ОТ СЪЩИЯ СЪБЕСЕДНИК

Министър Николина Ангелкова: Мога да докажа всеки един лев, който съм похарчила

Министър Николина Ангелкова: Мога да докажа всеки един лев, който съм похарчила

Николина Ангелкова – министър на туризма, в интервю за предаването „Здравей, България“ по Нова телевизияВодещ: Николина Ангелкова – министър на туризма. Добро утро. Благодаря, че дойдох...

5 Април 2019 | 10:00 | Нова телевизия, „Здравей, България“

Министър Николина Ангелкова: Предвидили сме строг ред, за да можем да гарантираме опазването на дюните

Министър Николина Ангелкова: Предвидили сме строг ред, за да можем да гарантираме опазването на дюните

Министърът на туризма Николина Ангелкова в интервю за предаването „Метроном“ на Радио „Фокус“. Водещ: Министър Ангелкова, подписахте Меморандум за разбирателство в областта на туризма с ресорното министерство на Сърбия. Какво регламентира той и какви перспективи дава? Николина Ангелкова: Меморандумът за сътрудничество дава възможност за развитие на общи туристически продукции, с които да промотираме Балканите като едно привлекателно място за туризъм за далечни пазари като Китай, Индия, Южна Корея, Близък изток, САЩ и така нататък. Това е възможност да засилим помежду си допълнително институционалното организиране на различни съвместни екскурзии, които да бъдат от полза както на туризма тук, така и разбира се на туризма в Сърбия, да обменяме различна експертиза. Сърбия са в топ 10 на чуждестранните туристи у нас – на 8 място с над 420 000 туристи за миналата година. Имаме ръст около 7% от този пазар за миналата година. Така че изключително важно е да имаме максимално добри отношения, каквито имаме със Сърбия, и да продължаваме да работим съвместно в посока привличане на допълнителни пазари, особено далечните такива. Този меморандум е една много добра основа за това. Водещ: За първи път ли се подписва подобен документ или той е продължение на вече съществуващ ? Николина Ангелкова: Със Сърбия го подписваме за първи път като Министерство на туризма. Все пак ние сме младо министерство, така че това ни е първото такова споразумение в тази област. Освен това, за първи път сме и страна партньор на едно от най-големите Международни туристически изложения в Белград. Така че това отново дава възможност да покажем възможностите на България като целогодишна туристическа дестинация и да промотираме нашите продукти. Водещ: Преди дни бяхме домакини на туристическото изложение „Ваканция и спа експо“. Получихте златен приз за утвърждаване на България като целогодишна дестинация за качествен туризъм. Успява ли изложението да се наложи като мащабна туристическа платформа и все по-възможна ли става каузата на България за дестинация в 4 сезона? Николина Ангелкова: Да, изложението успява с всяка изминала година да се наложи като мащабна платформа за туризъм – едно от най-авторитетните на Балканите. Тази година бе с 380 участници от 25 държави, над 50 общини присъстваха. Наистина успяваме чрез него да дадем един допълнителен тласък на сектора и това да бъде място, където да се осъществяват както срещи между самия бизнес, така и срещи между бизнеса с общините и правителството, за да може максимално да се промотират и представят нашите туристически продукти и да утвърждаваме България като целогодишна туристическа дестинация. Не само с допълнителните дестинации, които ние начертахме през изминалите години – културно-историческите, винено-кулинарните, балнео и спа, но и по отношение вече на конкретните продукти, които нашите компании, както туроператорите, туристическите агенции и съответно хотелиерите предлагат на туристите. Водещ: Успяват ли общините да се възползват от тази изключителна възможност да представят своите региони? Николина Ангелкова: Възползват се, да. Както казах над 50 общини участваха в изложението тази година. От друга страна ние я обявихме като година на вътрешния туризъм, естествено в България. Много ни е важно да показваме малко известните и непознати места в нашата страна. И такива платформи като „Ваканция и спа“, а сега ни