ОТ СЪЩИЯ СЪБЕСЕДНИК

Ст.н. с. д-р Бони Петрунова: Крепостта „Перистера” дава нова информация за строежа на крепости от периода на четвърти – шести век

Ст.н. с. д-р Бони Петрунова: Крепостта „Перистера” дава нова информация за строежа на крепости от периода на четвърти – шести век

Ст.н. с. д-р Бони Петрунова в интервю за Агенция „Фокус” за предимствата, които предлага крепостта „Перистера” за развитието на културния туризъм в България.Фокус: Какво е значението на ...

23 Май 2014 | 20:02 | Агенция "Фокус"

Ст.н.с. д-р Бони Петрунова: Надявам се отговорните институции да дадат още време за завършване на проекта за крепостта „Перистера”

Ст.н.с. д-р Бони Петрунова: Надявам се отговорните институции да дадат още време за завършване на проекта за крепостта „Перистера”

Ст.н.с. д-р Бони Петрунова от Национален археологически институт с музей при Българска академия на науките (БАН) и ръководител на проучванията на античната и средновековна крепост „Перистера”, край Пещера пред Агенция „Фокус” Фокус: Ст.н.с. д-р Петрунова, на какъв етап са разкопките на античната и средновековна крепост „Перистера”? Ст.н. с. д-р Бони Петрунова: Това е втори етап на проучването на крепостта „Перистера”. От няколко дни сме на обекта. Фокус: По време на проучването, намерихте ли археологически находки? Ст.н.с. д-р Бони Петрунова: Все още не сме намерили находки. Фокус: Кои са последните находки, които са намирани на обекта по време на предишни проучвания? Ст.н. с. д-р Бони Петрунова: От периода до юли месец, когато се провеждаха проучвания на обекта, имаме открити над 200 находки, даже може би и повече. Но тъй като след това аз имах и други експедиции не съм се занимавала активно с тяхното почистване и анализиране. Но откритите находки са достатъчно интересни и впечатляващи. Открити са две златни монетни съкровища, голямо количество монети от бронз и мед. Намирани са и много предмети на бита, като оръжия, накити, най-различни неща, които характеризират живота на една такава крепост през VI век. Фокус: Очаквате ли да намерите още подобни находки по време на сегашните разкопки? Ст.н. с. д-р Бони Петрунова: Да, очаквам да намерим още подобни находки, защото освен всички други интересни характеристики, които има тази крепост, се отличава с това, че крепостта е претърпяла разрушения при едно страшно нападение в края на VI век. Следователно нейните обитатели не са имали време да се изнесат, както и да изнесат вещите си и сега ние ги откриваме под горелите пластове на крепостта. Фокус: Каква част от проекта: „Консервация, реставрация и експониране на античната и средновековна крепост „Перистера” е изпълнен? Ст.н. с. д-р Бони Петрунова: Почти всички стени на крепостта са вдигнати, може би не до крайния обем, но така или иначе може да се каже, че вече крепостта съществува като визия, може да се види на терена. Направени са вътрешни пътеки, предстои оформяне на помещения, покрай вътрешните лица на стените. За съжаление, проучването, което предстои влиза в конфликт със строителството. Имам намерение да моля институциите, от които зависи това да дадат удължение, за да може да си довършим спокойно работата. Тъй като, ако се бърза, за да бъде представен проектът в срок, ще пострада неговият автентичен вид, резултатите от това, което откриваме, а то е свързано с някои подробности, като изграждане на дренажни системи и укрепване на самата крепост, довършване на осветлението и т.н. Фокус: Каква е основната цел на проекта? Ст.