ОТ СЪЩИЯ СЪБЕСЕДНИК

Янка Такева, СБУ: Пожелавам самочувствие на българския учител, защото е човек, който достойно и отговорно върши своята работа

Янка Такева, СБУ: Пожелавам самочувствие на българския учител, защото е човек, който достойно и отговорно върши своята работа

Председателят на Синдиката на българските учители Янка Такева в интервю за Агенция „Фокус“ по повод 24 май – Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост.

24 Май 2017 | 09:00 | Агенция "Фокус"

Янка Такева, СБУ: Само след 6 години в българската образователна система ще липсват 6000 учители

Янка Такева, СБУ: Само след 6 години в българската образователна система ще липсват 6000 учители

Председателят на Синдиката на българските учители в интервю за Агенция „Фокус“, във връзка с проблемите в средното образование. Фокус: Г-жо Такева, преди дни цял клас от столично училище не влезе в час по инициатива на родителите, заради системен тормоз от страна на едно от децата. Отново ставаме свидетели на агресия в училище между съученици, как трябва да се реагира в такива ситуации? Янка Такева: В такива ситуации директорката г-жа Арнаудова, заедно с целия екип, са реагирали много правилно. Първо, те са се опитали да работят със семейството, с детето, но понеже семейството много трудно се поддава на работа, се е стигнало до тези много неприятни неща – да реагират родителите на останалите ученици, защото знаете какви са техните разкази. Аз смятам, че това, което е направила директорката, да уведоми Националната агенция за закрила на детето още през ноември, там се крие разковничето, защото те до днешна дата не са й отговорили. Те до днешна дата не са отишли в училището, за да окажат помощ и съдействие. Аз смятам, че в такива ситуации, училището не може да бъде оставено само. В краен случай се намеси министерството на образованието. То е информирано от г-жа Кастрева, началник на регионалното управление, информирано е от директорката. Надявам се до няколко дни проблемът да бъде решен. Фокус: Каква е тенденцията - засилва ли се насилието, тормозът в училищата между съученици през последните години? Янка Такева: Моята практика показва, че поне аз, всеки ден получавам такива оплаквания от учители. Така че, имаме такива случаи. Аз проведох разговори преди месец и половина с новия директор на Националната агенция за закрила на детето, поради това, че когато ние, учителите, търсим подкрепа от агенцията, те обикновено не търсят първоизточника на проблема, а създават проблеми на учителите и на директорите. Защото най-лесно е да се набедят учителите и училището. Вие много добре знаете, че разковничето на всички проблеми тръгва от семейството. Фокус: Смятате, че първоизточникът на такива проблеми е семейството? Янка Такева: Семейството трябва да помогне на училището, на социалните служби, на Агенцията за закрила на детето, защото, след като има такова насилие, значи има проблем на възрастовото насилие на детето. Фокус: Какви мерки могат да бъдат предприети според Вас? Янка Такева: Първото нещо, което, според мен, трябва да се направи, е всички ресурсни учители трябва да работят в училище и по всяко време на денонощието, така да се каже. А ние какво правим – ресурсният учител стои в центъра за личностна подкрепа и развитие на детето, работи по 1 час, а 1 час работа с такива деца, които имат хиперактивно поведение или ментални увреждания, нали знаете, че чудеса не се случват? Фокус: Формата на финансиране на училищата чрез делегирани бюджети не насърчава ли индиректно насилието в училище, като демотивира ръководствата на учебните заведения да наказват, изключват и преместват проблемните деца, защото това би намалило постъпващите средствата за училището? Янка Такева: Точно с децата със СОП (специални образователни потребности), такъв проблем няма. Но има проблем в училище, провокиран от делегираните бюджети, за конкуренция между училищата, за търпимост към деца, които имат некоректни поведения спрямо съучениците и учителите си. Бюджетите, които се формират само и единствено на брой ученици са пагубни, от гледна точка и на дисциплина, и на доверие между педагогическата колегия. Затова, ние, като синдикат, предлагаме години наред, че делегираният бюджет, като начин на финансиране, трябва да остане в българската образователната система, но трябва да се смени философията на делегирания бюджет, за да нямаме именно такива неща – директорът или който и да е, да вижда във всяко дете само парите. Фокус: Осигурени ли са психолози във всички училища. Оказват ли въздействие върху поведението на проблемните ученици? Янка Такева: Да, така е. Почти във всички училища, с изключение на малките, които не могат да си позволят надуване на щата, има психолог. Но имайте предвид, че, освен менталните проблеми на децата със СОП, всички останали проблеми и педагогически. Затова в училище не трябва да работи само и единствено психолог. Там трябва да има логопед, социален работник, педагогически съветник и т.н. Защото проблем в поведението на едно такова дете, може да бъде не само от психологическа гледна точка. Може да бъде от много други гледни точки, а психологът не може да го хване. Обикновено психологът вижда пациенти в децата, затова и родителите странят от това да признаят, че детето има проблем. Защото не се вижда истинският проблем, а се вижда заболяване. Детето не е пациент на психолозите. Дете, което има проблем, проявява някакво насилие. Това е педагогически и социален проблем. Фокус: Слаб ли е интересът на младите хора към учителската професия и това ли е причината за нарастването на средната възраст на учителите? Янка Такева: Представете си, че вие сте млад учител, току що завършил университета, и тази година постъпвате в училище и в класа ви се пада едно такова дете. Вие ще избягате от училище и ще избягате без да се обръщате и никога повече няма да влезете. Защото няма кой да ви помогне, освен директора и учителите в училище. Защото другите институции – АЗД и социалните служби, които трябва да работят с ученика, трябва да работят с детето и родителите, тях ги няма. Ето, директорката на 19-о училище – от месец ноември е написала писмо до двете институции, до ден днешен, до 11 часа днес, нямаше отговор от тези институции. Какво са правили 2 месеца? Фокус: Колко голяма е опасността след години да няма кой да преподава на учениците? Янка Такева: Много голяма. Само след 6 години в българската образователна система ще липсват 6000 учители. Тогава сигурно ще идват по домовете да ни молят да влезем в час. Фокус: За кои предмети има най-голяма липса на кадри? Янка Такева: Физика, химия, биология, чуждоезиково обучение, начални учители. Засега се държат българиците. Няма математици, няма информатици.В цяла България има 600 учители по физика. След 2 години половината от тях излизат в пенсия. Какво ще правим с природоматематическите дисциплини? Обществото и политиците не си дават сметка. Като казвам политиците, имам предвид министерството на образованието. Нямат абсолютно никаква кадрова политика, за кадрово обезпечаване на системата с учители с ръководни кадри. Ето защо, СБУ апелира да се направи план за поетапното пенсиониране на учителите, което е много важно, защото пенсионираните учители много трудно се връщат в клас. Да се направи много добра политика за кадрово обезпечаване с учители, които са завършили точно това, което трябва да работят. Всяко едно общество, което уважава себе си и иска децата му да имат успех в живота, трябва да подкрепи изключително много политиките, които развива СБУ. А тези политики са дошли от предложенията на българския учител и директор. Стефан ПЕТРОВ

27 Януари 2017 | 13:00 | Агенция „Фокус“