ОТ СЪЩИЯ СЪБЕСЕДНИК

Янка Такева, СБУ: Трябва да се отделят поне 4% от БВП в бюджета за догодина, за да се обезпечи просветната реформа

Янка Такева, СБУ: Трябва да се отделят поне 4% от БВП в бюджета за догодина, за да се обезпечи просветната реформа

Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители, в интервю за предаването „Всички в час“ на Радио „Фокус“

29 Юни 2016 | 19:19 | Радио „Фокус“

Янка Такева, СБУ: Детските надбавки за деца в риск трябва да отиват в училищата, а не в семействата

Янка Такева, СБУ: Детските надбавки за деца в риск трябва да отиват в училищата, а не в семействата

Янка Такева, председател на СБУ към КНСБ, в интервю за предаването „Това е България“ на Радио „Фокус“ Водещ: Синдикатът на българските учители към КНСБ организира конференция на тема „Интеркултурно образование“. Много са аспектите на училищните проблеми, но за конкретиката, която бе поставена на конференцията, очакваме подробности от председателя на синдиката Янка Такева. Янка Такева: Безкрайно ви благодаря за интереса към тази тема, която става много актуална за българската образователна система. Водещ: В контекста и на децата – бежанци, които са все повече през последните години у нас, нали така, г-жо Такева? Янка Такева: Точно така, защото вие знаете, че семействата, родителите, които получиха постоянен статут на бежанец в България, водят със себе си над 2 500 деца, които трябва да бъдат интегрирани в образователната система. Само между 150 и 180 са интегрирани. Останалите чакат. Ако не бъдат обхванати, ако не бъдат образовани и ограмотени, вие знаете какъв проблем ще бъде в обществото. А от друга страна проблем са ни етническите, социалните, религиозните и културните различия на различните етноси в България, които живеят, които нямат афинитет към образованието. 28 процента от децата от ромски произход например не са обхванати в училище, а някъде около 26 процента от тях учат някъде до пети – шести клас и след това напускат образователната система. Което е пагубно не само за обществото, но е пагубно и за икономиката, за развитието на обществото като цяло и е пагубно като възможности за социална реализация на хората от този етнос. Затова днес направихме тази конференция, за да обърнем сериозно внимание на институциите, особено на Министерството на труда и социалната политика, особено на законодателната власт в лицето на депутатите. Аз безкрайно много благодаря на Красимир Велчев – заместник-председател на парламентарната група на ГЕРБ, на г-жа Поли Карастоянова от Патриотичния фронт и на заместник-председателя на Комисията по образованието г-жа Корнелия Маринова, които поеха ангажимента да съдействат в проектозакона за училищното образование, да бъдат записани текстове, които да фокусират вниманието на обществото в тази мултикултурна среда, в която живеем, образованието да изпълнява ролята си на един медиатор за интеркултурното образование и обучение на децата и обучението през целия живот, включително и промяната на редица закони и подзаконови нормативни актове на Министерството на труда и социалната политика, които имат една важна съществена роля в тази посока. Другото нещо, което е изключително важно – това са нещата, свързани с включването на тези деца още от детската градина. Затова всички ние в конференцията и участниците в нея, където участваха учители, директори, началници на регионални инспекторати, обществени и неправителствени организации, които се занимават с проблемите на циганския етнос, че те трябва задължително да престояват в детската градина от 4 години, защото в рамките на две години, 5 и 6-годишните не могат да усвоят българския език и след това отпадат от училище. Също така смятаме, че българското училище не трябва да се принизява до такава степен, че да се удовлетворяват изискванията само на децата от циганския етнос и трябва да има един интегративен и индивидуален подход за даровитите деца, децата, които имат отговорно родителство и се подпомагат от семейството. Съответно да има допълнителни форми за създаване на благоприятна училищна среда за децата на емигрантите, за децата, чийто майчин език не е български език, в това число и децата от циганския етнос. Така че да не циганизираме, образно казано, българското училище, но всеки да тича по своята си писта. Водещ: Тук идва и големият въпрос към кого апелирате? Знаем, че най-честото оправдание на ромските семейства децата им да не посещават училища, е липсата на достатъчно средства. От друга страна държавата подпомага социално слаби семейства. Янка Такева: Точно така. Вие сте напълно права и аз безкрайно