ОТ СЪЩИЯ СЪБЕСЕДНИК

Премиерът Бойко Борисов: От 2009 г., 2010 г., 2011 г. досега парите, които са взети, до стотинка са върнати

Премиерът Бойко Борисов: От 2009 г., 2010 г., 2011 г. досега парите, които са взети, до стотинка са върнати

Премиерът Бойко Борисов обяви в началото на днешното правителствено заседание каква е сумата, събрана в специалната сметка за връщането на бонусите от заместник-министри, областни управители и начални...

7 Март 2012 | 12:34 | Агенция "Фокус"

Премиерът Бойко Борисов: БСП, ДПС, СДС 20 години са управлявали, а не са взели никакви мерки по язовирите

Премиерът Бойко Борисов: БСП, ДПС, СДС 20 години са управлявали, а не са взели никакви мерки по язовирите

Правителството реши на заседанието си в сряда да бъде създаден Национален инициативен комитет за отбелязването на стогодишнината от Балканската война. Във връзка с наводненията в Хасковско, пред министрите е бил представен доклад относно преодоляване на проблемите и неяснотите по отношение собствеността, управлението и отговорността по отношение безопасността на язовирите. Как са преминали дискусиите по различни точки, Агенция “Фокус” публикува със съкращения стенограмата от заседанието на кабинета. (...) Точка 27 Проект на Решение за създаване на Национален инициативен комитет за честването на 100 години от Балканските войни (1912 – 1913 г.) през 2012-2013 г. БОЙКО БОРИСОВ: Внася заместник министър-председателят и министър на вътрешните работи и министърът на отбраната. ДИМИТЪР ЦАНЧЕВ: Господин министър-председател, госпожи и господа министри, предлагам да се приеме на вносител, защото всички Балкански страни предвиждат по някакъв начин да отбележат това мероприятие, което ще наложи най-вероятно включване на България в съвместни инициативи или провеждане на самостоятелни външнополитически мероприятия. Ние сме съгласували с Министерство на отбраната да се направи едно кратко изменение, така че Министерството на външните работи да бъде включено сред субектите, които биха могли да имат допълнителни бюджетни кредити. Затова предлагаме да се приеме на вносител. АНЮ АНГЕЛОВ: Приемаме тази добавка. БОЙКО БОРИСОВ: Отпада точка 27. АНЮ АНГЕЛОВ: Ние искаме на вносител. ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ: Изяснете си какво ще правите и я внесете. БОЙКО БОРИСОВ: След една седмица ще имате ли готовност? АНЮ АНГЕЛОВ: Имаме готовност. Става въпрос да добавим в т. 3 само думите Министерството на външните работи. Нищо друго. ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ: Точка 3 какво казва? Вижте какъв акт предлагате на правителството. Възлага на Министерство на вътрешните работи, на Министерство на отбраната да изготвят и предложат на Министерски съвет Постановление на Министерски съвет за предоставяне на допълнителни бюджетни кредити по бюджетите на МО, Министерство на образованието, младежта и науката, Министерски съвет и общините за изпълнение на мероприятията по плана за националните чествания на сто години от Балканските войни. Значи Министерски съвет възлага на себе си. Първо, такива пари предвидени няма, това трябва да е ясно. И не са и заявявани. Второ, когато е ясно, може тази цялата точка 3, ако се счете за целесъобразно, че трябва да се осигурява някакъв ресурс и да се търси, да се внесе Постановление, в което да се определят конкретните дейности, които ще бъдат финансирани и институциите, които ще са бенефициенти на подобни средства и дейностите. А не член 3. АНЮ АНГЕЛОВ: Извинявам се, нямаме забележки с вицепремиера спрямо този текст от Министерството на финансите. Това първо. Второ, това е последващ въпрос. Сега създаваме инициативния комитет. Този инициативен комитет ще се събере, ще направи анализ какво ще се прави като програма и тогава ще предложи конкретни средства, които трябва да се заделят. Дали имаме или няма, дали те могат да бъдат за сметка на бюджетите на отделните министерства – това е друг въпрос. ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ: Защо сте го формулирали така? Махнете точка 3. Направете инициативен комитет, решете какво ще правите и после ще се съберем да мислим има ли пари за това или не. Не искам да звучи назидателно, но колеги, бюджетът е разпределен по министерства. Позволявам си за пореден път да кажа, че бюджетът на Министерството на финансите съдържа само разходите за заплащане на администрациите, събиращи приходите и администрациите към министъра на финансите. След като веднъж е разпределен бюджетът и е гласуван от Народно събрание, не сме факири да търсим пари за различни инициативи на министри, които не ги припознават като инициативи, които трябва да се финансират в рамките на техните бюджети. Съжалявам, че го казвам, но сме в началото на годината и постоянно се инициират постановления за допълнителни бюджетни кредити. Откъде? Бюджета може да го видите в Държавен вестник, той е разписан и разпределен по ведомства. АНЮ АНГЕЛОВ: Тук става въпрос за създаване на инициативния комитет, след това ще видим ще имаме ли пари, няма ли да имаме пари. БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 27 без точка 3 в нея. Когато стане ясно какви пари ще ви трябват, ще преценяваме от кое министерство да ги вземем. Така че бъдете скромни, когато на инициативните комитети обяснявате какво и как ще честваме. ВЕСЕЛИН ВУЧКОВ: Господин премиер, може би всеки има основание за това, което каза, но искам да отбележа все пак повода за създаването на този комитет. Преди сто години големи части от днешната територията на България се присъединяват към своята майка Родина. Сто години точно от момента, в който големи територии стават част от това, за което са копнели дълги години. Само мога да кажа къде е била границата. Голяма част от Югозападна България не е била част от територията на България. Така 1912 г. е изключително важна от всяка гледна точка. Още стоят старите турски гранични постове, ако се тръгне по Рила планина, полуразрушени, точно между град Кочериново и с. Бараково, където минава река Рилска, на моста е била границата. Даже аз имам снимки на турски граничари и български от това време. Освен това, сега, по време на почивката, която имах около Нова година, имах възможност да се срещна с кметове и хора от Разлог, от Банско, от с. Баня, от други села и градове на Югозападна България и трябва да ви кажа, че всички очакват държавата да подкрепи общините, така че да може да се отбележи тази изключително светла дата. В началото на Балканските войни преди сто години големи части от територията, която днес представлява България, са се присъединили към своята майка Родина и по този начин поне една малка част от тези несправедливости, които сме имали като национална съдба, са били възстановени, макар и не изцяло. Така че смятам, че все пак трябва да намерим сили, да намерим някакво финансиране за тези мероприятия, които са изключително важни. БОЙКО БОРИСОВ: Благодаря за поднесената информация. В никой от нас няма съмнение, че 1912 г., 1913 г. е изключително светла дата и не бива изказването на господин Горанов да се бърка с волята и желанието на държавата да отбележи тези светли дати и събития. Тези дати и събития са били ясни при съставянето на бюджетите на съответните министерства, на съответните общини, на всички, които искаме да ги отбележим. Най-лесният начин е да дойдете при мен с искане с едно постановление да преразпределим отнякъде пари. И това, което господин Горанов ви казва, е да не свиквате да се учите така, защото няма нещо маловажно в държавата – дали ще е светла дата, дали ще е плащане по някакъв друг елемент или ще покриваме сега щети от бедствия и аварии, или ще даваме за музеи, то все е разход. И затова в управлението на държавата са измислили да има бюджет. Този бюджет, който се консолидира от министрите, приема се от Парламента и става закон. С една дума, Министерството на финансите в случая изпълнява закона. Не спорим дали това е светла дата, тя е изключително светла дата и ние ще я отпразнуваме подобаващо. Въпросът е да бъде с необходимата тежест и уважение, но всякакво разточителство и харчене на пари повече от необходимото, да не бъде допуснато. Това иска да ви каже Горанов, без да спорим с вас дали това е важно или не. АНЮ АНГЕЛОВ: Става въпрос за това, че тези средства основно, поне ние така сме планирали тази част, която предвиждаме, не са за мероприятия, за организация, за плащане. От няколко години по Закона за военните паметници общините се разпореждат с тяхното състояние и поддръжка. От три години на общините не са отпускани средства за поддръжка на военните паметници. БОЙКО БОРИСОВ: Затова ще се