ОТ СЪЩИЯ СЪБЕСЕДНИК

Министър Николина Ангелкова:  Очакваме 5 %  ръст на туристите през този зимен сезон, основно от Гърция, Турция, Сърбия и Македония

Министър Николина Ангелкова: Очакваме 5 % ръст на туристите през този зимен сезон, основно от Гърция, Турция, Сърбия и Македония

Николина Ангелкова, министър на туризма, в интервю за предаването „Седмицата“ на Дарик радио

15 Декември 2018 | 12:00 | "Седмицата", Дарик радио

Министър Николина Ангелкова: С държавите от Дунавската стратегия разработваме съвместен проект за круизен туризъм

Министър Николина Ангелкова: С държавите от Дунавската стратегия разработваме съвместен проект за круизен туризъм

Николина Ангелкова, министър на туризма, в интервю за обзора на деня на Радио „Фокус“ „Това е България“ Водещ: В четвъртък започна Седмият годишен форум на Стратегията на ЕС за Дунавския регион. На практика това е заключителната конференция, с която завършва Българското председателство на Дунавската стратегия. Във фокуса на събитието е туризмът, като двигател за икономически растеж и териториално сближаване. В Стратегията участват 14 държави, 5 от които не са членове на ЕС и 3 са от Западните Балкани. По идея на министъра на туризма Николина Ангелкова приоритетите на форума обхващат обвързаността между историческото наследство и култура и туризъм. Министър Ангелкова е наш гост и от нея очакваме подробностите. Защо предложихте ключовите теми от форума да бъдат свързани с туризма? Николина Ангелкова: Изключителна чест е за България за първи път да председателства Годишния форум на Дунавската стратегия, който се провежда в София. Ключовите теми, които се обсъждат, са „Култура“, „Туризъм“ и „Връзка между хората“. Предложихме туризъм, защото първо – България има огромен потенциал в тази сфера и възможности да развива всички видове туризъм . Второ, България е съпредседател на Приоритетна ос 1 – „Туризъм, култура и връзка между хората“ заедно с Румъния. Най-важното е, че туризмът е сектор, който дава възможност за създаване на много допълнителни работни места, за това хората да опознават своите традиции, култура, да сближава хората, дава възможност за нови проекти и инициативи. Туризмът има хоризонтална структура и, за да може да се развива, също така се обхващат и развитието на редица секторни политики като транспорт, околна среда, образование, социална политика, сигурност, вътрешен ред и така нататък. Изобщо това е благодатна и важна тема, която може да доведе до конкретни резултати. Водещ: Как премина срещата с вашите колеги – министрите с ресор „Туризъм“ в страните, участващи в Дунавската стратегия? Николина Ангелкова: За първи път имахме и такава среща в четвъртък сутринта. На нея присъства и еврокомисарят по регионална политика г-жа Корина Крецу. Срещата завърши с приемането на съвместна декларация от министрите, отговорни за туризма в страните-членки на Дунавската стратегия. В декларацията се обединихме около идеята да се развиват съвместни културно-исторически маршрути, основно в Дунавския регион. Също така говорихме за общи проекти, свързани с местните традиции, фолклор, фестивали, вино, гурме, съответно киноиндустрията така, че максимално да насочим вниманието към региона. И, разбира се, обединихме усилия Дунавската стратегия, изобщо секторът „Туризъм“ да заеме ключова роля в следващия програмен период, за да може да ползва и повече възможности за финансиране от оперативните програми и другите програми на ЕС. Водещ: Какви са възможностите за съвместни проекти за туризъм в Дунавския регион? Набелязахте ли такива? Николина Ангелкова: Да, набелязахме такива. Ние и в момента изпълняваме по Програма „Дунав“ два проекта от програмите за трансгранично сътрудничество. Със Сърбия и Румъния също е един от проектите, който беше даван за пример през цялото време по Програма „Дунав“. „Дунавска културна платформа на 21 век“ – така се казва проектът, който изпълняваме съвместно с Австрия, която е водещ партньор, Румъния, Сърбия, Унгария, Словения. И той всъщност дава възможност да се опознаят малко познатите културно-исторически паметници и туристически забележителности в държавите-членки по Дунавската