ОТ СЪЩИЯ СЪБЕСЕДНИК

Вицепремиерът Томислав Дончев: Ситуацията в Гърция ще има ефект върху България, но какъв ще е зависи от сценариите, които ще се развият

Вицепремиерът Томислав Дончев: Ситуацията в Гърция ще има ефект върху България, но какъв ще е зависи от сценариите, които ще се развият

Томислав Дончев, зам. министър-председател по европейските фондове и икономическата политика, в интервю за предаването „Денят започва с Георги Любенов“ по БНТВодещ: Първият гост, който п...

28 Юни 2015 | 10:30 | БНТ, "Денят започва с Георги Любенов"

Вицепремиерът Томислав Дончев: Съществува потенциал във въпросния газов хъб да бъдат концентрирани доставки от поне 4, дори 5 източника

Вицепремиерът Томислав Дончев: Съществува потенциал във въпросния газов хъб да бъдат концентрирани доставки от поне 4, дори 5 източника

Томислав Дончев – вицепремиер по еврофондовете и икономическата политика, в интервю за предаването "Денят" по телевизия BG on Air Водещ: Благодаря, че сте на пряката ни линия, г-н Дончев. Томислав Дончев: Здравейте. Водещ: Томислав Дончев – зам.-министър председател. Днес участвахте в този дълъг енергиен форум и тъй като имате малко време, знам че още не сте изпратили гостите, първо – какъв е напредъкът по въпроса за хъба и след това за вертикалния газов коридор? Първо за хъба. Томислав Дончев: Срещите все още не са приключили, доколкото аз съм още с двамата комисари, с Каниете и вицепрезидента Шевчович. Бих уточнил, че въпросът за хъба не стои на първо място. Нали, нормално е ние като пряко заинтересовани да поставим на първо място въпроса за хъба, но хъба е едно възможно решение. Принципните въпроси, които стоят преди него са други. Те са свързани със сигурност на газовите доставки, абсолютният императив, който беше поставен в началото на работата на работната група – всяка от държавите, особено по-чувствителните от гледна точка на доставки държави от Югоизточна Европа, да има поне три различни независими източника на доставка на газ. Водещ: Как може да стане това за България, прощавайте? Томислав Дончев: В конкретният случай за България стъпките са много. Те са свързани на първо място с изграждането на интерконекторите с всички съседни държави. Между впрочем, един от приоритетите на работната група на високо равнище е да изчисли, така наречения, „мастър план“ или /…/ на газовите доставки на трасетата и бяха коментирани 14 проекта, от които 5 проекта са български. Това са най-вече връзките със съседите ни, които да осигурят и свързаност, и възможност за алтернативни доставки и възможност за реверсивни доставки. Тук стигаме до хъба. Не може да бъде изключвана хипотезата, въпреки всички политически заявки свързани с „Турски поток“, все пак руска тръба да минава през Черно море и да излиза на българския бряг. Това е различно нещо от „Южен поток“ доколкото не се предвижда руска инвестиция в сухопътното трасе. Но излизайки тръбата на брега на Черно море, според нас няма каквито и да е било ограничения оттам нататък да бъде търгувано, който има желание да купува и руски газ. Когато говорим за енергийна независимост, ние говорим за възможност да се купува от различни доставчици, но това не изключва и възможността да се ползва руски газ. Нашите изчисления показват, че съществува потенциал във въпросния хъб да бъдат концентрирани доставки от поне четири, преди малко споменах три, в коректния случай над четири различни източника, дори пет. Водещ: Тази цена от 2,2 милиарда евро за хъба – какво ще бъде евентуално съотношението на финансово участие между европейски, местни? Томислав Дончев: На първо място е политическата воля да се стигне до подобно съоръжение. Има ли политическа воля? Ползва ли се един подобен проект с подкрепата на европейските институции и на първо място на комисията. Очевидно е, че волята на българската страна е ясна. Аз съм убеден, че /…/ не би трябвало да бъде проблем. Като тук съществуват много възможности - за изцяло публично финансиране, което е малко вероятно, за публично частно партньорство. Включително аз съм убеден, че един подобен проект, предлагайки възможност да се купува газ от различни източници, сигурен, намиращ се в лоялна държава-членка на ЕС, би привлякла и частни инвестиции. Но на първо място е ясната политическа подкрепа. Водещ: И накрая, за да не ви задържам, предстоят ви още срещи с двамата еврокомисари за този вертикален газов коридор. Ясно е, че за сега няма категоричен отговор от четвъртия Украйна, Гърция, България и Румъния са о.к. Без да искам да коментирате политически, вероятно топлите отношения между Орбан и Путин по някакъв начин определят това поведение на Будапеща. Но дори и да не участва Украйна, какви са шансовете пред вертикалния газов коридор? Томислав Дончев: Ако трябва да бъдем откровени, освен проекта за газов хъб като опция представена от българска страна, бяха коментирани и други проекти. Както може да очаквате преди заявките от преди седмица, колегите от Словакия представиха тяхната идея за доставка на газ към Югоизточна Европа, включително ползвайки част от трасето в Украйна. По принцип интересна идея, която все пак предполага доста въпроси да бъдат изчистени в бъдеще. Колкото до вертикалния газов коридор - това се използва за връзката България-Румъния, България-Гърция. Тя има много измерения и идва от двете посоки на движение на газа. Ако говорим за доставка на газ от LNG терминал в Гърция, защото това е конкретната възможност и доставянето му е нагоре в посока север. Включително и обратната опция, която коментирах преди малко – доставка на газ от Северен поток, от Норвегия или от други LNG терминали в посока юг… Водещ: Словакия. Томислав Дончев: …отново минавайки през България. Но приоритетът за нас е следният – чрез интерконекторите, които и сръбския, и гръцкия ще бъдат до голяма степен финансирани със средства от ЕС се гарантира диверсифициране на доставки за България, което е добре. Но не е достатъчно. За мен България не бива да се задоволява с това да бъде сигурна само от гледна тока на доставките на газ. България трябва да остане държава, която транзитира. Тя има изградена инфраструктура, която е поддържана в годините не само като тръби, а като компресорни инсталации. Капацитетът на мрежата е няколко пъти по-голям отколкото консумацията на страната. Този капацитет трябва да бъде използван и трябва да му бъде намерено най-доброто приложение, защото успоредно с разговора за нови съоръжения ние трябва да пазим, да съхраняваме, да използваме старите. А и безспорен политически интерес е една държава, която транзитира газ е от стратегическа гледна точка много по-важна. Водещ: Добре. Много ви благодаря за отделеното време. Важни подробности от първа ръка, участник в днешните разговори. Томислав Дончев – заместник-министър председател.

9 Февруари 2015 | 21:30 | Bg on Air, "Денят"