ОТ СЪЩИЯ СЪБЕСЕДНИК

Проф. Валерия Фол: Нестинарският огън е изражение на слънцето на земята, това е появата на Бога Слънце

Проф. Валерия Фол: Нестинарският огън е изражение на слънцето на земята, това е появата на Бога Слънце

Тракологът проф. Валерия Фол в интервю за предаването „Легенди за България“ на Радио „Фокус“

22 Май 2016 | 09:00 | Радио „Фокус“

Проф. Валерия Фол: Развитието на културния туризъм в посока популяризиране  на тракийското наследство може да бъде много перспективно

Проф. Валерия Фол: Развитието на културния туризъм в посока популяризиране на тракийското наследство може да бъде много перспективно

Директорът на Института за научни изследвания в областта на организацията, управлението и защитата на културно-историческото наследство към Университета по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ) проф. Валерия Фол в интервю за Агенция „Фокус”. Фокус:Може ли България да засили развитието на историческия туризъм свързан с траките? Какъв би бил евентуалният успех на това начинание? Валерия Фол:Траките са най-атрактивната и най-интересна култура за чуждите туристи у нас. Затова развитието на културния туризъм с фокус към популяризиране на тракийското наследство е много перспективно. Отдавна ратувам за създаването на музей на тракийската култура, в който не само да бъдат показани съкровища, но цялостно да бъде разработена културата на траките. Такива идеи имаше за Пловдив, а такъв музей може да се направи и в Казанлък. Трябва да се разработят и маршрутите до скалните светилища, мегалитите, за да могат желаещите да могат да посетят атрактивните тракийките крепости. Такива маршрути са много интересни и биха привличали туристи не само от България, но и от света. И сега има отделни самоорганизиращи се групи и много чужденци, които посещават такива паметници, които се намират основно в планините. Много посещавани са крепостите и светилищата в Родопите и Странджа. Стара планина и Средна гора за съжаление не са разработени добре като туристически маршрути. Мисля, че кметовете вече видяха ползата от културния и селския туризъм и заедно с институциите ще положат усилия за разработването на този вид туризъм. Фокус: „Епопея на тракийските царе-археологически открития в България” беше обявена от експерти в Европа за една от най-хубавите изложби на 2015 година. На какво се дължи това и ще помогне ли за развитието на туризма в страната? Валерия Фол:Обявяването на тази изложба за най-атрактивната и най-добрата може само да ме радва. Това подкрепя твърденията, че тракийското културно наследство по нашите земи се радва на много голям интерес в чужбина. За съжаление обаче не се финансират достатъчно издания на чужд език за траките, а учените пишат такива и то много. Но за да се направят стойностни научни книги на чужд език, са необходими професионални преводи, добре направени книги - по световните стандарти. Това е недофинансирано у нас. Фокус:Кои са древните тракийски градове освен Перперикон, които могат да бъдат реставрирани и показвани пред туристите? Валерия Фол:Античният град Кабиле и целият район на Казанлъшката долина. Кабиле е градът, който трябва да се разработи в това отношение. За Севтополис пък може да се направи хубав макет и представяне на града. Фокус:Тракийския път под Персенк е най-високо разположеният и запазен археологически паметник в България. Разкажете ни нещо повече за него? Валерия Фол:Това е един прекрасен туристически маршрут. При Персенк има едно много голямо светилище. От двете страни на пътя има изключително добре запазени много ранни тракийски крепости. Този маршрут според мен е един от най-атрактивните в Родопите и по него могат да се пресече цялата планина. Древният път е запазен и може да се върви по него. Перперек не е Дионисиевото светилище и на това мнение са всички професионалисти, които се занимават с траки. Перперек има дълъг живот като светилище, като град и църковен център, но не е дионисиевото светилище. Именно по протежението на път под Персенк се търси голямото светилище на Дионис. Предполага се е голямото светилище и или там, или при Якоруда. Фокус:Сред най-непознатите кътчета на Родопа е Татул. Може ли да ни разкажете нещо повече за него ? Валерия Фол:Паметници като Татул има и в Мала Азия, и в европейска Турция. Татул е много добре запазено тракийско светилище с дълъг живот. Има пласт от халколита, има и средновековен пласт. Даже през 1996 година е последното жертвоприношение извършено върху скалата на т. нар. саркофаг. Там са почитали Св. Георги, защото населението е продължило една християнска традиция. Татул се посещава, но има далеч по-забележителни светилища в Родопите. Фокус:Кои са най-интересните артефакти, датиращи от траките, които са намирани по нашите земи? Защо те са толкова ценни? Валерия Фол:Много са. Има и от ранния период на траките, има от по-късния им период. Последното откритие на колегата Костадин Кисьов е знаменито - съд с отпечатан на него надпис от папирус. С трепет очакваме разчитането на този надпис. Известно е съкровището в Дъбене от началото на формирането на тракийския етнос. Много интересна е и една находка на колегата Борислав Бориславов, край Изворово – златен накит, който показва връзките на траките със средиземноморския свят. Това показва и, че тракийската аристокрация има един дълъг период на формиране. Тази година отново колегата Бориславов откри сериозни доказателства, че скалните ниши на светилищата са изсичани в края на халколита. Тази хипотеза, посрещана малко с усмивка и неверие, сега е абсолютно доказана материално, което измества с периоди назад във времето тракийските светилища. Тези светилища функционират хилядолетия, а някои от тях са наследени и в Средновековието като Глухите камъни например. Ако учените и хората, занимаващи се с туризъм, работим в колектив може да направим международен форум за древни цивилизации - траки, келти и южно американски цивилизации. На един такъв международен форум траките ще намерят своето място в международната история, защото нашият материал не се познава добре от чуждестранните учени. Ние се готвим да направим конгрес по тракология, на който може да се направи съпоставка между древните цивилизации. Росен ГЕОРГИЕВ

28 Август 2015 | 16:34 | Агенция "Фокус"