ОТ СЪЩИЯ СЪБЕСЕДНИК

Проф. д-р Димитър Димитров: Преди изборите е необходимо да се преразгледат мерките за сигурност

Проф. д-р Димитър Димитров: Преди изборите е необходимо да се преразгледат мерките за сигурност

Проф. д-р Димитър Димитров, завеждащ катедра „Национална и регионална сигурност” в Университета за национално и световно стопанство (УНСС) в предаването „Добро утро, България” на Радио „Фокус”...

23 Януари 2013 | 09:49 | Радио "Фокус"

Д-р Димитър Димитров: Учение „Принос към националната сигурност в мирно време” се провежда в областите Смолян и Кърджали

Д-р Димитър Димитров: Учение „Принос към националната сигурност в мирно време” се провежда в областите Смолян и Кърджали

За лятното учение „Принос към националната сигурност в мирно време” на екипите на Военномедицинския отряд за бързо реагиране /ВМОБР/ на Министерство на отбраната, местните структури Министерство на здравеопазването и Българския Червен кръст, Агенция „Фокус” разговаря с д-р Димитър Димитров, директор на Дирекция „Обществено здраве” на Министерство на здравеопазването. Фокус: Колко време ще продължи тази инициатива и какво представлява тя? Къде ще се проведе и защо са избрани точно тези райони? Какво представляват мобилните екипи от военни медици? Д-р Димитър Димитров: С цел подобряване на взаимодействието при бедствия и кризи между органите на местната власт, регионалните здравни инспекции, екипите на Военномедицинския отряд за бързо реагиране /ВМОБР/ на Министерство на отбраната, местните структури Министерство на здравеопазването и Българския Червен кръст организират провеждането на лятно учение „Принос към националната сигурност в мирно време”. То ще се проведе от 15 юли до 15 август в областите Смолян и Кърджали. Целта е да се отработят действия на медицински екипи за подпомагане на населението при възникнали кризи. В рамките на учението медиците ще извършат първични медицински прегледи на населението в труднодостъпни и отдалечени райони. В учението ще участват два мобилни терапевтични екипа с лекар терапевт, лаборант и медицинска сестра, с високопроходими линейки, оборудвани с необходимата техника и консумативи. На населението в труднодостъпни и отдалечени райони област Кърджали и област Смолян ще бъдат осигурени безплатни прегледи. Става въпрос за общините Кирково, Джебел, Черноочене, Ардино, Доспат и Борино. По време на прегледите ще се извършва първична консултация, проверка на кръвното налягане, ЕКГ-изследване и проследяване на основните параметри на кръвта и урината. Нуждаещите се от допълнителни изследвания ще бъдат насочвани към лечебни заведения. След приключване на учението ще бъде извършен анализ на медицинските резултати от прегледите, за да се даде пълна картина на здравния статус на населението в тези региони. Фокус: Здравно министерство от доста време има мобилни кабинети в страната, каква е равносметката? Колко прегледи са извършени, какви са резултатите? Д-р Димитър Димитров: Министерство на здравеопазването вече 10 години осигурява с мобилни кабинети здравни услуги на населението в различни области. От 2003 г. досега 23 кабинета, доставени по проекти по програма ФАР, извършват изследвания на място и осигуряват диагностика и профилактика на населението от уязвими социални групи. Дейностите по предоставяните здравни услуги изцяло се финансират от Министерство на здравеопазването и са безплатни за населението. По този начин българската държава прави необходимото, за да се подобри достъпът на населението до качествени здравни грижи и същевременно се предотвратяват евентуалните рискове за общественото здраве. През 2011 г. с мобилните кабинети са извършени общо 10 311 прегледа, при които са открити заболявания или отклонения при 2171 души. С 4 мобилни акушеро-гинекологични кабинети за извършени 2555 прегледа, в резултат на което при 639 жени са диагностицирани заболявания и са насочени за лечение. През миналата година 4 мобилни педиатрични кабинета са провели 1933 профилактични прегледа в отдалечени населени места с преобладаващо ромско население. Екипите на МЗ реализираха кампании за ранна диагностика и скринингови изследвания с мобилни мамографи за превенция на рака на млечната жлеза. Извършени са 1039 прегледа с 2 мобилни мамографски кабинета, при които са диагностицирани 570 заболявания. С мобилни флуорографи, ехографи и лаборатории е проведена диагностика и скрининг за артериална хипертония, сърдечно-съдови, белодробни заболявания, захарен диабет. Изследвани са близо 4800 души като при близо 700 от тях бяха диагностицирани заболявания или отклонения. С мобилни кабинети за обща практика са извършени общо 847 имунизации на деца с непълен имунизационен статус, а други 119 са прегледани, но не са имунизирани, поради заболяване. За извършване на прегледите и имунизациите от бюджета на Министерство на здравеопазването на лечебните заведения са изразходвани над 200 000 лева. Фокус: Кажете малко повече за програмите, по които се предоставят здравни услуги с мобилни кабинети, знаем че една от тях е Програмата за Превенция и контрол на ХИВ/СПИН? Д-р Димитър Димитров: Със 17-те специализирани кабинета за безплатно и анонимно изследване, осигурени от Глобалния фонд, се предоставят здравно-превантивни услуги на групи в най-голям риск. През 2011 г. с мобилните кабинети са направени общо 14 645 изследвания за ХИВ и СПИН и са предоставени здравно-превантивни услуги на 63 416 души от най-рисковите групи. По този начин се откриват нови случаи на заболяването, от една страна, и от друга – се дава възможност на хората в отдалечените райони да имат достъп до здравни услуги. Фокус: Какво се прави в случаите, в които след прегледа е установено сериозно заболяване? Д-р Димитър Димитров: С кабинетите се извършва профилактика на населението и както беше посочено при една част от изследваните се откриват заболявания и те своевременно се насочват за допълнителни прегледи при специалист и за болнично лечение. Фокус: Това първа подобна инициатива, в която Министерство на здравеопазването си сътрудничи с Министерство на отбраната, ли е? Има ли идеи за бъдещи съвместни проекти на двете министерства и какви са те? Д-р Димитър Димитров: Действително това е първата инициатива от този род между двете министерства и тя ще има своето развитие. Министерството на отбраната изпълнява редица функции в мирно време, една от които е подпомагане на населението за преодоляване на кризи. При планирането на сегашното учение и на прегледите, които ще се извършат бяха взети предвид редица фактори и ние като МЗ дадохме своите насоки в кои области трябва приоритетно да се осигури достъп до здравни услуги с мобилните кабинети. Подобни съвместни дейности на двете министерства са планирани и в други райони на страната с оглед достигане на хората, които по чисто географски причини живеят в периферията на здравната система и имат затруднен достъп до здравеопазване. Зорница ПОЛЕГАНОВА

22 Юли 2012 | 10:36 | Агенция "Фокус"