ви благодаря за този въпрос. Днес на конференцията се зададе този риторичен въпрос към представителите на Министерството на труда и социалната политика и представителите от политическите партии – кой и в коя държава трансферира по 7 милиона всяка година безотчетни пари, за да подпомага 568 хиляди семейства, социално слаби семейства в държавата да си подготвят децата за училище?! Нито една държава не си позволява, та даже и най-богата държава, да трансферира всяка година по 7 милиона безотчетни пари. На вас случайно някой безотчетно пари да ви е дал без да ви държи сметка как се харчат? Точно това се прави поради лошата и необмислена социална политика. Надявам се, че министър Калфин това нещо ще го преустанови. Ние смятаме, че тези помощи вместо да отидат в бездънните джобове на некачественото и недобросъвестното родителство, могат да отидат в училище. Там да бъдат разпределяни на нуждите и потребностите, с тези средства да се задоволяват децата в риск, включително и децата на тези 568 хиляди семейства. Всички сме се обединили в тази посока. Стереотипите и манталитетът на някои служители в Министерството на труда и социалната политика трябва да се разчупят, да мислят по-модерно така, както мисли заместник министър-председателят и министърът на труда и социалната политика. Ние го подкрепяме. Между другото искам да ви кажа, че той ни подкрепя, че тези пари трябва да отидат в училище, защото рисковото дете е в училище. Другото нещо, което е изключително важно и трябва да се знае в тази посока, че политиките, свързани със социалното подпомагане трябва да бъдат преразгледани и много сериозно да се вземат мерки относно получаването и на детските надбавки. Ние смятаме, че детските надбавки не могат да отиват в недобронамереното родителство. Те също трябва да отидат в училище, за да могат да бъдат подпомагани децата в риск. Когато недобронамерените родители си оттеглят децата от училище и не получават детските надбавки, а те отиват в училище, те ще го върнат, с бърза скорост ще го върнат в училище, защото знаят, че там детето ще бъде облечено, нахранено, обучено и ще бъде един полезен гражданин, но не само за себе си, а за семейството и за обществото. В тази посока също имаме предложения. Както и това, че социалните работници, работниците от Агенцията за закрила на детето, те не са стъпвали с години наред в българската образователна система. Днес директори казаха: „Аз съм директор на училище от 15 години. Защо нито един служител от социално подпомагане не дойде, за да ме попита детето в риск какви нужди има? Аз ги търся, аз пиша писма. Те даже не ми отговарят.“ Това трябва да се промени – два пъти в седмицата социалният работник трябва да бъде в училище, за да вижда проблема на детето и да подпомага дейността на учителя. Не може учителят да бъде оставен сам да се справя с тези тежки проблеми без да му помага държавата, без да му помагат институциите, без да му помага семейството, без да му помага обществеността и аз безкрайно много благодаря на журналистите, които днес, както и вие, отразихте тази важна кръгла маса, тази важна конференция, защото ние по-често ще трябва да говорим по тези проблеми. Не може на обществото да се проявява дискриминационни форми, защото ако някой ме попита кой е дискриминиран в обществото, аз ще кажа, че е българската общност. Водещ: Много се надяваме, че ще има чуваемост за всички тези проблеми, за които алармирате днес. На финала ще ви помоля и за съвсем кратък коментар по повод апела, призива на Светия Синод за утвърждаване на учебния предмет „Религия“ в училищата. Янка Такева: Получих писмото от Светия Синод, от патриарха Неофит до министър – председателя. Лично аз смятам, че трябва да се изучава предметът „Религия“, защото това е ценностната система за толерантност, съпричастност, взаимопомощ, мир, разбирателство, добронамереност. Това стои в основата на ценностната система на младия човек. Крайно време е, както казваше един мъдрец в България, много често хората го цитират, но го забравиха много бързо, че още от утробата на майката трябва да се възпитават тези ценности, за да можем да изградим едно нормално, хуманно общество. Вие виждате в момента живеем в един размирен свят, който няма ценностна система. Я ми кажете, задавам един риторичен въпрос, в джунглата животните така ли се избиват, както ние се избиваме хората?! Водещ: Повече от всякога ни е необходима толерантност в този глобализиращ се свят. Много е голяма темата и аз си запазвам правото да я продължим в следващо наше предаване, г-жо Такева. Росица АНГЕЛОВА

24 Април 2015 | 12:13 | Радио "Фокус"