наложи там да се потърсят средства. Те не са в бюджета на Министерство на отбраната, те не са в бюджета и на Министерство на вътрешните работи. Те трябва да бъдат в бюджетите на общините. Затова аз приемам това предложение, което каза господин Горанов, да отпадне сега точка 3. Като станем готови с инициативния комитет, тогава да говорим за това. Че е важно – важно е, че е светла дата – светла е. Обаче за колко пари спорим – може да са и пет хиляди лева. Пет хиляди лева все ще намерим. Може да се петдесет хиляди, може да са пет милиона. Затова приемаме точка 27 без точка 3, за да може да ни кажете колко пари струва. (...) Точка 37 Проект на Постановление за предоставяне на средства по бюджета на Министерство на регионалното развитие и благоустройството за 2012 г. за изплащане на задълженията по проект „Укрепване на бреговете на р. Арда в района на гр. Кърджали” БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на регионалното развитие и благоустройството. ЛИЛЯНА ПАВЛОВА: Уважаеми господин министър-председател, уважаеми дами и господа министри, това е небезизвестно „Водно огледало”, както на жаргон се нарича този проект. Иначе официалното му име е „Укрепване на бреговете на Арда”. Дължимата към настоящия момент сума е 23 918 000 лева, но тъй като тя е дължима от 2009 г. към днешна дата има натрупани значителен размер лихви, които се трупат съгласно Закона за задълженията и договорите и те са дължими. Към днешния момент с лихвите общата дължима сума е 29 917 580 лева. Постановлението касае само сумата на главницата. Остава лихвата, за която в предложението за Постановление е предвидено министърът на финансите и министърът на регионално развитие и благоустройството да проведат преговори с изпълнителя, за да може да намалим размера на тази лихва, ако това е възможно, и ще трябва допълнителен проект на Постановление за дължимата лихва. БОЙКО БОРИСОВ: Открито ли е Водното огледало? ЛИЛЯНА ПАВЛОВА: Така нареченото Водно огледало все още е в процедура по приемателна комисия в ДНСК за издаване на Акт 16, тъй като все още няма всички необходими документи за това. Свързани са с едно дело по собствеността, тъй като някога във времето има една собственост… БОЙКО БОРИСОВ: Официално откриване правено ли му е от предишния премиер? ЛИЛЯНА ПАВЛОВА: Правено е … БОЙКО БОРИСОВ: Как е правено, като не е готово? ЛИЛЯНА ПАВЛОВА: Огледалото е там, така наречено „Корекция на река Арда”. БОЙКО БОРИСОВ: Как, като не е готово, не е платено и няма акт? Как е правено? Те са искали да ни ограбят да не може ние да го открием. Ние ще го открием пак. ЛИЛЯНА ПАВЛОВА: Има само Акт 15. Следващите месеци ще можем да го въведем в експлоатация официално, когато имаме Акт 16. БОЙКО БОРИСОВ: Питам, госпожа Павлова, правено ли е официално откриване? ЛИЛЯНА ПАВЛОВА: Правено е откриване. Дали е официално, не мога да кажа. ВЕЖДИ РАШИДОВ: Като жител на Кърджали, аз бях, когато се открива. Правено е официално откриване с публични изяви. За съжаление, и културата днес, знаете много добре, че проекти, които са правени, са полуфабрикати, които ние днес дофинансираме от бюджетите си, независимо, че имаме кризисни, дори антикризисни бюджети. Така че, това е направено за пиар, но официално не е приет обектът. ЛИЛЯНА ПАВЛОВА: И тепърва ще трябва да изплащаме лихвите, а те се трупат всеки ден. БОЙКО БОРИСОВ: Колко става общата сума на този уникален обект? ЛИЛЯНА ПАВЛОВА: Около 80 милиона. От осем на 80 милиона горе-долу. БОЙКО БОРИСОВ: Както госпожа Ковачева каза, един затвор можеше да направим. А Вучков тук ми говори тихичко, че за един квадратен метър може да финансираме всички чествания на военните и на МВР. И нямаме никакъв шанс да не ги платим тези пари? ЛИЛЯНА ПАВЛОВА: Няма как. Тези разходи са направени, признати и одобрени за плащане още 2009 г. БОЙКО БОРИСОВ: Господин Михалевски защо не ги е платил тогава? Не е ли знаел, че ще има такива разходи или това са допълнително? ЛИЛЯНА ПАВЛОВА: Знаел е. Това си е окончателното плащане по договора. БОЙКО БОРИСОВ: Защо не са ги платили с излишъците? ЛИЛЯНА ПАВЛОВА: Не знам. ИВАЙЛО МОСКОВСКИ: То и Дунав мост е така. За да ни е гадно на нас, много ясно. БОЙКО БОРИСОВ:То че ни е гадно, ни е гадно, но са много пари. Ако не се договорят и за лихвите, са 30 милиона. Това са много пари. 30 милиона е