ОТ СЪЩИЯ СЪБЕСЕДНИК

Проф. Боян Дуранкев: Рухна митологията, че кризата приключва и България тръгва напред

Проф. Боян Дуранкев: Рухна митологията, че кризата приключва и България тръгва напред

Проф. Боян Дуранкев, преподавател в катедра „Маркетинг и стратегическо планиране” на УНСС пред Агенция „Фокус”.Фокус: До какво може да доведе липсата на социален диалог и неразбир...

25 Ноември 2011 | 06:00 | Агенция "Фокус"

Проф. Боян Дуранкев: С Пакта за финансова стабилност се правим на по-големи католици и от папата

Проф. Боян Дуранкев: С Пакта за финансова стабилност се правим на по-големи католици и от папата

Проф. Боян Дуранкев, преподавател в Катедра „Маркетинг и стратегическо планиране” в Университета за национално и световно стопанство (УНСС), пред Агенция „Фокус”. Фокус: Проф. Дуранкев, има ли нужда България от Пакта за финансова стабилност, който предлага финансовият министър? Проф. Боян Дуранкев: Още през април 2009 г. 20-те ключови икономики създадоха борд за стабилност на финансовата система. Целта не беше само да се регулират бюджетните дефицити, а да се ликвидира сенчестата банкова дейност, контрола на фондовете и супер рисковите пазари. Създаване на механизъм за ранно предупреждение срещу кризи, тоест – много по-широко от това, което се предлага в момента в България. Още през юли 2010 г. лидерите на Синята коалиция заедно с нарекли себе си експерти предложиха да се въведе фискален борд, който да залага бюджетен дефицит не повече от 3 %. В момента се предлага Пакт за финансова стабилност с три опорни пункта, които са в законопроект: да не се надвишават 2 % от БВП и да се променя само с квалифицирано мнозинство от две трети в парламента; второ – максималният размер на разходите по консолидираната фискална програма на правителството да не надвишават 40 на сто от прогнозния БВП; третото нещо е най-важното – да се установяват нови данъци върху доходите или върху печалбите – или да се променят данъчните ставки на съществуващите преки данъци с мнозинство пак от две трети на всички депутати. Тоест това, ако това се приеме, ще бъде оттук во век и веков. Това беше подсказано от министър на финансите, той казва, че при такава ситуация който и да е на власт, няма да може да направи нищо. Изказването му може да се намери в интернет. Тоест това е циментиране завинаги на тези показатели. Важно е да се отговори на въпроса необходим ли е на България Пакт за финансова стабилност, при положение, че не е ясно каква ще бъде икономическата структура и икономическата стратегия оттук-натам, не е ясна и социалната стратегия. Тоест може би първоначално би било по-полезно и правителство, и президент, и най-вече парламентът (тъй като у нас управлението е парламентарно) да разгледат пакт за икономическа стабилност, който да каже по какъв начин примерно да достигнем 7, 8, 10 % икономически растеж и по какъв начин да защитим родното производство. Нужен ни е и пакт за социална стабилност, който да подскаже по какъв начин безработицата да бъде под знаменитите 2%, по какъв начин да нарастват реалните доходи на населението, по-бързо от инфлацията и по-какъв начин минималната работна заплата, ако я има, да расте по-бързо, отколкото средният темп на доходите. Тоест ние в момента приемаме една патерица, без да са ясни две много важни предварителни неща – икономическа стабилност, социална стабилност и от тук финансова стабилност. Тъй като без икономическа и без социална стабилност няма никаква финансова стабилност. Това го знаят студентите от първи курс. Обаче ние тръгваме от върха на пирамидата – наопаки, сега да правим нещата. Предложеният пакт за финансова стабилност предлага предписания според които ние българите ставаме католици повече от папата. При положение, че ние имаме съвсем ясни бюджетни ангажименти по линия на ЕС. Фокус: Какво ще е отражението на пакта? Проф. Боян Дуранкев: С две думи това означава да се забрани на пазарната икономика конституционно да има цикли в своето развитие – да й се разрешава растеж, но да не й се разрешават кризи и срив повече от 2-3%. Навсякъде по света ще кажат, че това е абсурдно, тъй като при някои положения, когато растежът е например 6%, половината от излишъка от бюджета отива за попълване на фискалния резерв. Когато при форсмажорни обстоятелства спадът е голям, тогава и дефицитът може да бъде до 3%. Затова казвам, че ние сме по-католици и от папата, защото изискването на ЕС е 3%, а ние предлагаме 2%. Фокус: Има ли някакъв скрит подтекст в това предложение на правителството? Проф. Боян Дуранкев: Като икономист, не като политик, трябва да кажа, че винаги зад такива предложения се крият много ясни интереси. Ясните интереси ги намирам най-вече в третата точка – бетониране на данъчните ставки оттук-натам. „Завинаги” –пак цитирам финансовия министър с поклон към него и премиера, който съвсем ясно каза, че Пактът за финансова стабилност е една крайна дясна мярка. Това означава, че най-голямата полза от всичко ще имат най-едрият капитал, монополите в България и олигарсите, които си гарантират стабилни данъчни ставки – най-ниските в ЕС. По-този начин става невъзможно да се постигне социална стабилност, тъй като при такива данъчни ставки бедните обикновено стават много по-бедни, тъй като има по-бърза инфлация, отколкото паричните доходи. Докато богатите трупат своето богатство, благодарение на олигархичното си положение. Тоест за мен зад всичко това стоят интересите на бруталната десница, която се интересува от личната си стабилност и монополните си позиции в българската политика и икономика. Обърнете внимание на третото – циментирането на данъчните ставки. Тук според мен е основният проблем. По линия на първото предложение, ние имаме ясни ангажименти към ЕС и не е необходимо да се разписват нови, по линия на второто държавата да харчи до 40% - горе-долу това винаги е било така, но основният проблем е да не се движат данъчните ставки, от което имат полза свръхбогатите – 2-3% от населението, монополите и олигарсите в България. Финансова стабилност – да, но по този начин категорични –не, освен, ако България не работи за 3-4% от своите граждани. Фокус: Според вас изкуствено наложен ли ще е този пакт по отношение на този 2-процентов дефицит? Проф. Боян Дуранкев: И през ум няма да мине на САЩ, на Германия, на Франция да въведат плоски данъци и да замразят бюджетния дефицит до 2% в условията на криза. Просто ще трябва да закрият техните икономики, ако някой послуша българската крайна десница. Галина ДИМОВА

9 Юни 2011 | 14:25 | Агенция "Фокус"