ОТ СЪЩИЯ СЪБЕСЕДНИК

Янка Такева, СБУ: Трябва да се работи с родителите и обществените съвети, за да няма инциденти, нарушаващи правилниците за вътрешния ред на учебните институции

Янка Такева, СБУ: Трябва да се работи с родителите и обществените съвети, за да няма инциденти, нарушаващи правилниците за вътрешния ред на учебните институции

Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители към КНСБ в интервю за Агенция „Фокус“ във връзка с мерките за сигурност в българските училища и информираността на учителите и у...

7 Февруари 2017 | 18:00 | Агенция „Фокус“

Янка Такева,СБУ: За пръв път от 1990 г. насам образованието е приоритет и е финансово обезпечено

Янка Такева,СБУ: За пръв път от 1990 г. насам образованието е приоритет и е финансово обезпечено

Янка Такева, председател на Синдиката на българсите учители в интервю за Агенция „Фокус“ във връзка с държавния бюджет за 2017 г., в който основен приоритет е образованието. Фокус:Г-жо Такева, как оценявате факта, че образованието е сред основните приоритети в държавния бюджет за 2017 г.? Янка Такева:Първо искам да благодаря на министър-председателя Бойко Борисов и на финансовия министър Горанов, които казаха, че в бюджет 2017 г. ще бъде приоритет образованието и отпуснаха 223 млн. лв. за обезпечаването на 10-процентното увеличение на работните заплати и на реформите в средното образование. Тези пари оттук нататък не могат да бъдат намалявани, защото така е записано във финансовия раздел в Закона за предучилищното и училищното образование. От 1990 г. до днешна дата за първи път се случва да се каже, че образованието е приоритет и то да бъде финансово обезпечено. Фокус:Как чрез бюджета за догодина се обезпечава финансово Закона за училищното и предучилищното образование? Янка Такева:Отпуснати са средства за всички дейности. Например за целодневната организация на работа са отпуснати 9 млн. лв. допълнително в Бюджет 2017 г. За обезпечаване на колективния трудов договор са отпуснати 12 млн. лв. допълнително, за защитените детски градини са отпуснати 11 млн. допълнително. За увеличаване на единния разходен стандарт, плюс това което е отпуснато, имаме 3, 8 млн. лв. за да може да бъде над това, което е отпуснато, за да се облекчат общините. Това са неща, които общините дофинансираха за детските градини, сега вече държавата ги финансира. Отпуснати са 6 млн. лв. за децата със специлани образователни потребности и 4 млн. лв. за професионалното образование. Фокус:Бюджет 2017 г. предвижда ли училището да стане привлекателно място за работа? Янка Такева:Училището винаги е било привлекателно място за работа, но според мен трябва да се направят няколко неща, които са изключително важни за подобряване на учебното съдържание, методологията и методиката на преподаване, която изключително много зависи от учителите. В около 86% от училищата и детските градини в България има чудесна учебна среда, така че учебната среда и материалната база би трябвало само да се дообогатяват. Трябва да обърнем сериозно внимание на организацията на работата в училище, работата в екип, училищната медиация и мотивацията на децата за учене, квалификацията на учителите и ролята на родителите да подпомагат своите деца. Фокус:От догодина учителите ще получат около 10 % увеличение на заплатите, как ще бъдат разпределени увеличенията на възнагражденията им? Янка Такева:Ние сме готови с анекса на колективния трудов договор и чакаме да се гласува бюджета в парламента. Увеличаваме началната учителска работна заплата и върху всяка достигната работна заплата увеличаваме 8,9%. Ако старши учител в момента получава 680 лв. върху тях той ще получи 8,9 % увеличение. Фокус:Как ще отрази увеличението на заплатите на мотивацията и работоспособността на българските учители? Янка Такева:Един от факторите, които влияят върху мотивацията за работа е заплатата. 10% увеличение не е малко. Работим много задълбочено в тази посока, включително и за обезпечаване на всички допълнителни дейности на учителите. Фокус:Това ще реши ли в някаква степен недостига на кадри в образованието? Янка Такева:Аз съм дълбоко убедена, че да. Има и нещо друго. Синдикатът на българските учители направи едно предложение. То е подкрепено от Парламентарната комисия по наука и образование и от Министерството на образованието и науката - да разработим програма за поетапно пенсиониране на учителите, за да може да нямаме оголване на системата от кадри. Животът ще ни накара да търсим устойчивост на работното си място. Най-устойчива засега е образователната система. Така че в това отношение съм дълбоко убедена, че ще има кандидати. Като вървим всяка година за увеличаване на работните заплати. Фокус:Каква е необходимостта от назначаване на учители по възпитание в училищата? Янка Такева:Дълбоко съм убедена, че това трябва да стане. Всяка западна държава, която има добро образование: Финландия, Дания, Холандия имат по един учител в училище, който се занимава само с възпитателна работа – търсене на начини как да се справят с енергията на тийнейджърите. Трябва да вземем пример от техния модел. Канализираме енергията на децата в три посоки - спорт, училищни конкурси и развитие на дейности на открито, при които децата изразходват енергията си и не мислят за насилие и агресия. Не трябва да говорим за насилие, за да не го предизвикаме, вместо това трябва да говорим за това как може да обхванем и насочим енергията на тийнейджърите в друга посока. В края на краищата всички сме били на тази възраст и много добре знаем какво се случва в организма на едно дете в тази възраст. Деница КИТАНОВА

8 Ноември 2016 | 12:00 | Агенция „Фокус“