ОТ СЪЩИЯ СЪБЕСЕДНИК

Вълчо Чолаков, областен управител на Бургас: 11 са плажовете, които Областна администрация - Бургас стопанисва, чрез отдаването им под наем

Вълчо Чолаков, областен управител на Бургас: 11 са плажовете, които Областна администрация - Бургас стопанисва, чрез отдаването им под наем


За стопанисването на плажовете от Областна администрация – Бургас Радио „Фокус” – Бургас разговаря с Вълчо Чолаков, областен управител на Област Бургас.

8 Юли 2016 | 07:03 | Радио "Фокус"

Вълчо Чолаков, областен управител-Бургас: Един от основните приоритети е изграждането на преградното съоръжение на българо-турската граница

Вълчо Чолаков, областен управител-Бургас: Един от основните приоритети е изграждането на преградното съоръжение на българо-турската граница

За равносметката от работата през 2015 година Радио „Фокус” – Бургас разговаря с Вълчо Чолаков, областен управител на област Бургас. Фокус: Г-н Чолаков, каква бе изминалата вече 2015 година за Областна администрация-Бургас? Кои бяха по-значимите проекти и дейности? Вълчо Чолаков: Още с встъпването ми в длъжност едно от първите неща, които направих, беше да направя оптимизация на текущите разходи. Базирайки се на адвокатската си практика и на частния бизнес исках средствата, с които разполага като второстепенен разпоредител Областна администрация-Бургас да се разходват изключително икономично. За тази цел направих постъпки сградата на администрацията да излезе на свободния пазар на енергоснабдяване. Не знам дали сме първата Областна администрация, която го направи, но със сигурност сме една от първите и в момента сградата е на свободния пазар на електроенергия, което ни свали с около 30 % разходите. Направихме смяна на оператора, който обслужва телефонните услуги, в резултат на което отново ни паднаха разходите с над 30%. разходите за командировки са силно ограничени и ползваме командировки и спане извън града само в най-важни случаи и ситуации. Опитваме се в момента да проучим каква е възможността и да ли е икономически изгодно да преминем на газ. Все още тече процедура за проверка на тази възможност. Всеки един документ, който е свързан с някакъв разход минава лично през мен и преценявам необходим ли е този разход да се извърши или не.Винаги съм се дразнил, като гражданин, тогава когато администрациите извършват необмислени разходи и не само администрации, но и бизнесът. Един от основните ни за миналата както и за тази година приоритети, е почистването на реките и осигуряването на тяхната по-добра проводимост както и контролът за експлоатация на язовирите. Базирайки се на лошия опит, който имахме от по-миналата година това е един от приоритетите ни – контролът и превантивните мерки във връзка с тази дейност. По този повод ще се възползваме от отворената вече програма за трансгранично сътрудничество с Турция. В момента търсим партньори, които да убедим във взаимния ни интерес за участие в такова финансиране, като целта е да закупим тежка техника за почистване на речните корита и дерета. Тъй като тази превантивна дейност, която осъществяваме в момента е с минимум средства както като човешки ресурс , така и като лека техника, имаме нужда от тежка техника, за да бъде извършено качествено предварителното почистване. Една скоба отварям. Каналът Вая,който се опитахме да почистим , но без особен резултат е един от основните ни приоритети във връзка с тази програма за трансгранично сътрудничество, като ще насочим усилията и в тази посока. Друг сериозен приоритет, който остава малко встрани от общественото полезрение-това е изграждането на преградното съоръжение във връзка с бежанците на българо-турската граница. Към настоящия момент три фирми изпълняват три отделни участъка. Съоръжението се изгражда, съгласно предвидените в договорите срокове, изгражда се и път. Коментарите, че нищо не се прави може би се основава на това, че не се вижда какво се прави. Затова акцентирам върху този момент, че се изгражда в срок и то вече има своя ефект. Това потвърждават и самите гранични полицаи. на следващо място друг основен приоритет за миналата и за тази година е подобряване качеството на услугите за граждани и фирми. Говоря за чисто административните услуги-една от основните дейности и функции , които са на администрацията. Заварих в не добро състояние архива, който е на самата администрация и счетоводния и по отношение на собствеността. Горд съм и смея да твърдя, че имаме добре подреден счетоводен архив. На път сме да приключим и архива за собствеността, като имам лично предложение да сканираме всички документи за собствеността, което ще облекчи допълнително и самата работа на администрацията и самото обслужване на граждани. опитал съм се да въведа такъв ред на работа, че сроковете, които са нормативно предвидени за изработване на определен преписка да бъдат максимално съкратени и съм забранил да с връща гражданин или лице, търсещо услуга от областна администрация с мотива, че нещо не може да стане. Винаги търсим законен вариант да удовлетворим искането на молителите. От ежедневните ни срещи с проблеми на граждани понякога се натъкваме на странни случаи, които веднъж те изпълват с радост, че си свършил бързо и качествено работа на съответния молител, а друг път –точно обратното- довеждат те до излизане извън нерви,защото някой някъде, в друга администрация не си върши работата и то не само некачествено, но и поради незнание.Ще дам два примера.