н. с. д-р Бони Петрунова: Още от самото начало на проучването на крепостта „Перистера” винаги съм казвала, че това е един от обектите в България, който е изключително удобен за създаване на туристическа дестинация. Затова идеята ни беше да бъде консервиран, да бъдат реставрирани основни части от него, така че да може посетителите наистина да се наслаждават на това уникално фортификационно съоръжение. „Перистера” е единствената крепост в България, която има две кули, оформени като църкви. Това не е маловажен факт и заслужава да бъде видяно на място. Социалният ефект ще бъде много по-голям, защото обектът ще осигури една ниша в туристическия бизнес, който е характерен за Пещера. Освен тези, които изрично се интересуват от подобни места, този обект ще бъде приятен и интересен и за най-непредубеденият турист, от което, разбира се Община Пещера ще печели. Фокус: Каква е финансовата стойност на проекта? Ст.н. с. д-р Бони Петрунова: Финансовата стойност на проекта е около три милиона лева, в което влизат абсолютни всички дейности. Фокус: Ще бъде ли достатъчна тази сума за изпълняване на всички дейности, предвидени по проекта? Ст.н. с. д-р Бони Петрунова: Би трябвало да стигне, защото има предварителни разчети. Надявам се да стигне. За съжаление, всички археологически проекти, не става дума конкретно за крепостта „Перистера”, а за всички проекти по Мерки 3.1 и 3.2, които предвиждаха консервация, реставрация и експониране на недвижими културни ценности, тоест-крепости, селища и т.н., никъде не бяха предвидени пари за археология и това създаде много затруднения, не само на проекта за крепостта „Перистера”, но и при изпълнението на проектите на много места – в Никополис ад Иструм, Плиска, Преслав, Търново, и т.н. Когато започва да се прави нещо по някакъв исторически или археологически обект, е просто абсурдно да няма пари за археология. Колкото и добре да са направени проучванията, земята крие тайни и винаги може да излезе нещо неочаквано, ново, различно, което да ни изненада. Не може, заради липса на средства, то да бъде засипано, унищожено или пренебрегнато. По същия начин си представете един бетон, който ще бъде изсипан отгоре и после за векове откритието няма да може да се намери отново. Доколкото знам сегашното правителство е вкарало нещо подобно в промяната на правилата за тези проекти, именно, че археологията трябва да бъде допустима дейност и за нея да се предвиждат средства. Не става дума, разбира се проектите да се бавят с години, за да се завърши цялата археология, но поне там, където излезе нещо ново и то трябва да бъде съобразено с проекта, веднага да се намерят средства, за да бъде разкрито и експонирано. Това само би могло да увеличи стойността на съответния културен паметник. Фокус: Имате ли подкрепа от община Пещера? Ст.н. с. д-р Бони Петрунова: По проекта за крепостта „Перистера” имаме изключителна подкрепа от община Пещера. Тази подкрепа не е само от тази година, защото сме спечелили проект, тя започна още от самото начало на разкопките. До преди стартирането на проекта за крепостта „Перистера” тази година, всички проучвания са проведени изцяло със средства на Община Пещера. По принцип разкопките включват и обучението на работниците, които работят по проекта, защото археологията не е само копаене с кирка, шпакла или цедка. Това е много сложна, комплексна дейност и, ако нямаме подкрепа на хората, които ръководят населеното място не се получават добри резултати. Фокус: Какво различава крепостта „Перистера” от другите антични и средновековни крепости в страната, освен, че е единствената крепост с две кули, оформени църкви? Ст.н. с. д-р Бони Петрунова: Едно от другите важни неща, които я отличава от други крепости, е огромното количество златни монети, които откриваме при „Перистера”. Дотук, ако ги обобщим, имаме три заплати на управители на крепости, които се намират в една крепост. Това не означава, че „Перистера” е имала трима управители, а по-скоро, че е била пункт, нещо, като финансовото министерство, в което са пристигали управителите на съседните крепости, за да си получат заплатите. Нападението и унищожаването на крепостта е заварило момент, в който тъкмо заплатите са били пристигнали от Константинопол и те са останали под земята. Фокус: Докога ще продължи проучването на крепостта „Перистера”? Ст.