ОТ СЪЩИЯ СЪБЕСЕДНИК

Лилия Христова, Община Варна: Учениците, които срещат трудност при усвояване на материала, могат да работят допълнително през лятото с педагози

Лилия Христова, Община Варна: Учениците, които срещат трудност при усвояване на материала, могат да работят допълнително през лятото с педагози

Лилия Христова, директор на Дирекция „Образование и младежки дейности“ към Община Варна в интервю за Радио „Фокус“ – Варна

25 Юли 2018 | 07:00 | Радио "Фокус"

Лилия Христова, Община Варна: Предприети са мерки за безпроблемното функциониране на училищата и детските градини през зимния сезон

Лилия Христова, Община Варна: Предприети са мерки за безпроблемното функциониране на училищата и детските градини през зимния сезон

Фокус: Г-жо Христова, в готовност ли са училищата и детските градини за предстоящия зимен сезон? Какви дейности са предприети в тази посока? Лилия Христова: Предприети са нужните адекватни мерки за безпроблемното функциониране на училищата и детските градини във Варна по време на зимния сезон. На територията на общината има 51 общински детски градини, от които 3 се отопляват на газ, 3 се отопляват с електричество, 10 са снабдени с парно отопление чрез топлофикацията във Варна, а останалите 35 са с местно отопление – с котли на газьол. Общинските училища на територията на община Варна са 45. От тях 7 се отопляват с парно чрез топлофикацията във Варна, 11 се отопляват на газ, включително и центровете за подкрепа за личностно развитие. Останалите 27училища са с локално отопление. През летните месеци са извършени необходимите ремонти на отоплителните инсталации в училищата във Варна. В ОУ „Захари Стоянов“ е извършен текущ ремонт на котел, в 4 ЕГ е извършен ремонт на парна инсталация, подмяна на тръби и щрангове. В СУ „Гео Милев“ е осъществен монтаж на нов разширителен съд към отоплителната инсталация на училището, подмяна на повредени отоплителни радиатори в голям и малък физкултурен салон и няколко учебни стаи. В ОУ „Добри Войников“ е направен текущ ремонт на отоплителната система, в СУ „Елин Пелин“ е извършена текуща профилактика. В СУ „Любен Каравелов“ е осъществен ремонт на парната инсталация, в СУ „Св. Климент Охридски“ е извършена частична външна топлоизолация, както и ремонт на котела за отопление, а в СУ по изучаване на хуманитарни науки и изкуства – газификация. Всички подготвителни мероприятия, съгласно плана за работа при зимни условия, са проведени. Актуализиран е планът за действия при бедствия и мероприятия от пожарна безопасност и защита на населението, заложени в плана и противопожарните досиета на училищата и детските градини. Осигурени са необходимите инструменти за ринене на сняг, количества сол, пясък и други материали. Училищата и детските градини са предупредени, че входовете, отстъпите и малките улици, водещи до сградите им, трябва да са изчистени с оглед безпрепятственото доставяне на храната в съответните образователни институции. На този етап не сме регистрирали проблеми за готовността на училищата за работа при зимни условия. Фокус: А по отношение на детските градини? Лилия Христова: Детските градини са заредени с необходимото количество горива за зимния сезон. През летните месеци в ДГ №17 „Петър Берон“, ДГ №15 „Гълъбче“ и ДГ №35 „Детска радост“ е извършена цялостна подмяна с нови котли. Частични ремонти на парната инсталация са извършени в ДГ № 31 „Крилатко“, ДГ №22 „Мечо пух“ и ДГ №18 „Чайка“. По разпореждане на Дирекция „Образование и младежки дейности“ продължи и монтирането на климатици като алтернативна форма на отопление. За осигуряване на необходимата енергоефективност е извършена хидроизолация на покрива на ДГ №32 „Моряче“ и предстои завършване на хидроизолацията на покрива на ДГ №17 „Петър Берон“. Детските градини са заредени с необходимото количество горива. Всички подготвителни мероприятия, съгласно плана за работа при зимни условия, са осъществени. На този етап в детските градини също не са регистрирани някакви сериозни проблеми. Марияна ВАЛЕНТИНОВА

28 Октомври 2017 | 07:00 | Радио „Фокус“ – Варна