на какво се базират тези мои заключения. Ние през годините приложихме една система за разделно събиране на отпадъци от опаковки. Това са всички тези цветни контейнери, които доскоро виждахме по улиците. Ще започнем да ги виждаме отново съвсем скоро, просто защото ги подменяме в момента и затова липсват. Оказа се, че гражданите на Благоевград в продължение на 2 години и половина, си изградиха навик да събират разделно опаковки, не на 100% естествено, но в законодателството са заложени оперативни цели в годините за това какво трябва да постигаме в тази област, и трябва да Ви кажа, че Община Благоевград изпълнява своите цели на този етап, което означава, че можем да искаме още, че сме работили добре в тази посока. Фокус: Чувала съм коментари от граждани на Община Благоевград, че всъщност те не изхвърлят разделно своите отпадъци, защото отпадъците и от тези специални контейнери, и от другите контейнери отиват на едно и също място и нямало смисъл да ги разделят. Това така ли е? Диана Стефанова: Със сигурност това не е така, поне що се отнася до разделното събиране на отпадъци от опаковки. Съвсем различно е мястото, на което отива събраният отпадък. Доскоро той идваше на една площадка тук в Благоевград, където има сепарираща инсталация, тоест инсталация за разделяне на този отпадък, и от там отива на определени за това места за по-нататъшната му преработка и за неговото рециклиране. Разделно събраните отпадъци от опаковки всъщност се превръщат в една суровина. Тук искам да кажа, че Община Благоевград в близките години ще въведе още 2 системи за разделно събиране – система за разделно събиране на зелени биоразградими отпадъци, това са градинските отпадъци; и малко след това система за разделно събиране на хранителни отпадъци. Няма да бъде лесно, но се надявам, че ще постигнем успех в това отношение. Фокус: Горе-долу в какви срокове трябва да бъдат въведени тези системи? Диана Стефанова: В момента Община Благоевград е подала проектно предложение за финансиране изграждането на компостираща инсталация за разделно събрани зелени отпадъци и инсталация за предварително третиране на отпадък. Тогава когато проектът ни бъде одобрен, срокът за неговото изпълнение е 36 месеца. Натали СТЕФАНОВА

3 Май 2017 | 07:00 | Радио "Фокус" - Пирин