ОТ СЪЩИЯ СЪБЕСЕДНИК

Арх. Петър Диков: Вероятно ще има оспорване на решението на Столична община да има релсов път през Борисовата градина

Арх. Петър Диков: Вероятно ще има оспорване на решението на Столична община да има релсов път през Борисовата градина

Арх. Петър Диков – главен архитект на София, в интервю за предаването „Денят започва“ на БНТВодещ: Главният архитект на София Петър Диков е в нашето студио. Първият ни гост и за седмицат...

28 Юли 2014 | 08:00 | БНТ, "Денят започва"

Арх. Петър Диков: Промените по „Витошка” са продължение на пешеходната зона – от ул. „Солунска” към „Алабин”

Арх. Петър Диков: Промените по „Витошка” са продължение на пешеходната зона – от ул. „Солунска” към „Алабин”

Главен архитект на Столична община Петър Диков, в интервю за Агенция „Фокус” за настоящите и предстоящи проекти за подобряване образа на София Фокус: Арх. Диков, докъде се стигна с етапите по реализиране проектите за обновяване образа на центъра на София, разделен в четири целеви зони? Петър Диков: Излезе решение на Комисия за защита на конкуренцията, която за Втора и Трета зона даде препоръки – за Втора зона да се направи ново журиране, тъй като имаше забележки по отношение на протоколите, начина, по който е проведено журирането, а за Зона три препоръката беше наново да направи преглед Техническата комисия на проектите със заданието. Ние не оспорвахме, защото приехме, че предписанията на Комисията са коректни и следва да направим тези процедури, но две от фирмите подадоха жалба в съда. Един любопитен детайл е, че Комисията за защита на конкуренцията не обявява решенията както ги обявява съда примерно. Те ги пускат по дадения от съответните жалбоподатели и от заинтересованата страна, каквато е Столична община, по факс. Ние получихме решението, което е от 9 април на 17 април. По странно стечение на обстоятелствата факс машините не са работили и на двете фирми – жалбоподатели и те са получили съобщенията по пощата след една седмица и са обжалвали 10 дена след като приключи формално 14-дневният срок. Бяхме направили организация да изпълним предписанието на Комисията, но при ситуацията, че има жалби по решението на КЗК, спряхме процедурата и чакаме решението на съда. Както ви е ясно, там няма срокове. Докато не се приключи в съда ние нямаме никакво основание да продължим процедурата по преобразяване четирите зони на столичния център. Не можем да пристъпим към подписване на договори преди да се приключат делата във Върховен административен съд – там ни чака дълга съдебна процедура. Фокус: Някои архитекти направиха коментар, че има опасност да няма синхронизиране между фирмите, спечелили проекти за различните зони, както и предупреждават за това, че има възможност гражданите да не са съгласни с определени реконструкции, как ще коментирате? Петър Диков: Аз още един път ще подчертая, че конкурсът беше за избор на изпълнител на обществена поръчка и изготвяне на технически проект за реконструкция и модернизация на градски зони, тоест реално, тепърва започва изработването на самия проект. Възложителят е един – това е Столична община и в процедурите по изготвяне на проектите възложителят има задачата да синхронизира проектите и да направи така, че те да бъдат като един организъм. Аз не виждам никакъв проблем тук. Още повече, че самият проект при изготвянето трябва да спази всички процедури по Закон за устройство на територията. Тоест, след изготвянето да се разгледа от експертен съвет на общината, да се направи обществено обсъждане, да се видят бележките предложенията, препоръките, които се дават, да се преработи ако е необходимо, след това се изнася пред Общински съвет, той също ги разглежда. След като ги приеме Общински съвет, тогава започва реализацията им. Така че, всички тези процедури, които са предвидени в закона, гарантират една координация както между отделните проекти, така и изричното задължение тези проекти да са в съответствие със закона, а самото обсъждане гарантира, че ще бъде чуто мнението на гражданите. Фокус: А, как ще коментирате, че някои архитекти от колегията възроптаха срещу това, че Общински съвет ще одобрява проектите, че по-голямата част от журито, което после ще разглежда проектите няма да може да