предстои да представим културно-историческия туризъм като фокус в изложението на Велико Търново през април месец. Това дава една прекрасна възможност ние наистина да засилим интереса към вътрешността на страната и като цяло към България като място, където да почиваме и съответно да се наслаждаваме на красотите и туристическите забележителности и атракции в нашата страна. Водещ: Тази седмица дойде новината за одобрени от Министерски съвет поправки в Закона за Черноморското крайбрежие, които предвиждат строги санкции за всякакъв вид плажуване върху дюни. Това крие ли риск да бъдат отблъснати туристи? Николина Ангелкова: И към момента е абсолютно забранено както плажуването, така и разполагането на каравани, палатки и преминаването на пътни превозни средства, изобщо разрушаването на дюните. С тези санкции, които са по-високи, всъщност искаме да имаме един вид превенция, защото дюните са защитени природни образувания. Съгласно изискванията и изобщо клаузите в договорите, които ние сме сключили за концесия или за наем, всеки концесионер или наемател на морски плаж е длъжен в границите на морския плаж да обозначи къде има дюна с указателни табели. Подчертавам, че ние като Министерство на туризма отговаряме само и единствено за границите на морския плаж и това е територия „изключителна държавна собственост“. Само за тази територия ние налагаме тези глоби, защото това е в обхвата на закона. И пак казвам – трябва концесионерите и намелите да имат задължително указателни табели. Ако нямат указателни табели, където има дюни, съответно им се налага и на тях глоба или неустойка затова. Така че сме предвидили наистина един доста строг ред, за да можем да гарантираме опазването на дюните. Знаете, в началото на годината, преди няколко седмици, имахме такъв случай с разрушаване на дюна на къмпинг „Смокиня“, така че смятаме е много важно да бъдат предприети всякакви превантивни мерки, за да се предотвратят подобни посегателства. Водещ: Обаче, министър Ангелкова, чух скептични гласове, че всъщност няма да има ресурс, за да се упражняват контролните функции за изпълнение на тези разпоредби. Николина Ангелкова: Скептични гласове винаги ще има. Нека да видим как ще започне да действа законът. Надявам се още от това лято да влезе в сила и да започнем да го прилагаме. Смятам, както казах, че е изключително важно да има административно-наказателни разпоредби и да има санкции. Тук не говорим само за дюните, тук сме предвидили много сериозни глоби и по отношение на неохраняемите плажове. Знаете, че преди години сме се натъквали на това на неохраняемите плажове да има преместваеми обекти, съответно недобросъвестни търговци да събират пари за чадъри и шезлонги. Това е абсолютно недопустимо. Нямахме конкретни санкции за такива случаи. Единствено примерно, ако има поставени преместваеми обекти на територията на морския плаж и съответно те са незаконни, ние изисквахме незабавно от кмета на общината да издаде заповед за тяхното премахване. В случая, имайки вече и административно-наказателни разпоредби, съответно глобата за преместваеми обекти на неохраняеми плажове достига до 50 000 лева, така че се надяваме всеки, който иска да упражнява такава незаконосъобразна дейност, да се замисли като каква голяма глоба го очаква и съответно да има и превантивен характер. Водещ: Лятото особено актуална е темата, свързана с концесиите на плажовете и неохраняемите такива. Председателят на Асоциацията на морските плажове Иво Стефанов изрази мнение в нашия ефир, че новият закон за концесиите ще увели броя на неохраняемите плажове. Защо е притеснен бизнесът от новите правила, министър Ангелкова? Николина Ангелкова: Да, за съжаление ние получихме редица писма от бизнеса, както от Асоциацията на концесионерите, така и от Националния борд по туризъм, работодателските организации, включително имаме разговори, проведени от синдикатите, защото доста по-тежък е режимът по общия ред. Нас също ни притеснява на база и на притесненията, които изказа бизнесът, и затова сме стартирали за обществено обсъждане