ОТ СЪЩИЯ СЪБЕСЕДНИК

Проф. д-р Валерия Фол: Универсален принцип за изложба на културно-историческа тематика е научната коректност

Проф. д-р Валерия Фол: Универсален принцип за изложба на културно-историческа тематика е научната коректност

Проф. д-р Валерия Фол, директор на Институт за научни изследвания в областта на организацията, управлението и защитата на културно-историческото наследство към Университета по библиотекознание и инфор...

30 Август 2012 | 14:09 | Агенция "Фокус"

Проф. Валерия Фол: Тракологията е наднационална

Проф. Валерия Фол: Тракологията е наднационална

ХІ международен конгрес по тракология се проведе в Истанбул. Кои бяха основните акценти в конгреса, Агенция “Фокус” разговаря с проф. Валерия Фол. Фокус: Кои бяха основните научни акценти на Международния конгрес по тракология в Истанбул? Валерия Фол: Организаторите на ХІ международен конгрес по тракология в Истанбул (8 - 12 ноември 2010 г.) се бяха постарали акцентите да следват предварително определените основни теми, върху които да се дискутира. Актуализира се отново темата за етногенезиса на индоевропейците и в частност на траките заради новите археологически проучвания в европейската част на Република Турция. Специално място бе отделено на тракийската религия и то в контекста на мотото на конгреса „Тракия и траките между два континента” и по-специално култът към Слънцебога в Тракия, Фригия и Византион (с акцент върху Константин Велики). Друга основна тема, която бе широка дискутирана, бе Тракия и траките през римския и късноантичния период. Бяха представени изследванията на турските колеги по Мраморноморското и Черноморското крайбрежие, включително и подводните археологически разкопки. Фокус: Докъде се простира вече науката за траките, извън традиционните Балкани? Валерия Фол: Като съдим по участието на учени от Англия, Германия, Австрия, Франция, Италия, Австралия в конгреса, то можем да кажем, че траките са все повече в полезрението на учените, занимаващи се с индоевропеистика и стара история. Фокус: Какво е бъдещето на науката тракология според чуждестранните учени, които се занимават с проблематиката? Валерия Фол: Повечето участници в конгреса бяха млади учени и това е индикация за интереса към тракологията. Фокус: Кои от похватите на тази наука ще могат да се използват при изучаването на неписмените общества? Валерия Фол: Тракологията е интердисциплинарна наука, която се занимава с нелитературен народ, каквито са повечето от древните народи. Именно заради интердисциплиността с безспорни достижения тракологията предизвиква интерес. Българската историческа наука направи пробив, тъй като преди 38 години бе пионер в проучванията на нелитературна култура и цивилизация от гледна точка на нейните носители, а не на описващите ги. Фокус: За кои държави е общо тракийското наследство? Валерия Фол: Траки са живели във всички съседни на България страни, в Молдова, Южна Украйна, през римския период тракийски анклави има в различни части на империята. В момента в Европейска Турция, в Северна Гърция, в Румъния и Молдова траколожките изследвания са в подем, тъй като учените трябва да отговорят на търсенето на културната индустрия и специално на културния туризъм, осъзнат като водещ отрасъл. Фокус: Забелязват ли се опити за „кражба” на траките, за преиначаване на историческата истина? Валерия Фол: Тракологията е наднационална. Траките и тракологията се свързват с България, тъй като българската научна школа е една от водещите. Още преди почти 40 години успяхме да заемем нишата за представянето на нелитературен народ, равнопоставен участник в историческото битие на Средиземноморието и Мала Азия. Напоследък изоставаме в тази насока, защото погрешно се подменя тракийско културно наследство с археологическо наследство. Археологията е един от методите за проучване на траките. Ако археологическите открития не са публикувани на високо научно ниво, то те не съществуват за науката. Фокус: Къде ще се проведе следващият Международен конгрес по тракология? Валерия Фол: Решението за следващия конгрес, който би трябвало да се проведе през 2014 или 2015 г., ще се вземе по кореспондентски път. Най-вероятно ще се състои в Румъния или в Гърция. Членовете на Международния съвет по индоевропейски и траколожки изследвания обмисляха и вариант България да е домакин на конгреса, но закриването на Института по тракология насочи погледите към съседни страни.

4 Декември 2010 | 16:03 | Агенция "Фокус"