даде компетентно мнение? Петър Диков: Колегите, ако имат някакви претенции по отношение на законовата уредба, както на местното самоуправление и местната администрация, така и на закона за територията, нека дадат предложение да се измени закона. Във всяка община върховният орган, който управлява и взима решения, това е Общинският съвет. Той се избира демократично от цялото население на общината и той представлява вота на гражданите на съответната община. Ако някой смята, че решенията за развитие на града трябва да се взимат извън Общинския съвет, нека го предложи. Но това е световната демократична практика. Фокус: Доколкото знаем преобразяването на бул. „Витоша” е на последен етап, какво остава да се извърши там? Там също възникнаха въпроси относно фонтана на булеварда – че е имало и по-подходящи проекти. Петър Диков: Многократно съм споделял, сега тече и едно запитване по интернет, но според мен е несериозно да се издига един фонтан, който е много дребен детайл от цялостното развитие на града, в най-големия проблем на София. Така че ако надделее мнението фонтанът да бъде премахнат, аз мисля, че няма проблем и това да направим, още повече, че самият фонтан няма кой знае каква материална и финансова ценност в тази част от реконструкцията на „Витошка”. Гражданите използват булеварда главно като пешеходна зона и зона, в която могат да се срещнат с приятели и мисля, че това се случва вече година и половина на „Витошка”. Самият факт, че булеварда е пълен с хора значи, че те харесват това, което е направено. За някои хора с високи естетични критерии сигурно ще има претенции за това нещо. Още повече, че проблемите и вкуса на всеки са нещо много относително. Аз обикновено давам примери с Айфеловата кула, която в момента, в който е била построена, е имало мнение сред цялата интелектуална общност на Париж, че това грозно съоръжение трябва моментално след световното изложение да бъде премахнато. За мен по-същественото е, че присъствието на толкова много хора на „Витошка” е оценка за това, което сме направили. Нали ви е ясно, че ако не харесват нещо, няма да го ползват. Многократно казвах и на колеги и на граждани, че за мен „Витошка” започва да става проблем, защото е една единствена и по тази причина започва да се пренаселва, което не е добре. Живеещите имат вече доста сериозни претенции по отношение на това пренаселване, а мисля, че и София, като 1.5 млн. град, трябва да направим необходимото да създадем повече пространства, в които хората могат да отидат и да се разходят. Работим в тази насока и искам да вървим напред с тези градски пространства, които бяха предмет на конкурса. Сега моите очаквания са, че след два месеца реконструираната зона на „Женски пазар” ще стане също една зона, която ще привлече столичани, защото след реконструкцията ще има съвсем друг характер. Ние правим публичното пространство, но сградите там са частна собственост и техния ремонт и възстановяване зависи единствено от частните собственици, но е започнало и поетапно реконструиране от страна на собствениците. Искаме да направим София по-приветлива и с повече места, където да се събират и контактуват хората, както и да са малко по-далеч от автомобилите – „тенекиената зараза на цивилизацията”. Очакваме реконструираният „Женски пазар” да бъде открит след два месеца. А по „Витошка” промените, по последния етап, са продължение на пешеходната зона – от ул. „Солунска” към „Алабин”, така че няма да е нещо кой знае колко по-различно. Булевардът си получи един стил, който, пак повтарям – на много може да не харесва, но на повечето хора явно се харесва. Там ще се успокои пространството и ще бъдат дисциплинирани нещата, така че да няма сергии, да няма обекти и да е по-подредено и цивилизовано. Фокус: Какво да очакваме за площад „Ларго”? Петър Диков: Този проект е в ръцете на Министерство на културата. Непрекъснато се чуват информации, че стартира процедура. Там говорим основно за археологията, която трябва по някакъв начин да се направи, така,че да може да се експонира и да може да бъде част от атракциите на центъра на София. За съжаление, както виждате вече близо две години стои обвито в найлони. Проектът е в правомощията и в задълженията на Министерство