ОТ СЪЩИЯ СЪБЕСЕДНИК

Янка Такева, СБУ: Новите учебници по история за V клас нямат драстични промени в съдържанието

Янка Такева, СБУ: Новите учебници по история за V клас нямат драстични промени в съдържанието

Председателят на СБУ към КНСБ Янка Такева в интервю за предаването „Това е България“ на Радио „Фокус“

30 Август 2016 | 15:00 | Радио "Фокус", "Това е България"

Янка Такева, СБУ: Трябва да се отделят поне 4% от БВП в бюджета за догодина, за да се обезпечи просветната реформа

Янка Такева, СБУ: Трябва да се отделят поне 4% от БВП в бюджета за догодина, за да се обезпечи просветната реформа

Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители, в интервю за предаването „Всички в час“ на Радио „Фокус“ Водещ: Социалните партньори в образованието подписаха Колективния трудов договор за следващите две години. Подписи под документа поставиха представители на Министерството на образованието и науката, Синдиката на българските учители към КНСБ, Синдиката „Образование“ към КТ „Подкрепа“, Съюза на работодателите към системата на народната просвета, Сдружението на директорите в средното образование и Независимия учителски синдикат към Конфедерацията на независимите синдикати. Акцентът в публичното пространство бе поставен върху ангажимента в обсъжданията на бюджета за догодина да се работи за 10-процентно увеличение на учителските заплати. В предаването ни обаче ще навлезем в подробностите на договора, а и ще поговорим за финансирането на образователната реформа. Наш събеседник е Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители. Г-жо Такева, да започнем с обезщетението за пенсиониране. От 1 август то ще е десет заплати, от началото на 2017-а – десет и половина. Ще се възползват ли много повече педагози от него в следващите 2 години, при положение че учителската професия е застаряваща? Янка Такева: Учителската професия не е много застаряваща. Пуска се някаква мантра, която като се повтори 20 пъти в обществото се налага мнението, че в системата едва ли не работят над 80-годишни. Не, съгласно изследването TALIS на възрастовата структура на учителите в 173 държави по света, нашата средна възрастова структура е 52 години, в света, разбира се, е много по-висока. Но по принцип в нашите географски ширини, където не сме свикнали с новите предизвикателства на времето за удължаване на трудовия живот на хората, 52 години средна възрастова структура на персонала се вижда много висока. Да, в продължение на 8 години безспорно ще се пенсионират достатъчно учители, които ще освободят място за нови, излизащи от университетите в България, да влязат в системата. Смятам, че те трябва да бъдат по-добре подготвени, за да отговарят на днешното и утрешното изискване на младите хора, и което е изключително важно – държавата, в лицето на Министерството на образованието и науката, трябва да разработи мерки, свързани с преодоляването на феминизацията в учителската професия. Винаги съм казвала, че там, където има жени в отраслите, има дискриминация, насилие, незачитане на авторитета, нисък социален статус и ниски работни заплати. Това е изключително обидно в днешния свят, в който говорим за равнопоставеност, защото в образованието всички учители са с висше образование. 12% от учителите имат второ висше образование, 32% от тях имат квалификационна степен. Ние не заслужаваме това отношение на обществото. Водещ: Със сигурност важни проблеми, за които и друг път сме говорили с Вас, но ще Ви върна на Колективния трудов договор в детайлите му, за да ги разясним напълно. От 1 октомври за наставничество на учители ще се заплаща не по-малко от 50 лева месечно в срок от една година. Разяснете ни ролята на наставничеството. Янка Такева: Наставниците ще бъдат методично обединени - по хуманитарно, културно направление, по природоматематическо направление. Наставниците ще бъдат избирани по желание на самите млади учители, излизайки от университета. Фактически наставникът ще ги въведе в истинската учебна среда. Като се започне от документацията в училище наставникът ще полага усилия за методическото израстване на учителя, приспособяването му към взаимодействието учител-ученици, учител-родители, учител-обществени организации, които по една или друга причина работят с образованието, особено сега по новия закон обществените съвети са изключително важно звено от гледна точка на решенията за развитие на училището. С една дума наставникът ще „отгледа“ добър учител. Ако този учител възприема и има намерение да остане трайно в системата, ще бъде мотивиран да стане добър учител. Водещ: От синдикатите и министерството ще работите и по финансовото осигуряване на изпреварваща квалификация на учителите, които ще преподават ново учебно съдържание. Кога и как ще се случи това, при положение че такива учители ще има още от следващата учебна година? Примерът е с педагозите на първокласниците. Янка Такева: Така е, напълно сте права. Това са изключително важни неща особено сега - при въвеждането на новия Закон за предучилищното и училищно образование. Според него учителите трябва да минат на поддържаща квалификация за разработването на годишно разпределение на учебната дисциплина, която преподават, за базата на разпределението, ако щете и свитъците, които ще са им необходими, защото по новите учебни програми нямаме нови учебници с изключение на тези по история за пети клас, които чакаме. Аз обикалям страната. Искам да Ви кажа, че съм възхитена от българския