ОТ СЪЩИЯ СЪБЕСЕДНИК

Ген. Андрей Боцев: Ако до 2024-а година бюджетът на армията се вдигне до 2% от БВП, тя ще излязе от тежкото си положение

Ген. Андрей Боцев: Ако до 2024-а година бюджетът на армията се вдигне до 2% от БВП, тя ще излязе от тежкото си положение

Ген. Андрей Боцев, началник на отбраната, в интервю за обзора на деня на Радио „Фокус“ „Това е България“.

17 Април 2018 | 16:02 | Агенция "Фокус"

Ген. Андрей Боцев: Състоянието, в което се намира Българската армия, абсолютно позволява да изпълнява конституционните си задължения

Ген. Андрей Боцев: Състоянието, в което се намира Българската армия, абсолютно позволява да изпълнява конституционните си задължения

Ген. Андрей Боцев, началник на отбраната, в интервю за предаването „Това е България“ на Радио „Фокус“. Водещ: Състояха се две военни учения – военноморското „Бриз 2017“ и многонационалното „Saber Guardian“. Показателни ли са те за състоянието на Българската армия, въпросът е към генерал Андрей Боцев, началник на отбраната. Г-н генерал, вие наблюдавахте и двете учения, каква е оценката ви? Андрей Боцев: Оценката и за двете учения е много добра. След като участваха доста нации в Черноморското учение „Бриз 2017“. Участваха пет страни, от които пет със съоръжение и техника. Над 1200 човека личен състав, около 20 бойни спомагателни кораба, подводна лодка, авиация, също така и успешен пуск направихме на Оперативно тактическа ракета „Точка“, така че за мен учението премина при много добра организация, на много добро ниво и се постигнаха задачите и целите, които си поставихме. За „Saber Guardian“ -17 участваха много повече, като личен състав, въоръжение и техника. Знаете от 22 страни членки на НАТО, също така и наши партньори участваха като Македония, Сърбия, Украйна, където също много висока оценка мога да дам на действията, които извършиха нашите военнослужещи. И участваха над 1200 единици бойна техника на територията, знаете че на това учение се отиграваха, различни операции се извършваха. Домакини бяхме България, Румъния и Унгария, като България участваха над 6000 човека с над 1200 единици бойна техника. Също така над 80 единици, летателни апарати, имам предвид самолети и вертолети. Като заключителния етап беше в Ново село, където участваха военнослужещи от десет нации. Нашите участваха в няколко периода, където се представиха много добре. Затова говорят и похвалните изказвания на нашите партньори. Водещ: Как оценявате бойната съвместимост на военнослужещите от националните сили, участници в ученията, и на какво ниво, съпоставени с колегите си, са българските? Андрей Боцев: Ако говорим за снаряжения и въоръжение, част от колегите ми имат много по-добре техника и по-добра екипировка от нашите. Но за сметка на това пък, бойният дух на нашите, на нашия личен състав, е много по-висок, което се компенсира. И за сега всички задачи, които са поставени на всякакви мащабни учения, които провеждаме с нашите партньори, нашият личен състав участва на много високо ниво. Водещ: Какъв е смисълът за Българската армия от такива учения? Какъв принос й носят? Андрей Боцев: За мен, голям е приносът за Българската армия, защото там се отработват различни учения на различни територии от страните в Алианса, което спомага за работа в международна среда. Съвместните действия на нашия личен състав с въоръжение и техника от нашите партньори, допринася повишаване способностите, също така повишава самочувствието и нивото на подготовка на нашите бойци, и сглобяемостта. Защото ние участваме в тези съвместни учения с различен личен състав в тактическите подразделения, което способства за добра стиковка с техните колеги. Водещ: Г-н генерал, тъй като ученията са многонационални, с участието на военни формирования от страни-членки на НАТО, могат ли да се сметнат за провокация? Андрей Боцев: Според мен, не. Това са учения, които са заложени предната година. Не само от предната година, но тези учения са от годините, играят и тренират на територия на нас, на Румъния, също така на Украйна. Освен това участваха и наши партньори – Украйна, Сърбия, Грузия, Македония. Така че аз мисля, че това са си нормални