ОТ СЪЩИЯ СЪБЕСЕДНИК

Янка Такева, СБУ: Правителството ще изпълни обещанието си до 2021 г. средната брутна работна заплата в средното образование да бъде 1500 лв.

Янка Такева, СБУ: Правителството ще изпълни обещанието си до 2021 г. средната брутна работна заплата в средното образование да бъде 1500 лв.

Председателят на Синдиката на българските учители Янка Такева в интервю за Агенция „Фокус“ във връзка с увеличението на учителските заплати и предизвикателствата пред българските училища пре...

17 Август 2018 | 13:00 | Агенция "Фокус"

Янка Такева, СБУ: Пожелавам самочувствие на българския учител, защото е човек, който достойно и отговорно върши своята работа

Янка Такева, СБУ: Пожелавам самочувствие на българския учител, защото е човек, който достойно и отговорно върши своята работа

Председателят на Синдиката на българските учители Янка Такева в интервю за Агенция „Фокус“ по повод 24 май – Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост. Фокус: Г-жо Такева, на 24 май отбелязваме Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост, с какви надежди ще посрещнат българските учители този празник? Янка Такева: Без надежди не може. Първата безспорно е повишаване успеваемостта на учениците, създаване на по-добра училищна среда, подобряване финансирането на образователните институти на училищата и детските градини. Безспорно най-важното е повишаване и подобряване статуса и авторитета на българския учител. Фокус: Как Синдикатът на българските учители работи за самочувствието на гилдията? Янка Такева: Както виждате в тази посока Синдикатът на българските учители има изключително добри политики. Те са насочени към създаване на обществена нагласа за уважение към учителския труд. Имайте предвид, че трудът на учителя е най-значим в обществото пространство. Всеки човек, минал през образованието и положил усилия да усвои знанията, получил подкрепата не само на училището и на своите родители, е успешният млад човек. Този успешен млад човек утре дава своя принос за развитието на икономиката, социалната сигурност, за повишаване на жизненото равнище и борбата с безработицата. Така че образованието стои в основата на обществата. Плюс това има изключително много неща, които са насочени към политики за мотивиране на семействата, които не изпращат децата си на училище, да спазват конституционни права и законите в страната. Настояваме за разработване на стратегия за възпитателната работа в училище, разширяване функцията на обществените съвети, които да се занимават с проблемните семейства, с взаимоотношението между родители, ученици и учители. Виждаме някои неща са нарушени в отношенията поради липса на комуникация и на други фактори, които влияят върху тези процеси. Също така смятаме, че е изключително важно да се разработят мерки за поетапното преодоляване на феминизацията в учителската професия. Там, където работят само жени, има насилие, дискриминация, лоши условия на работа и безспорно ниски възнаграждения. Кадровото обезпечаването на системата е изключително важно, защото след 6 години в България ще липсват някъде около 30 хил. учители и то природните науки. И днес нямаме достатъчно учители в началния етап на ограмотяване. Нямаме вече учители в детските градини. Всеки един от нас в българското общество трябва да си зададе въпроса защо. Да си отговори на този въпрос и много внимателно да се подхожда към авторитета на учителя, опазването на неговите права и човешко достойнство. Фокус: В интервю за „Фокус“ казахте, че първият фактор, който привлича младите към учителската професия, е работната заплата. Какви са тенденциите тя да нарасне през тази година? Янка Такева: Тази година в бюджетната рамка до 31 декември са отпуснати за последното четиримесечие 80 млн. лв., което прави средно с 15-процентно увеличение на началните работни заплати, които бяха приети от 1 януари 2017 г. Така че това е вече отпуснато като средства и съответно ще се осъществи. В бюджетната прогноза за 2018 г. са отпуснати 248 млн. лв., за да може да се обезпечи със средства това увеличение през 2018 г. Надявам се това, което е заложено в управленската програма на управляващата коалиция да се случи. Освен увеличаване на средствата за образованието и на възнагражденията на работещите, да се разработят и политики. Социалната политика на държавата трябва да минава през образованието, за да може всеки, който е отговорен родител, да получава детски надбавки и помощи, само и единствено, ако си изпраща детето на училище. Това е един много голям проблем за ромския етнос, където децата не са обхванати изцяло и много рано напускат образователната система. Фокус: Трябва ли да се промени формирането на делегираните бюджети за училищата? Янка Такева: Това е задължително. В тази посока аз и министър Вълчев разработваме новия механизъм за финансиране на училищата, за да се премахне дискриминацията на учебните заведения, които имат малък брой деца. Затова няма да има само единствен компонент при формирането на бюджетите, а ще има и други, за да може всяко училище да осигури нормалното финансиране на дейностите в учебно-възпитателния процес. Новият механизъм ще бъде готов до края на месец септември. Фокус: Какво ще пожелаете на всички в сферата на образованието по повод празника? Янка Такева: Пожелавам самочувствие на българския учител. Той е един човек, който достойно и много отговорно върши своята работа. Така че му желая много здраве, много сили да поеме тежестите, които някои се опитват да му втълпят, че той трябва да бъде човекът, който да носи отговорността за младите хора изцяло. Не е така, отговорностите трябва да бъдат разпределени между семейството, училището и обществената среда. Така че на добър час и да си пазим достойнството и човешките права. Деница КИТАНОВА

24 Май 2017 | 09:00 | Агенция "Фокус"