бюджетът на Министерство на физическото възпитание и спорта за една година. ТРАЙЧО ТРАЙКОВ Това се казва мултипликатор на разходите, господин премиер. Плащаш един милион, построяваш нещо за петстотин милиона и някой друг плаща 499 милиона. БОЙКО БОРИСОВ: Така беше за „Цанков камък”, ти може би това имаш предвид? И „Дунав мост”, и „Люлин”, и кое ли не още. Но, Трайков, всъщност вие оправихте ли си пътя на „Водното огледало”, за да го дадете на АПИ или? ТРАЙЧО ТРАЙКОВ: Направили сме разчет с колегите от АПИ да се вместят в една много максимално изпилена сума от 3 млн. лева, за която от Министерството на финансите имаме устно съгласие да бъде отпусната на АПИ, не на НЕК. ЛИЛЯНА ПАВЛОВА: Господин премиер, тези суми са си били дължими и 2009 г., просто не са платени. БОЙКО БОРИСОВ: С изключително нежелание приемаме точка 37. Това е връх на нахалството. (...) Точка 44 Доклад относно преодоляване на проблемите и неяснотите по отношение собствеността, управлението и отговорността по отношение безопасността на язовирите БОЙКО БОРИСОВ: Достатъчно говорихме вчера с Министерство на околната среда и водите, с Министерство на регионалното развитие и благоустройството, с Министерство на икономиката, енергетиката и туризма, с Министерството на земеделието и храните, с агенциите, с компаниите, с „Язовири и каскади”, с „Басейнова дирекция”, с НЕК, с представител на НСОРБ. От НСОРБ нали одобриха текста? НОНА КАРАДЖОВА: Частично. БОЙКО БОРИСОВ: С кое не са съгласни? НОНА КАРАДЖОВА: Нашето предложение е следното. Да се предложи възможност на общините доброволно да се откажат от собственост на язовирите, ако считат, че нямат възможността, компетенциите, парите и т. н. да стопанисват тези съоръжения, като се предлага, в случай, че не направят такъв отказ и няма отговорен оператор, който да поддържа съоръжението, по право „Напоителни системи” да бъдат такъв оператор, за да не се стига до тези неща – имаме собственост, нямаме кой да се грижи за съоръжението. С втората част не бяха особено съгласни. БОЙКО БОРИСОВ: Ще продължим да коментираме това с тях, с отделните кметове. Министър Трайков, по най-бързия начин да бъдат подготвени документите, споразуменията между министерството, отделните министерства и „Язовири и каскади”. Националната електрическа компания ще сключи тези споразумения с отделните министерства. Нали така? НОНА КАРАДЖОВА: Решението е да се направят предложения за законодателни решения от четиримата министри, за да има такива правомощия по отношение на чужди собствености. Няма проблеми в системата на „Напоителни системи” и „Язовири и каскади” това да се направи, тъй като това са държавни предприятия, но по отношение на общинските язовири там, където има и ползватели, трябват законови промени. Говоря за устойчивото дългосрочно решение. Ще помоля колегите да предложат по един или двама представители. Предлагам НЕК да предложат представител за тези поправки в закона. БОЙКО БОРИСОВ: Не представители, по-най-бързия начин, лично министрите с директора на НЕК се събирате в едно министерство още днес, още утре и практически го определяте как да стане. Това сега – докато направите заповеди, докато дойдат представители, пък те след това трябва да ви намерят да ви докладват – две седмици минимум ще минат. Събирате се министрите с НЕК и го отработвате още днес. НОНА КАРАДЖОВА: Две неща, на които акцентирам. Едното е устойчивото решение, за да се сложи ред в системата. Второто, което ще се направи чрез тези поправки, което е много важно – да се концентрираме в момента на базата на сегашни и всякакви законови разпоредби да се предприемат действия. Госпожа Василева е член на ситуационния щаб по кризисните мерки, където сме предложили група мерки, която тя ще внесе при господин Цветанов за спешни действия, независимо от собственост на язовирите, както за малките, така и за големите какво да се предприеме, защото наистина ще стане страшно, ако този сняг тръгне да се топи. Това е готово, днес ще бъде внесено. Вие говорите за тези мерки, които ще трябва да се предприемат, а не за дългосрочните, тоест – тези, които устойчиво да решат системата. БОЙКО БОРИСОВ: От днес, включително лично искам да ме занимаете, ако има някъде опасни язовири и има проблеми, дали по собственост, дали по експлоатация или някаква съпротива