новия ред. Всъщност всяко лято ние сме длъжни да осигурим максимално стопанисването на морските плажове по общия ред, който е изключително тежък, особено по отношение на обжалването. Тъй като се дава възможност да се обжалва всяко действие или бездействие, а не конкретен акт, ние няма как да прогнозираме и да планираме кога една стартирала концесия ще завърши. Също така има редица изисквания, които утежняват участието на малкия и средния бизнес, каквито са предимно участията по Черноморието. И най-важното всъщност е, че съгласно Директивата за концесиите морските плажове не би следвало да попадат в нейния обхват. Там ясно е записано, че съгласно чл.10 т.8 Директивата не се отнася за концесии и за услуги, когато са свързани с недвижим имот. Плажът е такъв – изключителна държавна собственост. И съответно Директивата също не се отнася и не се прилага за концесии, които имат по-малка или равна стойност от 5 548 000 евро. От 237 плажа може би само 2% попадат в тази сума за целия период на концесията, но те вече са отдадени на концесия. Така че на практика тези, които предстои да изтекат или изтичат в момента и ние трябва да ги даваме на концесия, не попадат и не са с такива обеми, съгласно Директивата. И искам също така да подчертая, че по новия ред на концесията, изцяло упълномощен орган, който да изпълнява ролята на концедента в името на държавата, е само и единствено министърът на туризма. По реда на глава втора от Закона за устройство на Черноморското крайбрежие, която беше отменена, беше Министерски съвет, общо по предложение на министъра на туризма. Водещ: През последните години свикнахме почти през всеки туристически сезон този сектор да бележи ръст. Какво показват ранните записвания за предстоящия летен туристически сезон, ще успеем ли да задържим тази тенденция? Николина Ангелкова: Нашата основна цел е да успеем да задържим тази тенденция. Откакто е създадено Министерството на туризма, и по-специално от 2015 година насам, все пак бяхме създадени ноември месец 2014, имаме над 35% ръст на международните туристи. За миналата година – над 9 200 000 чуждестранни туристи посетиха страната. От 2015 година досега имаме ръст над 36% на приходите от международен туризъм, а над 7 400 000 000 лева за миналата година имаме приходи от международен туризъм, като добавим и приходите от българските туристи – имаме над 8 400 000 000 приходи общо от международен и български туризъм, което поставя сектора като един от най-значимите в българската икономика. Много е важно това, което успяхме, благодарение на волята на правителството, което изведе туризма като стратегически отрасъл, да постигнем през последните 3 години и да го задържим. Прогнозата за това лято показва, че ни очаква един доста динамичен и много, бих казала, труден сезон засега. Имаме записванията като миналата година. Надявам се да успеем да запазим това ниво и да реализираме ръстове, но са необходими много повече усилия, както от наша страна, така и от общините и бизнеса съвместно, защото имаме и спадове от някои основни пазари като от Русия например имаме спад на ранните записвания – между 10% и 15%, имаме много голяма несигурност по отношение на британските туристи. Така че се опитваме да бъдем много по-активни и да мислим и различно, най-вече свързано с онлайн рекламата, иновативни похвати, за да насочим вниманието към България като туристическа дестинация, за да можем да компенсираме спадовете от някои пазари за сметка на надявам се на ръстове от други пазари. Също така е много важно, и това в момента обсъждаме с бизнеса и общите, да създадем и механизъм, с който ние да опитаме да опитаме да привлечем повече чартърни полети към България, особено по българското Черноморие за летищата Варна и Бургас, защото това ще ни даде абсолютна директна възможност за разширяване на крилата на сезона. Ако успеем да насочим полети още от април месец, ще имаме възможност да използваме много по-дълъг период базата, която имаме по българското Черноморие. Водещ: Конкуренцията в туристическия бранш в световен мащаб е