на културата и ние там можем само да помагаме да се реализират нещата. Фокус: Имате ли информация дали ще бъдат изгубени някакви средства там, защото кметът Йорданка Фандъкова изказа такова безпокойство? Петър Диков: Ние сме на практика на една година от финалния срок, в който трябва да се случи проектът. Не да се случи като търг, ами да се реализира. Още не е обявен търг дори. След обявяването на търга, има по закон 52 дена до внасяне на предложенията на оферентите, след което има избор на изпълнител. След което има възможност за обжалване, а както виждате, обжалването при нас е редовна практика, което е с неясен изход, защото обжалването първо е пред КЗК, после, ако някой е недоволен от тяхното решение, може да го обжалва в съда. Всичкото това време, като се извади от тази една година, и аз имам сериозни притеснения, че няма да може да се реализира. Средата на 2015 г. е срок, в който трябва да бъде извършена работата по Ларгото и разплатена, иначе средствата се губят. Фокус: Какво се случва с конкурса за района около църквата „Света Неделя”? Петър Диков: Там конкурсът мина на първи етап. Той беше само за идеи – на практика общината искаше да види какви са вижданията на колегите за развитие на тази зона. Сега подготвяме от пролетта на следващата година да започнат археологични проучвания и след като ги направим, ще продължи и конкурсът, защото трябва да знаем какво има отдолу. На „Света Неделя” ще си работим спокойно, имаме 7 години пред себе си – срокът, в който можем да кандидатстваме за финансиране по европейските фондове, така че да направим един проект, който после минимално да изменяме, в зависимост от това какво ще излезе от археологията. Две са основните неща, които се очакват за този район – едното е площадът „Света Неделя” да стане основно за пешеходци, а другото е да се изложи евентуално намерената археология. Археологията дори има известен приоритет, защото там археолозите очакват много сериозни находки – там никога не е строено в тази зона, което значи, че се очаква да са максимално запазени откритията. Фокус: Кога се очаква да започнат разкопките? Петър Диков: В момента правим подготовка, защото за харчене на публични средства трябва да има обществени поръчки, изпълнители и т.н. Археологични проучвания се правят от 1 май до средата на октомври, защото това е времето, в което може да се работи на открито – археолозите нямат покрив над главата си и са зависими от климатичните условия. Очакваният от нас срок за започване е началото на месец май догодина. Фокус: Да ви попитам за „Борисова градина” – какво да очакваме за тази зона? Петър Диков: За там скоро ще има конкурс за избор на изпълнител на подробен устройствен план. На 23 май – петък, ще имаме съвет, тъй като там за заданието на конкурса се прави обществено обсъждане и съгласуване с всички. След което аз ще подготвя доклад, който ще внеса за разглеждане пред Общински съвет и ще се обяви конкурс. Фокус: Възникнаха и въпроси за паметника „1300 години България” – какво се случва там – дълги години беше тема на обсъждане? Петър Диков: Конкурсът се обявява на 21 май, в момента се подготвят документите с всички чертежи и всички данни. След около два месеца – към средата на юли е срокът за предаване на предложенията след което ще има жури и комисия и ще се вземат решения за реконструкцията му и освежаването. Паметникът си беше изграден, направен и след 1989 г., когато спря да се поддържа, започна да се руши. На няколко пъти сме почиствали камъни и боклуци, от долу беше станал свърталище на наркомани и остана това, което виждате сега. Фокус: Каква е причината да няма чуждестранни архитекти в конкурси за столицата? Петър Диков:Това не зависи от нашата воля. Има архитекти, които се включват, когато имат мотивация, а тя е на първо място – финансовата страна на участието. При нашите конкурси и наградите, а след това и възлагането са с доста скромни суми. В общи линии се опитваме да мотивираме хората, сложно ни е, но се надяваме, че полека-лека ще успеем да убедим хората, които се грижат за финансовата страна, да отпускат повече пари, за да мотивираме по-голям кръг участници и така по-качествени проектанти. Радина МИЛЕВА

22 Май 2014 | 15:02 | Агенция "Фокус"