ОТ СЪЩИЯ СЪБЕСЕДНИК

Зам.-кметът Тодор Чобанов: Най-накрая имаме ясни, обективни и проверими правила за прием на първокласници в София

Зам.-кметът Тодор Чобанов: Най-накрая имаме ясни, обективни и проверими правила за прием на първокласници в София

Зам.-кметът д-р Тодор Чобанов в интервю за Радио "Фокус" във връзка с кампания по записването на първокласници по новата система в общинските училища в София, която ще започне след броени д...

5 Април 2017 | 18:30 | Радио "Фокус"

Зам.-кметът на София Дончо Барбалов: Таксите за детска ясла скоро ще могат да се плащат и онлайн

Зам.-кметът на София Дончо Барбалов: Таксите за детска ясла скоро ще могат да се плащат и онлайн

Зам.-кметът на Столична община Дончо Барбалов в интервю за Агенция „Фокус” за приходите на общината от местни данъци и за начините, по които столичани могат да ги плащат своите задължения към общината. Фокус: На 31 октомври изтече срокът за плащане на всички местни данъци и такси, след което върху дължимите суми вече се начисляват лихви. Какви са приходите на Столична община към този момент, г-н Барбалов? Дончо Барбалов: Приходите на Столична община към края на октомври тази година са 495, 685 млн. лева, което е с 40,648 млн. лева повече спрямо същия период на миналата година. Една от основните причини за тези резултати е именно подобрената събираемост на общинските данъци и такси. От имуществени данъци в бюджета на София са влезли общо 227, 926 млн. лв., което е 85% от предвиденото за годината. В сравнение със същия период на миналата година в хазната са постъпили 12,8 млн. лв. повече. В това перо влизат приходите както от имотни данъци, така и от този за превозните средства. От данък сгради приходите са 83,2 млн. лв. (или 83% от предвиденото), а от този за възмездно придобиване на недвижимо имущество постъпленията са 74,5 млн. лева, което е с 12,8 млн. повече от миналата година. Фокус: Продължава ли раздвижването на пазара на имоти, който бяхте забелязали във връзка с увеличените приходи от данъка върху имотни сделки? Дончо Барбалов: Както казах по-горе, постъпленията от този вид данък са с близо 13 млн. лв. повече. Но по мои наблюдения става дума за сделки с имоти, които са построени в минали години, тъй като при разрешителите за строеж няма значително увеличение към момента. Фокус: Какви са приходите от годишния данък върху превозните средства в София? Дончо Барбалов: От него през тази година постъпленията са 66,8 млн. лв., което е с 3,2 млн. лв. повече, в сравнение със същия период на 2015 г. Фокус: А след като информацията в КАТ за смяна на собствеността на автомобилите вече се подава и в районните общини, увеличиха ли се плащанията на този данък? Дончо Барбалов: Да, наистина има ефект от връзката на информационните системи между КАТ и общините. 3 млн. лв. повече са влезли в хазната само от смяна на собствеността върху автомобилите в столицата. Преди хората не си правеха труда да регистрират в общината покупката или продажбата на кола. Така купувачите си спестяваха за известен период съответния годишен данък, който обаче продължаваше да се води като дълг на продавачите. Сега вече това е невъзможно. Фокус: Какви други приходи са влезли в общинската хазна към момента? Дончо Барбалов: От такси, глоби, продажби, концесии и други неданъчни приходи постъпленията в Столична община към края на октомври са 267, 758 млн. лв. Това е с 25 млн. лв. повече от миналата година. Само от такса смет постъпилите средства са 156,5 млн. лв. (83,7% от предвиденото за годината), а от продажби на сгради и земя – общо 17 млн. лв. Фокус: По какъв начин могат да плащат софиянци своите задължения към общината? Дончо Барбалов: Както е известно, от няколко години във всички 22 районни отдели "Общински приходи" в София има поне по два ПОС терминала, чрез които столичани могат да плащат своите местни данъци и такси с дебитни или кредитни карти. За първите 9 месеца на тази година са били извършени 40 849 транзакции, от които в хазната са постъпили 17, 5 млн. лв. Всъщност това са 9802 транзакции и 5,1 млн. лв. повече, в сравнение със същия период на миналата година. Възможността общинските налози да бъдат плащани през интернет чрез електронно банкиране също вече се използва все по-активно от гражданите на София. От януари до септември т.г. са извършени 9106 такива тразакции, от които в бюджета на София са постъпили близо 2, 926 млн. лв. И тук има увеличение на тразакциите в сравнение с миналата година – те са 1340 повече, а парите са 826 хил. лв. повече. Фокус: Има ли значение къде е издадена банковата ви карта, за да я използвате за онлайн плащания? Дончо Барбалов: Засега може да се плаща с карти, издадени от български клон на финансовите институции. Столична община обаче работи активно върху възможността да се приемат плащания и от кредитни карти, издадени в целия Европейския съюз. Очаквам, че от следващата година това вече ще е възможно. Така всеки, който живее в друга държава от ЕС, но притежава имот в София ще може да плаща своите или на близките си имотни данъци, без да се налага да се прибира специално за това в България. Фокус: В кои други служби или подразделения на Столична община могат да се извършват плащания по безкасов път - онлайн или чрез ПОС терминали? Дончо Барбалов: Към този момент в 21 от най-големите детски градини в София плащанията на таксите могат да се правят чрез ПОС терминали. С такива устройства ще бъдат оборудвани пилотно и 24 общински детски ясли в града. Столична община работи и върху осигуряването на възможност тези такси да могат да се плащат и онлайн, за улеснение на родителите. Освен това в 7 от районните общински администрации също има ПОС терминали, чрез които гражданите да плащат различните админстративни услуги, а от общинските предприятия засега действащи ПОС устройства има в направления "Архитектура и градоустройство", ОП "Туризъм" и в "Гробищни паркове". Фокус: Как се отразява подобрената събираемост на общинските данъци и такси на икономиката на София? Дончо Барбалов: Добрите финансови резултати през изминалата година са причината в началото на септември Standard & Poors да потвърди кредитния рейтинг от 2B+ със стабилна перспектива на община София. Рейтингът на столицата е същият като този на държавата, което е максималното за една българска община. Това от своя страна е добра предпоставка за привличане на инвестиции в града. Общината продължава активно да работи по подобряването на инфраструктурата, зелените системи и градската среда.

5 Ноември 2016 | 11:00 | Агенция „Фокус”