учения в Алианса, където ние трябва да търсим сглобеност и оперативност при евентуални съвместни действия. Водещ: Показателни ли си са изявите на българските формирования в ученията за състоянието на Българската армия? Андрей Боцев: Показателни са. След като задачите и целите, които си поставяме ние на учение, при тези съвместни учения, се постигат, значи те са показателни. Също така способстват за издигане на бойните способности на Българската армия в съвместни действия с нашите партньори. Това че техниката ни е остаряла, знаете, че имаме три проекта, които са основни проекти говоря, има и други проекти, които не са по-маловажни, и които имаме очакванията, че ще тръгне проектът на сухопътни войски, което ще е много добре за Българската армия, защото и трите вида въоръжени сили ще започнат да получават нови способности, предвид новото въоръжение и техника, което предстои да придобием. Водещ: Г-н генерал, очевидно има нужда от неотложна модернизация Българската армия. Въпросът е как да се развие тя? Какво е вашето мнение? Андрей Боцев: Не ви разбрах въпроса. Водещ: Как да се развие модернизацията на Българската армия? Андрей Боцев: В модернизацията в Българската армия, ние имаме различни варианти. Първо, трябва да се започне от въоръжение, придобиване на ново въоръжение и техника, и неговото усвояване. За това е необходим дълъг период от време, за да се усвои новата бойна техника. Наред с това, трябва също така да се поддържа техниката, която в момента имаме, и трябва да се отделят задължително средства за нея, защото тя ще продължи още дълго време да изпълняваме задачи с нея. Също така трябва да се отделят и необходимите средства за подготовка на личния състав. Водещ: Според вас, състоянието, в което се намира армията ни, може ли да изпълнява конституционните си задължения? Андрей Боцев: Състоянието, в което се намира армията, абсолютно може да изпълнява конституционните си задължения, което на практика го и показваме в участието в мисии, в международните мисии, изпълняваме с достойнство и чест, изпълняваме своите задължения в мисията „Защита на населението от бедствия и аварии“. Също така, не е имало случай досега, даже и в момента имаме хеликоптер, който гаси в Черна гора пожари и оказва съдействие на нашите съседи. Макар и с големи усилия, но пак повтарям, благодарение на личния състав, който има висок боен дух, и тези неща донякъде се компенсират от наличието на техника и въоръжение, които са остарели. Но това не пречи да се изпълняват задълженията и конституционните си задължения и задачи. Водещ: Възможна ли е идеята за създаване на военен Шенген и как тя би кореспондирала с различните ангажименти към НАТО? Андрей Боцев: Може, да, в тази посока не от сега има предложения и нагласи. Но това трябва да се направи с един много обстоен анализ, много добре трябва да се анализира коя държава в какво трябва да участва, за да може да се, принципа на споделеност на ресурсите и на средствата, което ще облекчи част от държавите, защото за да поддържаме ние различните видове способности, трябват много пари. Няма какво да се заблуждаваме. Ние и сега, в момента, освен декларирани сили към НАТО, ние имаме декларирани сили в Европейския съюз. Операциите в Босна и Херцеговина, това са на Европейския съюз, под егидата на Европейския съюз. Водещ: Г-н генерал, ако трябва с няколко думи да характеризирате Българската армия днес, какво бихте казали? Андрей Боцев: Българската армия днес изпълнява трите мисии, макар и със затруднение, макар и с много воля и влагането на много усилия, които влага, за да може с това въоръжение и техника, което няма какво да крием, морално остаряло. Но това в момента имаме, с това трябва да си изпълняваме задълженията. Като много се надявам, в най-скоро време да започне придобиването на ново въоръжение и техника, за което ние категорично искаме да е съвместно производство с западни фирми и много неща от окомплектоването на тази техника или самото сглобяване да се извършват в България, което ще доведе до отваряне на работни места, до финансови средства за българската индустрия. Цоня СЪБЧЕВА

26 Юли 2017 | 15:00 | Радио „Фокус“