ОТ СЪЩИЯ СЪБЕСЕДНИК

Доц. Соня Пенкова: Изложбата „Знамената на победата” е посветена на 130-годишнина от Сръбско-българската война

Доц. Соня Пенкова: Изложбата „Знамената на победата” е посветена на 130-годишнина от Сръбско-българската война

Доц. Соня Пенкова, директор на Националния военноисторически музей, в интервю за Агенция „Фокус” за изложбата „Знамената на победата”, която ще бъде открита на 5 ноември по случай 130-годишнина...

4 Ноември 2015 | 15:43 | Агенция "Фокус"

Доц. Соня Пенкова: Независимостта превръща България в самостоятелна държава на световния политически подиум

Доц. Соня Пенкова: Независимостта превръща България в самостоятелна държава на световния политически подиум

На 22 септември във Велико Търново, с манифест, княз Фердинанд обявява независимостта на България. С този акт васалните връзки с османската империя са отхвърлени и Княжество България се превръща в независима държава. За политически предпоставки довели до обявяването на независимостта и борбата за международното ѝ признание, Агенция „Фокус” разговаря с доц. Соня Пенкова, историк и директор на Националния военноисторически музей. Фокус: На 22 септември във Велико Търново, с манифест, княз Фердинанд обявява независимостта на България. С този акт васалните връзки на османската империя са отхвърлени и Княжество България се превръща в независима държава. Кои са политическите предпоставки, довели до това събитие? Доц. Соня Пенкова: Бих казала, че на 22 септември 1908г. България все още не се превръща в независима държава, а започва един труден път по признаване на обявената независимост. След подписването на няколко двустранни протокола и уреждане на финансови проблеми, тази независимост е призната от европейските сили през месец април на 1909 г. и става факт. Не напразно, най-високото отличие на Царство България е учредено по повод на независимостта, най-високото държавно отличие е орденът „Св. Св. Равноапостоли Кирил и Методий”. До независимостта се стига благодарение на правилната и последователна външна политика на поредица български правителства. Независимо от леки вглеждания встрани, всички правителства след освобождението, следват политиката на идентифициране на България като самостоятелна държава на европейския и световен политически подиум. Фокус: Какво влияние оказва международната обстановка? Доц. Соня Пенкова: Както обикновено, международната обстановка не винаги е в наша полза. Въпреки всичко, независимостта е заслуга на цялата политическа класа и на добрите ходове, които се извършват. Използването на ситуацията в международен план, оказва благоприятно въздействие върху страната ни. Важно въздействие оказват проведените разговори и обмяната на информация на българските дипломати. Влияние оказват и редица събития, сред които анексията на Босна и Херцеговина от Австро-Унгария, младотурския преврат в Османската империя и др. Политическата рамка на събитията не разкрива цялата обстановка, но това са събитията в международен план, които оказват най-решаващо въздействие върху действията по постигане и обявяване на българската независимост. Фокус: След обявяването на независимостта, българския дипломатически елит насочва усилията си към постигане на международно признание на независимостта. Какви конкретни действия българската дипломация извоюва признанието на независимостта от Великите сили и Високата порта? Доц. Соня Пенкова: Това са дълги и настоятелни действия, с които дипломацията ни постига целта. В тези действия дипломацията ни има за съюзник някои от Великите сили, но не бива да забравяме, че в двустранния Руско-турски протокол, Русия урежда финансовите отношения на Княжество България и Източна Румелия. Това благоприятства по-нататъшните стъпки към постигане на нашата независимост. Дипломатическите действия, които се извършват са много и трудно биха могли да бъдат изчерпателно изброени. Трябва да отбележим, че в началото Турция не е добронамерена към българските стремежи за независимост, но по-късно смекчава тона. Не напразно и през месец септември Осма тунджанска дивизия е позиционирана към Българо-турската граница, за да може да парира евентуално действие от мобилизираните войски на Одринския вилает. Тук може да посочим и ролята на армията, защото тя е от съществено значение за осигуряване на защитата на обявената независимост. Всички знаем за твърдата позиция, която имат министър-председателят Александър Малинов г-н Паприков, за отстояването на обявената независимост със сила, ако това се наложи. Фокус: Отдаваме ли значимото на това историческо събитие и какъв трябва да бъде съвременния му прочит? Доц. Соня Пенкова: Струва ми се, че събитието не е сред най-известните моменти, бележещи големите ни стъпки напред. Може би това е поради малко известния факт, че след войните, независимостта започва да се отбелязва заедно с годишнината от възкачването на Цар Борис III на българския престол. Това вливане на две събития в едно за определен период от време, довежда до неглижирането на този празник. През 90-те години на миналия век, датата беше възкресена за нашата национална памет и история. Смятам, че българите все повече започват да обръщат внимание на важните моменти от своята национална история, бележещи пътя им напред и утвърждаващи присъствието им на картата на Европа. Фокус: Как Националният военноисторически музей ще отбележи датата 22 септември? Доц. Соня Пенкова: Музеят ще бъде отворен и ще работи както всеки работен ден. От постоянните му експозиции, акцентът ще бъде поставен върху залата посветена на обявяването на българската независимост. Там могат да се разгледат личните вещи на военния министър ген. Данаил Николаев, както и на цар Фердинанд I. Може да бъде видян държавният печат на Княжество България, много снимки на действащите лица от политическите събития свързани с независимостта и много други любопитни неща. Иван ЛАЗАРОВ

22 Септември 2015 | 09:31 | Агенция "Фокус"