на местна власт, на каквото и да била. Искам да действате светкавично, за да се защитава животът и собствеността на хората. Никакви други интереси не ме интересуват. Така че лично! Ако се запънете някъде – местна власт, кмет, министър, или какъвто и да е проблем, на мига искам да бъда информиран. НОНА КАРАДЖОВА: За да стане възможно най-бързо, тъй като ние сме готови, предлагам още днес лично на господин Цветанов или на който е оправомощен да го замества, директно това всичко, което сме го направили като предложения, да бъде още днес задвижено. БОЙКО БОРИСОВ: Ти ми го дай на мен и то ще бъде задвижено още сега. НОНА КАРАДЖОВА: Така че има изход от ситуацията. БОЙКО БОРИСОВ: Цветанов, Найденов, Тотю Младенов, всички са там и съм казал да стоят по бедстващите райони докато се свърши работа. Началникът на Генералния щаб, Пожарна, Гражданска защита. Когато началниците са там и подчинените мръзнат заедно с тях, съответно всички проблеми се решават на мига. Като няма дърва и Миро Найденов е там, дърва ще дойдат много по-бързо, отколкото ако е в кабинета си. Така че затова така сме се разбрали. Тук бих коментирал думите на Станишев и на Мартин Димитров вчера. Дори нещастието на хората поне мъничко да обедини и партиите и да похвалят усилията, които полагаме, защото и БСП, и СДС, и ДПС, тези 20 години многократно са управлявали страната, а не са взели абсолютно никакви мерки по язовирите. Така че, най-малкото те имат думата да го кажат. И да използват нещастието на хората за политически дивиденти, и пиар е безскрупулно, бих казал, е нечовешко. Защото те виждат, че ние от онзи ден не сме се отделили от бедстващите хора. И правим всичко възможно с всичките тези мерки това да не се случи повече в бъдеще. Огромна отговорност на министър Трайков, пълно доверие и подкрепа на всички. Имаме 15-20-30 дни максимум да използваш капацитета на „Язовири и каскади”. Няма да се притесняваш, не го правим, за да прехвърлим отговорност върху теб или на директора на „Язовири и каскади”, а точно обратното – считам, че при максимални усилия от ваша страна можем да предотвратим действително тежки наводнения и процеси впоследствие. Така че, в краткосрочен план, и съответно в дългосрочен, чрез реформите във водния сектор, които би трябвало да са вече готови като част от закона. Именно за това го правим. Много е натоварено министерството, но всъщност и капацитетът е там. Тук, заедно с „Напоителни системи” на Министерството на земеделието и храните, трябва да направите невероятен синхрон, защото и там има експерти, и там има специалисти. По най-бързия начин. И разбира се, навсякъде, където е необходимо – експертизата на Министерство на околната среда и водите, просто като единен юмрук трябва да се стоварите върху този проблем. Да, безкрайно е закъсняла държавата, общините, да не говорим, че още виждате какво казват хората – през 1964 година е бил проблемен този язовир, но на нас ни се случи. И затова точно считам, че дори не е и колегиално колегите от БСП, от ДПС и съответно от СДС в случая да коментират нещо, за което спокойно бихме могли да кажем – защо не сте го направили! Но ние не търсим вина в случая в другите, а се опитваме максимум да го предотвратим това за в бъдеще. Това трябва да бъде - „Язовири и каскади” в закона, който ще предложите на парламента, аз поемам ангажимент да говоря, и вие говорете, разбира се, и с групата на ГЕРБ в парламента, да бъде приет максимално бързо. Това трябва да е сравнено с аналог с ДНСК. Всичко, което е неизправно или застрашаващо, трябва да бъде съборено или ремонтирано и укрепено, ако има нужда от него. Защото ще дойде лятото, ще дойдат 40-градусовите жеги и тогава пък тези водоизточници ще бъдат спасителните за тези населени места. Но всичко, което е опасно или трябва да се ремонтира, или ако няма пари и възможности да се ремонтира, или технически възможности за това и носи заплаха, да бъде източено и съборено. Трайков. ТРАЙЧО ТРАЙКОВ: Благодаря за доверието. Снощи и тази сутрин с колегите от министерството и от НЕК разгледахме идеята във възможно най-големият детайл за това кратко време. Смятаме, че можем да се справим, може да се изпълни задачата. Има обаче редица въпроси, които трябва да намерят своето детайлно решение, за да не се поеме ангажимент, който няма как да се