стратегия, участници в проекта. Така че този проект, по който в момента работим, беше даван за пример. В същия дух продължава и разработването на съвместни проекти, свързани с така наречените „кулинарни дестинации“ – нещо, което ние правим и на територията на България. Знаете, нашите 12 вино и гурме дестинации, които в момента обсъждаме. Също така в момента се разработва и съвместен проект, свързан с развитието на круизния туризъм. Това, разбира се, ще изисква много повече усилия и време и всъщност може да се раздели на части, защото е необходимо, за да се реализира, да има и пълна плаваемост по реката, а това е свързано и с допълнителни дейности, засягащи изцяло транспортната инфраструктура и изобщо транспортната достъпност. Водещ: Как туризмът се свързва с осъществяването на другите проекти по Дунавската стратегия? Николина Ангелкова: Както казах, туризмът е хоризонтална политика. Със сигурност зависи изключително много. Ето, например Приоритетна ос 1, която е с мобилност – точно, което засяга транспорта и достъпността. Тя е от ключово значение, за да може да се развива туризмът в региона. Ние коментираме за това да развиваме круизен туризъм. В сряда имахме и специален семинар, посветен на тази тема. За да може това да се случи в пълния си обхват, е необходимо да се реализират първо проектните дейности в сферата на транспорта, свързани с повишаване плаваемостта на реката особено в частта между България и Румъния – изключително важен проект, по който се работи съвместно от министерствата на транспорта в двете държави. Също така изграждането на различните сухоземни връзки, довършване на магистралите, изграждане на нови мостови съоръжения по река Дунав – изключително взаимосвързани са отделните сектори. Например, Приоритетна ос 11, която е „Сигурност“, и която България съпредседателства заедно с Германия, работи за следното: за да бъде една дестинация привлекателна за туристите, тя трябва да предлага сигурност и комфорт, за да може да бъде посетена. Няма как туризмът да се разглежда поотделно от другите приоритетни оси на Дунавската стратегия – околна среда, биоразнообразие. Абсолютно всичко оказва въздействие върху развитието на туризма и на културата, на връзките между хората. Водещ: Министър Ангелкова, какви интереси има за привличане на публични и частни инвестиции в туризма? Какво споделиха вашите колеги? Николина Ангелкова: Това, което колегите споделиха и това, което и ние предложихме за обсъждане за следващия програмен период, е да се създадат интегрирани туристически проекти, които да се фокусират около важни културно-исторически паметници, например, в региона на река Дунав в Русе, в село Иваново могат да бъдат Ивановските скални църкви, които са в ЮНЕСКО. И реципрочно с Румъния могат да се комбинират с други туристически забележителности и да се създадат такива маршрути, да се обвърже изграждането на достъпността, тоест на пътната инфраструктура, създаване на туристически информационни центрове. И оттам привличане на частни инвестиции и интерес за изграждане на хотелска база, ресторанти и така нататък. Изобщо – да се оживи районът, в който се намират тези културно-исторически паметници и забележителности. Водещ: Как се използва дигитализацията в туристическия сектор и обмисляте ли създаване на портал за туризма в Дунавския регион? Николина Ангелкова: Да, обмисля се създаване на портал за Дунавския регион в туризма. И по принцип дигитализацията е от ключово значение, не само за развитието на туризма в Дунавския регион, но и като цяло в сектора. Така че включително в момента се обсъжда и създаването на проект по Дунавската стратегия за така наречените „Дунавски обсерватории“. Той ще събира необходимата база данни и съвместно с университетите тя ще се анализира, за да бъде представена на заинтересованите лица и да може да се ползва. И оттам с необходимите платформи, които в момента координаторите по Дунавската стратегия, ръководителите и националните координатори на конкретните приоритетни оси обсъждат, може да се създаде дигитална платформа за рекламиране на туристическите продукти. Цоня Събчева

19 Октомври 2018 | 15:00 | Радио "Фокус"