ОТ СЪЩИЯ СЪБЕСЕДНИК

Янка Такева, СБУ:  Още 90 милиона лв. за покриване на нуждите в образователната система е необходимо да бъдат отпуснати в бюджетната рамка за 2018 година

Янка Такева, СБУ: Още 90 милиона лв. за покриване на нуждите в образователната система е необходимо да бъдат отпуснати в бюджетната рамка за 2018 година

Броени дни преди старта на новата учебна година има ли достатъчно кадри учебните заведения у нас? Остава ли привлекателна учителската професия и успяха ли да бъдат решени проблемите в образователна...

12 Септември 2017 | 12:00 | Радио „Фокус“

Янка Такева, СБУ: Увеличението на учителските заплати от месец септември е знак, че предизборните обещания на управляващата партия ще се изпълнят до края на мандата

Янка Такева, СБУ: Увеличението на учителските заплати от месец септември е знак, че предизборните обещания на управляващата партия ще се изпълнят до края на мандата

Председателят на Синдиката на българските учители Янка Такева в интервю за Агенция „Фокус“ за увеличението на учителските заплати. Фокус: Г-жо Такева, вчера бе препотвърдено увеличението на учителските заплати и от финансовия, и от просветния министър. Удовлетворена ли сте от прогнозираното 15-процентно увеличение от месец септември? Янка Такева: Това беше договорено още по време на предизборната кампания, което е прекрасно. Това е един знак, че предизборните обещания на управляващата партия ще се изпълнят до края на мандата. Също така разчетите, които бяха направени, че до края на мандата средната работна брутна заплата ще стигне 1500 лв. като цифрово изражение, беше направено заедно с нас, социалните партньори. Знаете, че и двете големи политически партии бяха обявили едни и същи цифри, които са необходими за увеличаването на бюджета за средното образование през този 4-годишен мандат. Разчетите бяха направени заедно с нас, така че съм удовлетворена. Удовлетворена съм и за това, че министър-председателят Бойко Борисов потвърди вчера също увеличението на заплатите от 1 септември. Най-важното обаче е от 1 януари 2018 г. да се промени механизмът на делегирания бюджет в учебните заведения, за да има равнопоставеност на всички, независимо къде се намират – дали в малко населено място, или в голямо. Това е добре и не може да не ни удовлетвори. Фокус: В управленската програма, която е с визия до 2021 г., е заложено заплатите да се удвоят, но ще остане ли според Вас това управление 4 години? Янка Такева: Дълбоко съм убедена, че това управление ще остане 4 години по няколко причини. Първо, защото вътрешните процеси в страната го изискват. Няма нужда да се задълбочавам в тях. Външните фактори, които са изключително сложни, също налагат в България да има едно стабилно управление. Така че всички отговорни политици трябва да се стремят към това, включително и гражданите. Фокус: Как ще се отрази увеличението на учителските заплати на сектор „Образование“? Очаквате ли по този начин повече млади кадри да бъдат привлечени от професията учител? Янка Такева: Разбира се, че младите хора ги привлича работната заплата. Знаете, че СБУ има свое изследване сред студентите от шестте педагогически факултета в България, които подготвят учители. Какво би ги накарало да влязат в българското училище? Първият фактор е работната заплата, вторият – подобряване на организацията на работа в училище и третият – въвеждането на наставничеството, за да може младият учител да се чувства подкрепен в училище и детска градина. Теорията е едно, а практиката съвсем друго. Фокус: Споменахте промените в механизма, до какво ще доведе това, че от 1 януари финансирането няма да зависи само от броя на учениците, а ще бъде диференцирано в зависимост от разположението на училището или детската градина, както и от концентрацията на деца от уязвими групи? Янка Такева: По тези три основни компонента се работи вече около 7-8 месеца. Мисля, че все още не сме доизчистили основните компоненти, които трябва да бъдат заложени при формирането на делегираните бюджети. Дълбоко съм убедена, че до 2-3 месеца ще ги изчистим с новия министър на образованието Красимир Вълчев. Това означава, че училището например в Горна Малина, което има по-малко ученици, няма да получава нисък делегиран бюджет, а ще получи толкова, колкото е необходимо за издръжката на това училище и за покриването не само на работните заплати, но и създаването на една нормална издръжка. Това означава, че единственият компонент за формирането няма да бъде вече броят на учениците, а ще се сложат допълнителни. Общо взето ще има три основни компонента – броят ученици, броят паралелки и критериите, водещи до задържането на децата в училище и повишаването на успеваемостта. Фокус: Все повече се говори за агресията в училищата, детските градини и яслите. Какви мерки според Вас трябва да се предприемат с оглед на намаляване на подобни случаи? Янка Такева: СБУ от много години работи по този въпрос. Безспорно, че това е един много негативен феномен, който се появи сред младите хора, особено при децата в училище. От 1 година СБУ настоява да се разработи една стратегия за възпитателната работа в училище, в която да бъдат обхванати родителите. Особено чрез обществените съвети. Да се разшири