изпълни, защото в този случай ще е по-добре да си подам оставката сега, а не след като се случи нещо, което е трябвало да предотвратя. И затова разглеждаме в две плоскости нещата. Едното е законовата уредба, по която имам редица бележки. БОЙКО БОРИСОВ: Следобед се съберете с колегите министри и ще изчистите детайлите. Вчера съм ги държал в тази зала близо пет часа, докато стигнем до тези текстове, за да са готови днес. Ако има още нещо по детайлите, ще го изчистите още днес. Нямаме дни за губене, ден нямаме за губене. Прогнозите дават две седмици мраз, след това дават рязко затопляне. ТРАЙЧО ТРАЙКОВ: Най-критичното предстои и ние като Министерски съвет, въпреки че говорим тук за НЕК, „Язовири и каскади”, можем да натоварим съответният министър да носи отговорност. Затова пък как се случват нататък нещата, аз трябва да сключа договор с НЕК, да им променим лицензиите и т. н. Но с това ще се справим. БОЙКО БОРИСОВ: Ако е било лесно, Трайков, предишните щяха да са го направили. То затова е проблемно, защото е трудно и те са имали да правят водно огледало. ТРАЙЧО ТРАЙКОВ: Другата плоскост, за която почна да говори министър Караджова, е независимо от документалните и законовите промени, какво веднага да почнем да правим. Нашите специалисти веднага ще се включат в тези анализи, оценки, прегледи и разчитаме на информацията, която се събира от областните управители, в Министерство на вътрешните работи, в Гражданска защита, за да набележим кои са приоритетните, откъдето да се започне. БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 44. ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА: Не съм запозната с текстовете, които ще гледате и ще предлагате, но бих искала да ви обърна внимание и върху язовирите, които в годините назад са променили собствеността си от обществена, държавна по-скоро, в частна. На територията на Столична община има два такива язовира и бих искала да помоля специално внимание да обърнете върху сериозния контрол, който се изисква. Ще ви дам пример с язовир Иваняне на територията на общината. Той в момента се изпуска контролирано. Но дали навсякъде е така и дали има контрол върху това, ще помоля министрите да обърнат внимание. БОЙКО БОРИСОВ: Не случайно казвам, че промяната в закона – „Язовири и каскади” е с правомощия върху всяка собственост, дали е частна, дали е общинска, дали е държавна, след като носи риск. Както, ако имаш частна къща, но тя представлява заплаха за хората, които минават, ти дават срок да си я оправиш, ако не – идват с багерите и я събарят. Същото ще стане и с язовирите. Ако искаш да имаш частен язовир (ние не сме против частната собственост, не сме против хората, които искат да отглеждат риба), има правила как да се случва това. Ако това съставлява заплаха за населението, няма да го правим. Сигурно от 2000 язовира болшинството могат да изпълняват тази функция. Там, където не могат, просто няма да ги има. Затова искаме да дадем тези правомощия, защото и сега ги има експертите, и сега ги има предписанията. Всички са знаели, че тази стена е напукана. Предписания, сега като почне прокуратурата да работи, тя вече работи, ще излизат документи, писма, какво ли не. Проблемът е, че след като се констатира, нямаш инструменти, с които да го предотвратиш нататък. Ако това са го направили преди 10 години примерно, или 5, когато е констатирана тази пукнатина, са щели да кажат... Сега едните казват, че е на Министерство на отбраната, другите – че е на Харманли. По коя логика Министерство на отбраната ще има собственост язовир?! Оттам да започнем. Специалисти ли имат, енергетици ли имат, кой ще го прави там? Ако е на военните и има предписания, защо не е изпълнено и каква е превенцията. Ако го има този орган, ще отиде и ще каже – господа, отвъртваме ви днес крановете, изпускаме водата, и тогава собственикът ще се появи веднага. Ще каже, примерно, че този язовир му трябва за специално предназначение. И като е за специално предназначение ще го източим, ще си го направите и тогава си го завирете пак. Ако е на общината, кметът няма пари, бюджетите, да речем, нямат на малките населени места, или, примерно, кметицата на село Бисер. Жената откъде да извади 5 или 10 милиона да направи язовира? Вдига ръце. Можем да кажем – виновна е и тя или отбраната, няма значение. Практиката