н. с. д-р Бони Петрунова: Дейностите, които сме заложили са свързани само с изпълнението на проекта, не си позволяваме никаква работа настрани, макар че има много такава. Цялата ни дейност е свързана с това да се случат, колкото се може повече неща и проектът да завърши с един крайно положителен ефект за самата крепост. Тоест, да запазим всичко, което може да се запази, да го експонираме, така че да го видят хората накрая. Засега поради финансовите възможности, това е ограничено във времето в рамките на 35 дни. Фокус: Екип от колко археолози работи на място по обекта? Ст.н. с. д-р Бони Петрунова: В момента сме пет души, очакваме и реставратор от Националния археологически институт, чиято задача е много интересна. Тъй като имаме разкрити около 40 питоси, огромни делви, които трябва да бъдат реставрирани в полеви условия и експонирани на самото място, тоест като влезе посетител да види точно къде са се намирали тези хранилища и да добие представа за истинския облик на вътрешната част на крепостта. Фокус: Срещате ли някакви затруднения по време на проучването на обекта? Ст.н. с. д-р Бони Петрунова: Основното ни затруднение в момента е времето. Ако мога, въобще да отправя някакви критики към общината, това е, че закъсняха с тази работа. Като че ли всички инвеститори в България не се научиха, че ние имаме сезони и археологическата дейност е една надпревара с времето, с атмосферните условия. Фокус: Имало ли е през годините иманярска дейност по обекта? Ст.н. с. д-р Бони Петрунова: Да, през годините е имало иманярска дейност, за съжаление тук иманяри са много активни, така че заварвахме чудовищни изкопи, правени горе по крепостта. Това е повод как ни е съдействала община Пещера, тъй като в периодите, в които правихме проучвания ни се осигуряваше охрана, за да може да работя по-спокойно и доколкото знам нарушенията не бяха чак толкова фатални. Фокус: Продължава ли да има иманярска дейност? Ст.н. с. д-р Бони Петрунова: Откакто е започнал проектът поне не знам да има такова нещо. Фокус: Споменахте, че преди обектът е бил охраняван. В момента има ли охрана? Ст.н. с. д-р Бони Петрунова: Разбира се. Фокус: Какъв е туристическият потенциал на крепостта „Перистера”? Ст.н. с. д-р Бони Петрунова: Туристическият потенциал е много добър. От едно до осем, „Перистера” получава оценка-осем. Град Пещера е близо до големи центрове, като Пловдив, не е далеч дори от град София. Самата крепост е изключително достъпна, тя е разположена на нисък хълм в рамките на града. Ако бъде разработена добра програма след това за управление на туристическия поток. Една от основните дейности, които сме заложили в т. нар. устойчивост на проекта, е да се продължат археологически проучвания като атракция. Тоест идва туристът и на място вижда как се правят проучвания, може да се докосне до материалите, ако иска да плати и сам да участва в някои археологически дейности. Има много добри перспективи за развитие на туристическа дейност на крепостта „Перистера”. Всичко това е въпрос на организация и на добро планиране от страна на общината, а тя има интерес да го направи. Фокус: Кога се очаква проектът да бъде завършен? Ст.н. с. д-р Бони Петрунова: През януари е официалната дата на завършване на проекта. Но се надявам отговорните институции да проявят разбиране и да позволят тази глътка въздух от още време, за да може да направим нещата по-добри. От това проектът само ще спечели. Не става въпрос за увеличаване на финансите или нещо подобно, просто да се съобразим с това, че идва дъжд, сняг, а трябва да се довършат някои дейности на терен, които не търпят отлагане. Апелът ни е само за още време, защото самата крепост ни изненада, а не защото някой не си е свършил работата. За този проект отговаря Министерството на регионалното развитие. Емили ВАСИЛЕВА

15 Октомври 2013 | 16:01 | Агенция "Фокус"