изключително голяма. В този смисъл България изправена ли е пред дилемата дали да предлага по-евтин туристически продукт, или по-скъп и по-качествен? Николина Ангелкова: Винаги има различни димели. Конкуренцията е огромна. Факт е, че някои от нашите конкурентни страни за различни продукти предлагат и субсидират голяма част от западните полети, така че това им осигурява със сигурност конкурентно предимство. Със сигурност това, на което ние държим, е да предлагаме максимално високо и добро качество на разумна цена. Надявам се да продължим по отношение на тази линия. Със сигурност конкуренцията е много голяма, секторът е изключително динамичен и се променя, трябва да се следят конвенциите всяка година. Трябва да се взима предвид и това може да доведе до някакво понижаване на цените на по-ниските категории, но нашите 4-5 звездни хотели предлагат изключително добро и високо качество, съответно на разумна цена и към момента ранните записвания към висококатегорийните места за настаняване вървят със същите темпове, както миналата година. Някои бележат и лек ръст. Това показва, че високо –добро качество на разумна цена е правилна посока. Водещ: Това са хубави новини, можем ли да ги съотнесем и към настоящия зимен туристически сезон дотолкова, доколкото разполагате с междинни резултати? Николина Ангелкова: Междинните резултати към момента, към настоящия сезон показват, че се движим в прогнозата, която имахме основно в рамките на около 5% ръст. Надявам се да успеем да запазим тази прогноза и съответно да получим необходимите ръстове от пазарите, които ги бяхме заложили като такива. Към момента от Великобритания наблюдаваме 34% ръст за зимния ни туризъм, от Украйна 4%, от Полша 39%, от Испания 43%. Тук говоря за междинните резултати само по отношение на зимния ни туризъм за тези пазари, но те са показателни. Разбира се, пак 3 поредни години имаме рекордни резултати в зимни туризъм в двуцифрени ръстове. За миналия зимен сезон над 1 600 000 чуждестранни туристи бяха посетили зимните ни курорти. Така че, ако успеем да запазим тези нива, които сме прогнозирали за 5% ръст, мисля че ще бъдем на едно изключително добро ниво, имайки предвид пак казвам многоцифрените ръстове, които реализирахме последните 3 години. Водещ: И още един акцент от седмицата, министър Ангелкова, представихте Единната система за туристическа информация, която свързва в реално време всички места за настаняване с МВР, НАП и общините. Има ли прогнозни данни какъв процент от сивия сектор ще излезе на светло с тази система, какви приходи за държава ще генерира това? Николина Ангелкова: Изключително важна е Единната система за туристическа информация и много се радвам, че след толкова години на борба да я въведем, включително преминавайки през почти 2 години обжалване, успяхме да я представим. В момента тече периодът, в който е необходимо първоначално да се въведат данните. Включително издаваме на всеки хотел уникален идентификационен код, за да може да сме сигурни, че когато се правят промени в системата по различни обстоятелства, да няма изкривяване и дублажи. От друга страна, когато имаме пряката връзка между всички места за настаняване – не само хотели, на общините, на НАП, на МВР, на Министерството на туризма по защитени канали, със сигурност това ще бъде, както от една страна, възможност за борба със сивия сектор, от друга страна ще ни даде изключителна добра възможност за планиране и организация на цялата ни дейност. Това, което сме заложили като прогноза още с представянето на законодателните промени преди 2 години, свързани със системата ЕСТИ, е 20% ръст на приходите през първите 3 години. Разбира се, това е песимистичната ни прогноза. Надявам се да има по-добър резултат. Предвидили сме много строги санкции при невъвеждане на данни в системата. Не само глоби, но включително и отнемане на удостоверението за категоризация, което автоматично води до прекратяване на дейността. До 1 октомври е срокът за свързване със системата. Росица АНГЕЛОВА

23 Февруари 2019 | 16:00 | Радио "Фокус", "Метроном"