ОТ СЪЩИЯ СЪБЕСЕДНИК

Зам.-кметът на Карлово Антон Минев: Училищната мрежа в общината се запазва такава, каквато е през последните 7-8 години

Зам.-кметът на Карлово Антон Минев: Училищната мрежа в общината се запазва такава, каквато е през последните 7-8 години

Зам.-кметът на Карлово Антон Минев, в интервю за Радио „Фокус”- Пловдив за готовността за началото на новата учебна година в общината.

24 Септември 2018 | 12:00 | Радио „Фокус”- Пловдив

Кметът на Карлово д-р Емил Кабаиванов: Леко увеличаваме всички разходи, свързани със социалните функции на общината

Кметът на Карлово д-р Емил Кабаиванов: Леко увеличаваме всички разходи, свързани със социалните функции на общината

Кметът на Община Карлово д-р Емил Кабаиванов, в интервю за предаването „Часът на Карлово” на Радио „Фокус”- Пловдив, за Бюджет 2018 и за щетите от бедствието от 18 януари. Фокус: Г-н Кабаиванов, кажете първо, направихте ли вече оценка на щетите от бурния вятър през изминалата седмица? Емил Кабаиванов: В първите няколко дни основната ни задача беше да направим авариен ремонт на силно увредените покривни конструкции на СУ „Христо Проданов“, общинската болница, централната служба и кметството в село Васил Левски и на множество по-малки увреждания на покривните конструкции по градини, ясли и училища в общината. Така че, в момента работим точно по тази първа най-важна задача. Паралелно с това изготвяме цялостно проектиране на нови покривни конструкции на силно увредените покриви на болницата, на СУ „Христо Проданов“, на здравната служба, кметството и читалището в село Васил Левски. Имаме още една седмица, за да бъдат готови проектите и тогава ще имаме и точния размер на това, което трябва да бъде направено. Целта е да имаме едни стабилни, неподдаващи се на природните катаклизми покривни конструкции, които да ни гарантират, че веднъж поставени, в следващите 20 години ние няма да имаме проблем. Разбира се, казвам това съвсем условно, като знам, че ако дойде някакъв ураган, който ще събаря сградите, това не може да се избегне. Но, да ни опази Господ от това! Въпросът е при вятър от скоростта на тази, която беше – 80-90 км/ч, да могат да се запазят тези конструкции. Към момента няма да Ви дам стойност на щетите, защото се работи още по проектите. Казвам само, че се извършват най-неотложните и спешни действия по изкъртване на силно увредените покриви, за да не допуснем допълнително наводнения от дъждове, или от снегове. Фокус: Добре тогава. Нека да преминем към следващия въпрос. Вече е готова проекторамката на Бюджет 2018, нали така? Каква е тя? Емил Кабаиванов: Да, 33 милиона е. Това означава, че тазгодишният бюджет е с 2,6 милиона лева по-голям от Бюджет 2017. С този бюджет ние трябва да си гарантираме една финансова стабилност. Леко увеличаваме всички разходи, свързани със социалните функции на общината, имам предвид младежки, културни и спортни. Увеличаваме с около 12% парите за капиталови разходи, с които ще ремонтираме улици, пътища. Увеличаваме с 8% средствата, които са за поддържане на зелени площи и изобщо комуналните функции на общината – чистотата, така че градът ни и кметствата да бъдат по-чисти, по-спретнати, по-зелени. Гарантираме напълно общинската образователна система – детски градини, ясли и училища. Гарантираме, че няма да има затваряне, или намаляване на паралелки. Искаме да направим един сериозен пробив и в системата на управление на отпадъците и чакаме одобрение на един голям проект, по който сме кандидатствали през октомври месец 2017г.. Проектът е за отделяне на зелените отпадъци от общите битови отпадъци, за да осигурим още 10 години свободен обем на регионалното депо за 17 години и да намалим отделянето на метан и парникови газове в атмосферата, като по този начин задържаме чистотата на атмосферния въздух в Карловския регион. Фокус: Ако трябва да се посочи приоритетно перо в бюджета тази година, кое е то? Емил Кабаиванов: Приоритетното перо са образованието, културата, здравеопазването и екологията. Фокус: Предвиждате ли увеличение на такси и данъци в общината? Емил Кабаиванов: Не. Всички тези увеличения на разходите, за които казах, няма да са за сметка на увеличена данъчна тежест за нашите съграждани. Нито ще увеличаваме размера на такса смет, нито ще увеличаваме данъчната тежест. Ще разчитаме на подобрена събираемост, за да можем да гарантираме бюджета за 2018 година. Фокус: А предвиждате ли съкращения някъде? Емил Кабаиванов: Да, предвиждаме. С 12 бройки ще намалим общинската администрация. Но това няма да бъдат хора, които са чистачи, метачи и озеленители, а ще бъдат наистина хора от администрацията. Защото от 1 ноември ние се включваме в националната система за електронно правителство. Предвидили сме средства да подобрим възможността на служителите да работят в тази система на електронно правителство, с необходимата техника, връзки със софтуер, така че с по-малко хора да се върши същата по обем работа. Фокус: Каква е държавната субсидия към община Карлово тази година? Емил Кабаиванов: Цифрите не са пред мен в момента. Но по памет мога да кажа, че субсидията е с около 420 000 лева по-голяма от миналата година. Със 70 000 лева е увеличена целевата субсидия за капиталови разходи, което е много малко увеличение, бих казал нищожно. Общо с около 600 000 лева са повече приходите от държавна субсидия за общината ни от тази през 2017 година. Разбира се, това е една много малка част, може би една пета от това, което ние реално поискахме да бъде увеличено, като приходи в общинския от държавния бюджет. Защото всичко се увеличава – минималната работна заплата скача с 12% , цената на материали, на горива се увеличава. А някои разходи, като тези за клиничните пътеки стоят на ниво от преди 5-6 години. Общо взето държавата ни е оставила, както се казва да се оправяме сами, както и за общинските болници. И ние водим силна борба, за да можем да привлечем повече средства от европейски проекти. Но това не е достатъчно. По европейски проекти можеш да направиш, примерно, една сграда, пет улици, една инсталация, но после има издръжка. Ако продължава тази държавна политика ще бъдем принудени в следващите години да увеличаваме данъчната тежест в общините, за да може това, което държавата не ни доставя, за да работим и да решаваме проблемите на хората да си го намерим. В този случай ще бъдем принудени да го вземем от нашите съграждани под формата на данъци и такси. Фокус: А иначе, като цяло, финансово стабилна ли е община Карлово и какви бяха собствените приходи на общината миналата година? Емил Кабаиванов: Бяха по-високи от 2016 година. Пак казвам, нямам точните цифри, но тази година също възнамеряваме с около близо 800 000 лева да са ни по-високи приходите, за да можем с повишени приходи и икономии, и с един дългосрочен кредит да преустановим неразплатените разходи от мандат 2007 – 2011 година, за да не плащаме такси и лихви по частни съдебни изпълнители и т. н. Цветана ТОНЧЕВА

23 Януари 2018 | 16:42 | Радио „Фокус”- Пловдив, „Часът на Карлово”