ОТ СЪЩИЯ СЪБЕСЕДНИК

Лилия Христова, Община Варна: Близо 37 000 ученици ще се обучават в училищата във Варна през новата учебна година, около 11 000 деца са записани в детските градини

Лилия Христова, Община Варна: Близо 37 000 ученици ще се обучават в училищата във Варна през новата учебна година, около 11 000 деца са записани в детските градини

Лилия Христова, директор на Дирекция “ Образование и младежки дейности“ към Община Варна, в интервю за Радио „Фокус“ – Варна.

23 Септември 2018 | 13:01 | Радио „Фокус“ – Варна

Лилия Христова, Община Варна: Електронната система за прием в първи клас стартира в 10.00 часа на 25 май

Лилия Христова, Община Варна: Електронната система за прием в първи клас стартира в 10.00 часа на 25 май

Лилия Христова, директор на Дирекция „Образование и младежки дейности“ към Община Варна, в интервю за Радио „Фокус“ – Варна. Фокус: Г-жо Христова, колко ще бъдат първокласниците във Варна през новата учебна година? Лилия Христова: Въпреки активните миграционни процеси броят на първокласниците за учебната 2018-2019 година в сравнение с предходните години не се променя значително. Не се налага закриване на училища или паралелки в малките селища. За учебната 2017-2018 година записаните в първи клас са 3 234 ученици в 37 общински училища, а за 2018-2019 година са осигурени места за 3 467 ученици в 149 паралелки в 37 общински училища. Фокус: Какви са новите правила за прием в първи клас? Лилия Христова: Новите правила за прием в първи клас са с водещ критерий – близост до училището, независимо дали по настоящ или по постоянен адрес, с уседналост над 3 години, от 1 до 3 години, под 1 година. Допълнителните критерии са дете с трайни увреждания над 50 %, дете на двама починали родители, други деца от семейството, обучаващи се в училището, деца, завършили подготвителна група в училището, поредност на желанието на родител за прием на детето в съответните училища. За определяне на близост до училището общините са задължени да определят прилежащи райони към всяко едно училище, като един адрес получава максимален възможен брой точки само за едно училище. При определянето на районите за обхват се следват основни комбинирани принципи като критерии за определяне на достъпност, на близост на училището относно даден адрес – близост (отстояние от училището) по пешеходна линия, разграничаване на районите един от друг посредством главни пътни артерии (булеварди/главни улици), безопасен пешеходен подстъп към училището: наличие на подлез/светофарна уредба/пешеходна пътека тип „Зебра“. За селищните образувания и местности – лесен и бърз транспортен достъп по главна пътна артерия и съответно наличие на редовен градски транспорт по маршрута. Брой на подлежащите на прием в първи клас деца в определяния район по постоянен/настоящ адрес (локална база данни „Население“). В случай че броят на кандидатите за дадено училище надхвърля броя на свободните места, децата се подреждат според допълнителните критерии, които вече споменах. Децата се подреждат в низходящ ред според получения сбор от точки по критериите, като при равен брой точки се класират на случаен принцип. Фокус: Как се извършва кандидатстването и класирането? Лилия Христова: Кандидатстването и класирането се извършва изцяло в електронна платформа, като за улеснение на тези родители във всяко училище и районна администрация е осигурен компютър с достъп до платформата на Община Варна за прием в първи клас и длъжностно лице, което може да им окаже съдействие при необходимост. Тук е важно да подчертая, че при кандидатстването не са необходими никакви документи. Попълва се само заявление в електронната система, а при самото записване на ученика на място в училище се удостоверяват всички посочени обстоятелства по допълнителните критерии съгласно чл. 10, ал. 4 от Системата от правила за електронен прием в общинските училища на територията на община Варна. Другите документи, които задължително се представят при записването, са оригинал на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование, копие и оригинал (за сверка) на удостоверение за раждане на детето. Уточнявам, че копие и оригинал (за сверка) на документ за адресна регистрация е необходимо само и единствено за децата, които не са присъствали в локалната база данни „Население“ при кандидатстване чрез електронната система и са кандидатствали на място в първото избрано като желание училище. Марияна ВАЛЕНТИНОВА

24 Април 2018 | 11:00 | Радио „Фокус“ – Варна