тяхната функция и да се занимават с проблемите за взаимодействието с родителите. Ролята на семейното възпитание е изключително важна. Тук обществените съвети трябва да изиграят една много важна роля. Смятаме, че към всяко училище трябва да има и училище за родители, чийто ангажимент трябва да се изпълнява от обществените съвети. Те затова се и въведоха в новия закон. Но когато синдикатът говореше как трябва да се уплътни дейността на обществения съвет, съжалявам, че не го включиха във функциите, но сега ще го включат, дълбоко съм убедена. Тази стратегия за възпитателната работа трябва да бъде разработена колкото се може по-скоро. По нея и по още два документа лично аз и г-н Вълчев работихме 4 месеца. Почти готови сме. Остава да се дооформят някои неща и съответно да се обсъдят и да се приемат като вътрешно нормативни документи в МОН. Това са неща, които не изискват приемане от МС или парламент. Това са си документи на МОН и смятам, че трябва да бъдат приети, включително и всички останали мерки, за които през тези няколко месеца много се говореше. Фокус: Как гледате на предложението на Сдружение „За децата ни“, които поискаха видеонаблюдение във всяко помещение на яслите, градините и училищата? Янка Такева: Дълбоко убедена съм, че родителите тръгват в грешната посока. Смятам, че те трябва да дойдат на една среща в отрасловия съвет. Това трябва да го направи новото ръководство на МОН, защото с видеонаблюдение нещата не се оправят. Това са нравствени норми и правила, които трябва по друг начин да се работи за тях, а не с видеонаблюдение или с не знам още какви апаратчета, които родителите слагат под якичките и джобчетата на децата си. Има един анекдот, който бих перифразирала – ами, ако ние започнем да разказваме това, което децата разказват за своите семейства в училище, особено в детската градина и началния етап, знаете ли какво ще се случи? На вратата на една детска градина стои един надпис: „Уважаеми родители, не вярвайте на всичко, което казват децата ви какво се е случило в детската градина, а пък ние няма да вярваме на това, което те разказват за това какво се случва във вашите семейства“. Процесът е двустранен и мисля, че нещата трябва да бъдат сложени на друга основа – така, както е по всички нормални страни. Първо, доверието, уважението и второ, възпитанието, което е изключително важно в семейството. Не можеш да казваш на едно дете в семейството като те ударят, удари и ти, или „остави ги тези там в детската градина, ти мен ще ме слушаш“, а в същото време да се иска едно добро отношение и обратни положителни реакции от който и да е, независимо къде се намира детето или възрастният човек. Фокус: В случай, че бъде доказано насилие над дете от страна на педагог, трябва ли да има финансови санкции за учебното заведение и въобще какви трябва да са те? Янка Такева: Ако се докажат някои безспорни неща, си има правилник за вътрешния ред в училището и детската градина и този правилник трябва да се спазва. Включително си има и Кодекс на труда, така че това са неща, които се уреждат чрез нормативни документи и мисля, че това е правилният път. Имайте предвид, че училището не е укротител на деца и родители, които имат необосновани претенции. Затова образователните системи в света са решили въпроса по друг начин. Ако родителят не изпълнява задълженията си към учебното заведение, съответно той е помолен да премести детето си на друго място, където ще изпълнява своите си родителски ангажименти. Смятам, че и при нас трябва да се наложи това. Другото нещо, което е изключително важно, крайно време е родителите да имат респект към образователната институция и уважение към хората, които работят в тези институции, за да може да има адекватни уважителни мерки от едната и от другата страна. Не може учителят да бъде виновен за това, че родителите сутринта не са подготвили закуска на детето. Или майката и бащата са се скарали и детето е потърпевшо. Ако някой иска да види каква е истинската обстановка, може да отиде за един месец, да бъде учител и ще види какво е отношението на родителите към него и ще си направи основния извод. Учителят трябва да бъде човекът, който е авторитет в обществото и за хората, които ползват неговите компетенции. Фокус: Малко преди да приключи работата си, служебният кабинет взе решение за специалността „Право“ да се изучава само в редовна форма на обучение. Правилно ли е това според Вас? Янка Такева: Дълбоко убедена съм, че трябва да се дадат по-широки форми на обучение. Светът е много отворен. И в „Кеймбридж“ има дистанционно обучение по „Право“. Да не говоря и за другите Топ 10 световни университети, особено „Право“, където се изучава. Знам тези неща, защото съм ги проучвала. Мотивите на служебния министър на образованието не мога да ги коментирам. Сигурно има нещо, което го е накарало да направи това. Дълбоко убедена съм, че Съветът на ректорите е дал своето съгласие. Ако трябва, може и да се преразгледа, но това е въпрос на дискусия във висшето училище. Смятам, че социалните партньори в МОН не трябва да бъдат само изслушвани, а трябва да се вземат под внимание и техните предложения, за да няма недоразумения. Люба АЛЕКСИЕВА

12 Май 2017 | 14:00 | Агенция „Фокус“