показва, че след като се констатира нещо, то не може да се отстрани. И това е най-важното, което даваме на тази дирекция. Тогава вече, когато имаме от „Язовири и каскади” предписания и те самите знаят, че ако в рамките на три месеца не се отстрани, след това ще дойде прокурор да ги пита защо не, те на третият месец ще докладват на министъра, той ще докладва на мен и ще вземем решение. Още по-просто – те самите по закона ще имат правомощия да отидат да отвият крановете и да изпуснат контролирано язовира. Това правим в момента – създаваме такъв инструмент. Или кметът примерно дал на концесия, заварваш сключена концесия, но когато дойдат от „Язовири и каскади” и кажат, че това е опасно - ще ти прекратят концесията, защото в Закона за концесиите пише при какви условия се дават концесии. Има ли воля, всичко може да се случи. И аз съжалявам, че ние това щяхме да го приемем днес без да има наводнение, защото ние от няколко месеца работим по тази тема. Защото ние се готвехме да сме готови за наводнения през март-април. Затова още сега, през днешния ден трябва, Трайков, да ги пратиш „Язовири и каскади”. Има ли някъде опасно, защото имат сигурно сигнали, има ли такива – ще ги посетим лично. Вместо да си държа пет-шест министри на полето три-четири дни и сега да похарчим 30-40 милиона да възстановяваме щети, ще отидем там, ще дадем колкото трябва пари да го източим, да го пуснем и да го отрегулираме това като процес. ВЕЖДИ РАШИДОВ: Тъй като морално сме ангажирани всички, господин премиер, но забравяме един факт, че Цар Калоян е един пример отпреди нашето правителство и знаете добре, че имаше Министерство по бедствия и аварии и там бяха дадени 260 милиона лева за речните корита и точно за ремонт на тези язовирни стени. БОЙКО БОРИСОВ: Между другото, като правите всичките тези проверки, вижте къде Министерството по бедствия и аварии, за което страда Станишев в момента, са направили диги, къде язовирите са укрепени. Да имаме информация, поне тях да не ходим да ги проверяваме. Най-добронамерено го казвам. ВЕЖДИ РАШИДОВ: Така че днес да се политизира, мисля че не е никак хигиенично точно, когато трябва да се обединява нацията, защото в момента има човешка трагедия и тук трябва не да се политизира. БОЙКО БОРИСОВ: Няколко дни подред говоря на тази тема и за вината. Казвам – прокурорът нека да намери вината. Похвалих кметовете, похвалих всички, защото не виждам защо да се прави политика, когато проблемите са наследени. Разбира се, ще кажат – ама на третата година вие го правите. Да, абсолютно прави са. Ако ние като партия имахме опита, както бяха примерно БСП… Представете си ние да сме не на 5-6 години партия, а да сме на 50 години партия, ще ги знаем тези проблеми. Затова казвам – и ние сме виновни, че сме се забавили във времето. С това политика не се прави. Да, първо направихме моста на „Брюксел”, защото щеше да падне. И сигурно има още маса такива мостове, но не стигат пари, бюджетът е разписан и е сложен в „Държавен вестник”. Поне още няколко милиарда ни трябват, за да кажем, че са безопасни съоръженията. За етернитовите тръби колко пари трябват, за които безспорно Константинов ще каже, че не са полезни за здравето на хората. Колко милиарда, Караджова, ни трябват да сменим етернитовите тръби? Аз ще ти кажа – 8 милиарда. От 8 до 10 милиарда казваха, когато се интересувах. С една дума, има неща, които просто от сега знаем, че не можем да ги направим. Да кажем – ние ще сменим толкова етернитови тръби тази година, догодина толкова, ще укрепим толкова диги, язовири тази година. Толкова са възможностите на държавата! Иска ми се всичко да направим. И ние в условията на криза всичко това го правим. Ами ако имаме 3,5-4 милиарда излишък, щеше да е съвсем различно. А те в излишъка са ни оставили да платим сега 24 милиона….!? Просто им се чудя на акъла, да отиват да откриват и да знаят, че ще ги атакуваме, че не са си го платили и да не си го платят – последното решение на Министерския съвет да е било. Но те са били половин милиард, Горанов, под водата вече. ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ: И повече. БОЙКО БОРИСОВ: И повече и не са имали пари и са казали – дай да го открием пък после ГЕРБ да му берат ядовете. Приема се. Закривам заседанието.

10 Февруари 2012 | 10:41 | Министерски съвет