учител. В Хасково и областта всички учители са готови и с годишното разпределение, и със свитъците по предметите. Те са си подготвили урочните единици. В Пазарджик също, в Габрово. Българският учител е отговорен и родителите трябва да бъдат спокойни, защото учителите знаят какво да правят по новия закон. Водещ: Наскоро казахте, че е важно да има по-добро финансиране на средното образование и инвестиции в човешкия ресурс като фактор за промяната в образованието. Това ли са двата елемента на системата – средното образование и учителската гилдия, които най-вече се нуждаят от повече пари? Янка Такева: Най-важният въпрос е кадровото обезпечаване, за което вече говорихме. Вторият въпрос е финансирането. Ще Ви дам простичък пример, за да бъдем разбрани. По новия закон се въвежда понятие, което винаги е работило в системата, но под друга форма на организация. Сега се нарича „включващо образование“. Това е образованието на децата със специални потребности. За жалост те вече са много висок процент в българското образование. Включващото образование означава, че тези деца трябва да се обучават в масово училище. Означава, че ресурсните учители няма да бъдат в ресурсния център, а ще бъдат назначавани от директорите на училищата, за да подпомагат основния учител в класа или групата в детската градина. Очаква се те да бъдат по-близо до нуждите и на детето, и на родителя. За включващото образование, по разчетите на Министерството на образованието и науката, трябват 12 млн. лева за цялата бюджетна 2017 година. А от 1 август, от влизането на закона в сила, до 31 декември трябват около 4 млн. лева. Нали знаете, че ако няма финансово покритие, това няма да се случи. И като не може да се случи кой ще поеме вината? Това е следващият реторичен въпрос. Мисля, че тук вината не трябва да се хвърля на българското образование и българското училище. Вярвам, че законодателят, когато е приемал всички проблеми като нова формулировка, нови изисквания пред образователната система в Закона за предучилищното и училищно образование, си е направил сметка, че те трябва да бъдат и финансово обезпечени. Надявам се това да се случи. Водещ: Пак по темата „Пари“ – какъв според Вас трябва да е процентът от БВП, който да заделяме, за да бъде обезпечено развитието на реформирана образователна система? Янка Такева: В Синдиката на българските учители направихме изчисление, че процентът от БВП за средното образование, за да се обезпечи новия закон от 2017-а, трябва да бъде не по-малко от 4. За да можем да кажем: „Финансово обезпечихме мерките и за отпадащите ученици, и за приобщаващото образование, мерките по новите учебни програми и учебни планове, удължените учебни седмици, мерките за създаване на всички политики, записани в закона – има много добри политики. И от тук нататък, след като са финансови обезпечени, хайде да работим в тази посока“. Водещ: Виждате ли индикации тези 4% от БВП да бъдат постигнати, при положение че - ако не ме лъже паметта - за тази година в бюджета са отделени 3,5% и то не само за средното образование, а и за висшето и за развитието на науката? Янка Такева: 3,2% са за средното, висшето образование и науката, като 2,9% са само за средното. Отговарям веднага на въпроса: не виждам индикации и много се страхувам от това. Водещ: Все пак в Колективния трудов договор също са заложени парадигми за работа върху увеличение на минималните учителски заплати, за обезщетението при пенсиониране, за което говорихме. Той е валиден за 2 години, на всеки 6 месеца ще бъде правен отчет по договора. Ако след подобен отчет се констатира нуждата от промяна, какви са възможностите за реакция? Янка Такева: Дълбоко съм убедена, че и в парламента, и в правителството си дават ясна сметка за важността на образователната система, за грижата за децата, грижата към бъдещото поколение. Дълбоко съм убедена, че и министърът на финансите г-н Горанов е обвързан със системата - той израсна като специалист, като човек, който се занимава с бюджетиране, с образованието. Дълбоко съм убедена, че и г-н Борисов си дава ясна сметка, че законът, който беше изработен и приет, трябва да бъде финансово обезпечен. Давам си ясна сметка за това, че 300 млн. лева бяха отпуснати на здравеопазването, 1 млрд. лева бяха отпуснати на военното министерство. Нима средното образование не заслужава да се отпуснат 368 млн. лева допълнително в бюджет 2017-а, за да можем да обезпечим закона? Водещ: Доколкото помня, по Ваши изчисления тези 368 млн. лева ще обезпечат увеличаването на минималната ставка на учителските заплати. Или включват всичко, разписано в закона? Янка Такева: О, не. Това е всичко, разписано в закона, абсолютно всички нови моменти в него. Мога да Ви ги изброя – те са 10 на брой и трябва да бъдат финансирани, за да се случи новият закон. Плюс създаването на добра училищна среда, плюс минималните увеличения на работните заплати, за да не кажем след 6 години, че няма учители, за да могат младите учители що-годе да имат желание да влязат в образователната система. Според мен за една държава това не са проблемни средства. Водещ: Да се надяваме тези 368 млн. лева да бъдат заложени в следващия бюджет. Янка Такева: И много моля г-н Горанов, министъра на финансите. Той обича образователната система. Изключително много разчитам на хората, които обичат образователната система, които са неин продукт и имат шанс да й помогнат - да го направят. Лора ТЪРКОЛЕВА

29 Юни 2016 | 19:19 | Радио „Фокус“