ОТ СЪЩИЯ СЪБЕСЕДНИК

Янка Такева: Образованието трябва да бъде приоритет и основен идеал, около който да се обединят политици, управляващи и общество

Янка Такева: Образованието трябва да бъде приоритет и основен идеал, около който да се обединят политици, управляващи и общество

Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители, в интервю за Агенция „Фокус”Фокус: Членовете на Коалиция АБВ заявиха, че е важно за следващото управление приоритет д...

30 Септември 2014 | 06:04 | Агенция "Фокус"

Янка Такева: Обсъжда се вариант за незавършване на учебната година при ново отлагане на учителските искания

Янка Такева: Обсъжда се вариант за незавършване на учебната година при ново отлагане на учителските искания

Ще започне ли новата учебна година с учителски протести? Какво искат учителите, готови ли са за стачни действия и какво ще предприемат ако не получат увеличение на заплатите си? Какви са проблемите на българското образование? Отговор на тези въпроси за Агенция “Фокус” даде Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители. Фокус: Как ще започне учебната година? Ще има ли нови протести и стачки на учители? Янка Такева: Новата учебна година ще започне с един час предупредителна стачка. Така ще започне. Ако до 10-ти септември не се стигне до уточняване и изпълнение на това, които сме поставили като приоритет. Приоритет да бъде образованието, да имаме увеличение на работните заплати от тези 54 млн. лева икономии, които сме направили в системата от първи октомври и 5% от БВП за образование в Бюджет 2008. Увеличение на учителските заплати, така че до края на 2008 година, края, увеличението на бъде стопроцентово. Фокус: Каква е позицията ви относно диференцираното заплащане? Янка Такева: Програмата за диференцираното допълнително заплащане е една добра програма, която беше заложена в параграф 69-ти в Закона за бюджета за 2007 година. Тя е една много демократична програма. Вече по нея могат да работят учебните заведения, които желаят. Вие знаете, че тези, които не желаят, парите ще са разпределени между другите училища. Ако част от колектива не желае, средствата ще бъдат разпределени между тези, които желаят. И диференциацията е на базата на допълнително свършената работа от колегията. Така че диференциацията и увеличението на работните заплати като искане нямат нищо общо. Те са две различни неща. Фокус: Все пак вие казвате, че диференциацията сама по себе си е положителна, но не би могла изцяло да реши исканията .. Янка Такева: Разбира се. Тя не решава проблемите, защото парите са много малко. Ако се въведе и Наредбата за кариерното развитие на учителите и тя бъде финансово обезпечена през 2008 година. Ние за това искаме 5% от БВП, за да може тази наредба за кариерното развитие да бъде обезпечена със средства. Тогава нещата стоят по друг начин. Фокус: Трябва ли да бъде обезпечено със средства закриването на паралелки поради липса на деца. Също така знаем, че редица училище изпитват проблеми, свързани с ремонт, обновление, материална база. Каква трябва да е реакцията на държавата? Янка Такева: В тези 5% влиза и повишаване на стандарта за издръжка на едно дете или ученик И безспорно материалната издръжка на училищата - ремонти, технически средства и т.н. Фокус: Какви, според Вас, са проблемите на българското образование и как те трябва да бъдат решени? Янка Такева: Проблемите са от различно естество. Но първо, това е финансовият проблем. Образованието трябва да бъде финансов приоритет на държавата, за да може да се подобри и материално-техническата база. Вторият проблем, това е добрата организация на работа в училищата и детските градини. Третият проблем е законовата и нормативна уредба. И четвъртият проблем, това е поддържащата квалификация на учителите, подобряване на реда и дисциплината в училище и т.н. Но финансовият проблем е в основата. Тук влизат и работни заплати, издръжка на училища и други. Фокус: Как оценявате действията на правителството спрямо вашите искания за увеличение на заплатите? Янка Такева: На този етап правителството просто се прави, че или не вижда проблемите, или ги вижда, но не иска да ги решава. Защото явно на Тройната коалиция приоритет не е образованието. Приоритет на Тройната коалиция е как да запази и задържи властта и как да спечели под формата на най-различни обещания, парламентарни или местни, които никога не се изпълняват. Така че може би на българските деца някои не им отреждат приоритет. Тези някои искат, това са политиците и управляващите, това се знае, искат децата ни да бъдат в обслужващата сфера- камериерки, цветарки, бензинджии, градинари. Фокус: Ако през септември вашите искания се отложат отново за по-късен етап, какво ще предприемете? Янка Такева: Струва ми се, че първият учебен срок като не се завърши, не се завършва изобщо годината. Фокус: Тоест тази мярка е възможна? Янка Такева: Тази мярка е възможна и тя се обсъжда между трите учителски синдикати и двете работодателски организации. Цветана ГЕОРГИЕВА

19 Август 2007 | 07:00 | Фокус