ОТ СЪЩИЯ СЪБЕСЕДНИК

Янка Такева, СБУ: Още през март 2017 г. Синдикатът на българските учители ще поиска актуализация на държавните образователни стандарти

Янка Такева, СБУ: Още през март 2017 г. Синдикатът на българските учители ще поиска актуализация на държавните образователни стандарти

Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители в интервю за Агенция „Фокус“ за равносметката на 2016 г. и плановете на ръководената от нея организация за 2017 г.

2 Януари 2017 | 19:00 | Агенция „Фокус“

Янка Такева, СБУ: Очаквам увеличение на работните заплати, МОН не трябва да си играе с търпението на българските учители

Янка Такева, СБУ: Очаквам увеличение на работните заплати, МОН не трябва да си играе с търпението на българските учители

Председателят на Синдиката на българските учители към КНСБ Янка Такева в интервю за Агенция „Фокус” по темата за предизвикателствата пред учениците и учителите през новата учебна 2016-2017 г. Фокус: Г-жо Такева, какви са очакванията Ви за учебната 2016-2017 година, която трябва да започне след броени дни? Пред какви предизвикателства ще бъдат изправени учители и ученици? Янка Такева: Първо, очаквам тази година да бъде адаптирана към новия Закон за предучилищното и училищното образование, към новите учебни планове и програми. Очаквам също така директорите, колегите от МОН и регионалните управления по образованието да бъдат по-търпеливи към българския учител. Законът трябва бъде добре финансиран с отпускане на допълнителни средства до края на тази бюджетна година и от 2017 г. над 368 млн. лв. повече, за да бъде успешна реформата, която е заложена в новия закон. Очаквам родителите да бъдат повече ангажирани към собствените си деца. Да вземат активно участие в изграждането на обществените съвети, което е едно много добро дело, свързано с връщането на общественото начало в образованието в България. Очаквам и увеличаване на работните заплати така, както е записано в колективния трудов договор. Необходимо е изпълнението на клаузите по него. Тук МОН не трябва да си играе с търпението на българските учители и някой друг да греши, да източва парите и потърпевши да бъдат българските учители. Това категорично заявявам, че няма да позволи Синдикатът на българските учители. Фокус: Колко са незаетите учителски позиции и може ли да се говори за недостиг на специалисти? На какво се дължи това? Янка Такева: Да, имаме недостиг и може да се говори за такъв. Става въпрос най-вече за учители по чуждоезиково обучение, математици, информатици, учители по физика и химия. Затова настояваме да има намаление на норматива на учителите по химия, физика, биология, музика и изобразителни дейности. Ако това не се случи, една голяма част от учителите няма да могат да изпълнят норматива си и няма да могат да получават пълни заплати. Тези точни природо-математически дисциплини, които се завършват изключително трудно, са на ръба на това да се крепи образователната система. Кой ще преподава 5 години тези трудни дисциплини и ще получава 600 лв. заплата? Фокус: В кои градове този проблем е най-осезаем? Янка Такева: В цялата страна, особено в по-малките градове и населени места. Фокус: По какъв начин учителите могат да бъдат стимулирани да останат в държавните учебни заведения вместо в частните? Янка Такева: Първият фактор е драстично увеличаване на работните заплати. Второ, никой да не се разтоварва върху гърба на учителя, а да му се дадат едни добри условия за работа в училища и детски градини. Също така и безспорно да му се дадат добри технически материали, които да подпомагат учебния процес, една добра квалификация и едно добро отношение. Фокус: Има ли училища в страната, които тази година няма да отворят врати и какъв е техният брой? Янка Такева: Не, такива училища няма да има. Всички ще отворят врати на 15 септември. Около 18 училища ще продължат ремонтите си и след 15-ти септември, но това няма да застраши живота и здравето на учениците. Фокус: В началото на разговора споменахте за новите промени в Закона за предучилищното и училищното образование. Една от заложените промени е децата от първи до четвърти клас да не повтарят класа. Как гледате на тази промяна и какъв ефект очаквате да бъде постигнат? Янка Такева: Това е една изключително добре направена промяна, защото в първи и четвърти етап имаме ограмотяване на децата. Имаме за цел да ги поощрим и приспособим към училищната среда. Те трябва да обичат училището и да го приемат като вид игра, която продължава от детската градина в началния етап. Целим да създадем самочувствие в децата, че те могат да се справят с изискванията от преминаване в клас. Искаме да им създадем ученически навици, умения и знания. Имаме за цел да сплотим колектива между децата и родителите в класа, както и да им създадем едно самочувствие на ученици, които могат да преодоляват трудности. Няма нужда те да повтарят. Имаме толкова много други допълнителни дейности, където може да се работи с деца, които по една или друга причина по-трудно усвояват учебния материал. В новия закон е дадено право на учителя в началния етап да си прави учебния план и програма така, че да бъде съобразен с особеностите и статуса на децата, както и техните възможности за възприемане на материала. Фокус: Друга промяна е, че децата ще изучават азбуката в различна подредба. Как ще им се отрази това? По лесно или по-трудно ще бъде за учениците? Янка Такева: Това е промяна на методологията. Разбира се, че по-лесно ще бъде и настоявахме за промяна на тази методология, защото старата затрудняваше децата и те не можеха да се научат да четат до края на втори клас. Бих желала да пожелая на всички учители, ученици и родители здраве, късмет и успешна учебна година, както и повече доверие по между ни. Люба АЛЕКСИЕВА

12 Септември 2016 | 18:00 | Агенция „Фокус”