ОТ СЪЩИЯ СЪБЕСЕДНИК

Има ли нужда от намеса на политици в протестите в “Пирогов”?

Има ли нужда от намеса на политици в протестите в “Пирогов”?

Бойко Борисов, лидер на партия ГЕРБ и кмет на Софияпроф. Милан Миланов, началник на Клиниката по спешна анестезиология и интензивно лечение на “Пирогов” и заместник-председател на Столичния общинск...

25 Юни 2007 | 09:22 | Нова телевизия, “Коритаров LIVE”

Доц. Светлана Янчева: България определено има нужда от квалифицирани кинезитерапевти

Доц. Светлана Янчева: България определено има нужда от квалифицирани кинезитерапевти

Доц. Светлана Янчева, ръководител на катедра “Кинезитерапия и рехабилитация” в Националната спортна академия “Васил Левски” пред Агенция “Фокус”. Фокус: Доц. Янчева, по колко кинезитерапевти завършват на година в Националната спортна академия? доц. Светлана Янчева: Обикновено са между 30 и 40 души. Фокус: Достатъчно ли са те за покриване на нуждите на обществото? Трябва ли да бъде увеличен приемът? доц. Светлана Янчева: В бройката, която ви споменах, влизат и чуждестранните студенти. Така че във всички случаи дипломираните не покриват нуждите само на нашата страна. Така че, ако става въпрос за българи, завършилите български кинезитерапевти на година са около 20-25 души. Фокус: В този смисъл достатъчно ли са те? доц. Светлана Янчева: Не. Би трябвало да се увеличи приемът. Във всички случаи нуждите са по-големи. Изискванията по отношение на кинезитерапевтичните грижи са по-големи, защото много хора имат нужда от рехабилитация. По някои групи заболявания ние държим първенство в Европа, а това са заболявания, които имат нужда от кинезитерапия. Пример за такава болест е мозъчният инсулт. Фокус: Кинезитерапевтите изучават различните видове масажи. доц. Светлана Янчева: Те нямат квалификация за масаж, но масажът се включва в учебната програма като елемент на мануалната терапия. Масажът е едно пасивно средство на кинезитерапията. Нашите възпитаници са квалифицирани затова защото съчетават доста добре това пасивно средство с многообразието от другите средства на физикалната терапия. Фокус: Имате ли наблюдение дали ваши студенти работят като масажисти по курортите? доц. Светлана Янчева: Да имам такова наблюдение. Но те в никакъв случай не прилагат само масаж. Те са просто по-пълноценни затова, защото могат да комбинират определени масажни техники. Те учат не само класически масаж, а и лечебен масаж. Ценното е, че могат да комбинират тези техники с други средства. Така че във всички случаи тяхната намеса е по-ефективна дори и при здрави хора. “Здрави” – това е условно, защото това, че един човек не си споделя здравословния проблем и се счита за здрав, а може да се установи, че има отклонения в опорно-двигателния апарат по отношение на мускулатура, обем на движение, стави и т.н. Така че кинезитерапевтът осъществява една функционална диагностика и съобразно дефицита, който има, би могъл да приложи различни средства, а не само масаж. Фокус: Като изключим завършилите кинезитерапия, мислите ли че работещите по морето масажисти са достатъчно квалифицирани и компетентни за тази работа? доц. Светлана Янчева: В спортната академия имаме отделение за следдипломна квалификация и има такива краткотрайни курсове, където се дават най-основните неща от класическия масаж, а не от лечебния. Така че завършилите този курс, биха могли да прилагат познания, а уменията са вече нещо, което изисква повече практика. Но пак ви казвам, кинезитерапевтът е по-пълноценен затова, защото може да прецени в конкретния случай какво да приложи. Той разполага с по-голям арсенал от възможности. А иначе с тези по-краткотрайните курсове биха могли хората да работят като масажисти, но те са с по-ограничени възможности. Фокус: Казахте, че кинезитерапевтите са по-подходящи за тази работа, а в същото време приемът е нисък. С колко трябва да се увеличи той според вас? доц. Светлана Янчева: Не мога да преценя. Приемът на година е 40 души. Тази бройка фактически беше по-малка преди няколко години. При нас идваха много чужденци, но сега не знам дали ще бъда пак така след като вече сме членове на Европейския съюз и дали интересът ще бъде толкова голям. Но нашите курсове с чужденците станаха много големи, а все пак голямата бройка не е свързана с много добро качество на обучение. Средно на курс са между 60 и 70 души. 40 души е приемът за българи, но иначе курсовете ни са доста по-големи. България определено има нужда от квалифицирани кинезитерапевти. Затова ние имаме една програма за имащите медицинско образование рехабилитатори могат да получат квалификация кинезитерапевт. Тази програма н обучение е по-краткотрайна. Тя е 3-годишна. Фокус: Трябва ли и фитнес инструкторите да притежават уменията на кинезитерапевтите? доц. Светлана Янчева: Определено е по-добре да притежават тези умения, защото те не знаят с какъв вид контингент работят и може даден човек, който е отишъл във фитнес залата да има здравословни проблеми. Това е необходимо, за да се направи по-точно подборът на средства, които да се приложат при определения човек. Кинезитерапевтът е наясно със здравния статус на съответния човек, а незнанието на инструктора крие известни рискове. Кинезитерапевтът има една медицинска подготовка, за да прецени до колко е адекватно натоварването на спортуващия. Кинезитерапевтът има квалификация не само да прилага определени средства, а също така да контролира натоварването и това е ценното на нашите кадри. Фокус: Кой от двата пола проявява по-голям интерес към кенезитерапията? доц. Светлана Янчева: Като че ли женският пол, но в последните години има голям интерес и от страна на мъжете и така няма кой знае каква разлика в предпочитанията. Цветомира ГЕОРГИЕВА

10 Април 2007 | 16:08 | Агенция "Фокус"