Имаше един ученик от Китен, който желаеше да ползва градски транспорт, който му беше неудобен и предвидената схема не отговаряше на възможностите на ученика да посещава първия учебен час рано сутрин. в резултат на нашата намеса и благодарение на съдействието на съответните общини удовлетворихме това искане. Отделно след встъпването ми в длъжност имам един фрапантен случай. Определени хора от едно населено място очакваха повече от две години да им се реши казус във връзка с право на преминаване, който не беше решен поради незнание, немарливост или безотговорно отношение на ред администрации. Въпрос, който можеше да бъде решен за един месец. В резултат на нашите усилия казусът се реши благоприятно. Давам тези два примера,защото при нас има много такива, които не се виждат от гражданите, остават скрити, но мисля, че тези граждани и фирми, които ползват услугите на Областна администрация усещат разликата в обслужването. Фокус: Казахте, че оградата на българо-турската граница се изгражда. Какъв е срокът за нейното приключване? Вълчо Чолаков: Заданието, което е от Гранична полиция, изпратено към нас за изграждане на приоритетни участъци с размер на общо 25 км, в момента над 50% от изпълнението е факт, като сроковете по договорите са до края на февруари. Въпреки че в момента времето е със сняг, студ и дъжд, фирмите продължават да изпълняват задълженията си. Очаквам те да изпълнят задълженията си в срок, въпреки тежките метеорологични условия и не само те, а самите условия на терен са трудни за изпълнение на обекта. Подходите, пътищата , самосвалите с бетон извозват материала до самата граница, железата, работниците-цялата технология на изпълнение на съоръжението , макар и на пръв поглед изглежда лесно, но това не е обикновена ограда, която е между два съседни имота. Съоръжението е не лесно за изпълнение, но се движи по график. Предстои възлагането и на новите участъци, след като приключи изпълнението на тези три. Фокус: В кои участъци се изгражда такава ограда? Вълчо Чолаков: Няколко километра около ГКПП-Малко Търново. Останалата част, която е по-дълга като разстояние, е на територията на Средец и Звездец. Фокус: Общо колко километра трябва да бъде дълга оградата? Вълчо Чолаков: Към настоящия момент се изграждат около 25 км. Предстои да се изградят още до 60 км.Очаквам и евентуално изграждане на целия участък, но това става поетапно. Фокус: Вие казахте, че това съоръжение е сложно за изпълнение. От какви материали се строи? Вълчо Чолаков: Тя е изцяло от метал. На определели места в зависимост от терена съоръжението е от един ред ограда. На определени места е от два реда, като има поцинкована тел и се поставя по определен начин така ,че да затрудни преминаването от едната и от другата страна.Изготвя се и път, който позволява автомобилите на Гранична полиция да се движат със 70-80 км/ч. Скорост, която позволява бърза реакция и намеса в случай на нужда. Отделно по самата граница работи система за видеонаблюдение, кеото повишава успеваемостта при предотвратяване на нарушения на границата и съответно залавяне на нарушители. Обръщам внимание, че към настоящия момент съоръжението се изгражда на тези места, където първоначално по данни на Гранична полиция има най-голям натиск от страна на мигранти. В момента този натиск по тези места е спрян т.е. ефектът от съоръжението е вече налице. Фокус: През миналата година се проведоха местните избори. Какви бяха те за Областна админситрация-Бургас. С какви проблеми се сблъскахте? Вълчо Чолаков: Проблеми имаше единствено правни във връзка с назначаването на временно изпълняващ длъжността „кмет” за период от време между времето, когато изтича мандатът на настоящия и назначаване на новия, но това по-скоро беше проблем във връзка с тълкуване на закона от отделните администрации, а не някакъв друг. Чисто технически проблеми или някакъв друг вид не сме имали. Рутинна дейност е провеждането на избори. Служителите са извършвали много такива с течение на годините. Нищо сложно, тежко или извънредно не е имало като организация. Фокус: Извършихте проверки за незаконни регистрации на територията на областта. Те как преминаха? Вълчо Чолаков: Проверките, които извършихме са две. Първо, извършихме проверка по моя инициатива още преди НС да приеме изменение на Закона за гражданската регистрация и да възложи такива проверки миналата година февруари месец направихме тези проверки. Тази проверка се дублира впоследствие след изменението на закона. Очакванията ни бяха да санкционираме много нарушения, но тези проверки показаха, че голяма част от нарушенията са извършени преди давностния срок в закона, който предвижда възможност за налагане на санкция. Друга част от случаите, които констатирахме, на пръв поглед може да са неморални, но се оказаха законни. Давам пример. В една къща, в едно село, където собственикът е починал и е оставил 5-6 наследника всички те имат право да се регистрират по постоянен или настоящ адрес в тази къща, без дори да живеят там. Труден е моментът с установяване на обстоятелството кое лице колко време живее на един адрес. Има трудности при установяване на тези нарушения и при санкционирането. Обмисляме да направим предложение за по-добра ефективност на приложение на правните норми. Фокус: Започна новият мандат на общинските съвети в областта. Вие имате право да връщате техни решения. Има ли вече такива върнати решения? Вълчо Чолаков: Още първите сесии на почти всички общински съвети в Бургаска област започнаха с нарушения. Не е спазена процедурата за гласуването и обявяването на правилника за работа. Нарушението на чл.7 от Закона за нормативните актове, който предвижда обявяване на правилника за организацията и дейността на съответния общински съвет да бъде изложена на интернет страницата на съответния обс поне 14 дни преди приемането му. Това е процедурно нарушение. Върнахме официално няколко такива решения. На другите председатели на обс се обадихме и ги помолихме да отложат сесиите, за да не приемат незаконосъобразни решения, но след това всички се коригираха. Други незаконосъобразни решения към момента не сме спирали или обжалвали. Преди Нова година и вчера получихме още от две сесии решенията, но не мога да кажа още какво има като законосъобразност или не на приетите решения. Мария РУСЕВА

6 Януари 2016 | 14:33 | Радио „Фокус” – Бургас