ОТ СЪЩИЯ СЪБЕСЕДНИК

Кметът на Севлиево Иван Иванов: Няма опасност от обгазяване, няма жертви, няма щети на територията на общината от взривовете

Кметът на Севлиево Иван Иванов: Няма опасност от обгазяване, няма жертви, няма щети на територията на общината от взривовете

Във връзка със ситуацията в Севлиево и взривовете, които избухнаха в склада за боеприпаси, Агенция “Фокус” разговаря с кмета на общината Иван Иванов. Фокус: Г-н Иванов, във връзка с инци...

13 Ноември 2011 | 18:03 | Агенция "Фокус"

Кандидат-кметът на ГЕРБ Петя Аврамова: Инфраструктурата, липсата на социален живот за младите и безработицата са основни проблеми на Община Враца

Кандидат-кметът на ГЕРБ Петя Аврамова: Инфраструктурата, липсата на социален живот за младите и безработицата са основни проблеми на Община Враца

За проблемите в Община Враца и тяхното решаване, Агенция „Фокус” разговаря с Петя Аврамова – кандидат на ПП ГЕРБ за кмет на Враца. Фокус: Г-жо Аврамова, каква е визията ви за развитието на Община Враца? Петя Аврамова: Визията за развитието на един град винаги се диктува от нуждите на жителите на града и от неговите проблеми. Нормално е задачите на кмета да се диктуват от проблемите на самата община. За Община Враца това е основно инфраструктурата, липсата на социален живот за младите и безработицата. Като прагматичен и отговорен човек, аз не обичам популистките обещания и не мога да твърдя пред никой, че с магическа пръчка мога да реша проблемите в общината. Мога да кажа, че знам начина за решаването на проблемите, тъй като две години съм зам.-кмет по строителството във Враца. Смятам, че подходът към проблемите трябва да е комплексен и те да не се решават на парче, а да се решават стъпка по стъпка. Първият проблем, с който общината се е заела, е подобряването н инфраструктурата в града. На Враца й предстои реализирането на огромния проект за водния цикъл. Цялостната подмяната и новата инфраструктура на града може да се осъществи след реализацията на този проект и подмяната на подземните комуникации. Градът е много красив и има нужда от обновяване. Има различни аспекти на тази промяна. Един от аспектите е превръщането на града в туристическа дестинация. Общината работи по него. Преди два месеца получихме финансиране на голям проект за подобряване на туристическите атракции в частност пещерата „Леденика” и инфраструктурата около нея, който е на стойност над 5 млн. лв. Проектът е започнат от администрацията на настоящия социален министър Тотю Младенов, който беше кмет на Община Враца, и е спечелен благодарение на подкрепата на служителите на общината, областната администрация и депутатите от ГЕРБ. Идеята е реализацията на проекта да доведе много туристи в общината. Враца е в челната десетка на общините в България по спечелени средства от европейски проекти. Общата им стойност за последните две години е над 165 млн. лв. Реализирането на тези проекти превръща общината в голям работодател, защото голяма част от дейностите, които предстоят да бъдат извършени, ще се изпълняват и от местни фирми. Привличането на инвеститори, което е основен проблем за всички общини, минава през решаването на други проблеми. Това е инфраструктурата и създаване на комплекс от мерки, които да могат да привлекат тези инвеститори. Това ще помогне за решаването и на проблема за безработицата. Фокус: Какви са останалите сериозни проблеми на общината и как ще ги решавате? Петя Аврамова: Трябва да се създаде атмосфера, която да позволи на младите хора да останат в града. Надявам се, че с реализацията на проектите, по които работим, ще бъдат ангажирани много млади хора. Моята идея е в общината да се направят повече детски и спортни площадки и зони за отдих, които да променят облика на града. Така младите хора ще останат във Враца и ще имат желание да отглеждат децата си тук. Това щ стане с много работа и комплексни усилия за промяната на града и увеличаване на възможностите за реализация. Преброяването е отчело намаляване на населението в общината, но не драстично. През последните години от управлението на общината са направени много инвестиции за подобряване на условията в детските градини и в училищата. Реализиран е проект на стойност 6 млн. лв. за подобряване на инфраструктурата в училищата. Фокус: Вие сте зам.-кмет по строителството, как трябва да се развива Община Враца в сферата на строителството? Какво успяхте да свършите и какво не успяхте като зам.-кмет? Петя Аврамова: Община Враца работи по огромния проект на стойност 136 млн. лв. за подмяна и реконструкция на 77 км. водопровод и 46 км. канализация. Благодарение на работата на общината и на депутатите от ГЕРБ беше преодоляно огромното забавяне във връзка с проблем с проектирането, което е било възложено от МОСВ. Вече се движим по график с този проект и имаме четири сключени договора по проекта. В момента са отворени тръжните документи на две големи процедури – за реконструкция на пречиствателна станция и за водопровод и канализация - първи етап. До края на месец септември ще има избран изпълнител и ще започне реалното строителство по тези процедури. Друг голям проект на стойност 7,5 млн. лв., който се реализира в момента и е в заключителната си фаза, е за изграждане на клетка към депото за твърди битови отпадъци и сепарираща инсталация. Проектът е от огромно значение за общините Враца и Мездра и с последователната политика на общината през есента ще имаме изградена клетка към депото за твърди битови отпадъци и сепарираща инсталация. Идеята на общината е там да се направи компостираща инсталация или завод за отпадъци. Имаме спечелени проекти и за предотвратяване на наводнения по ОП „Регионално развитие”, предстоят тръжни процедури за около 1 млн. лв. В момента тече тръжна процедура за изпълнение на три обекта, финансирани от междуведомствената комисия за предотвратяване на бедствия и аварии. Те са в селата Голямо Пещене, Велсец и Костелево. Продължават ремонтите по уличните настилки. Отремонтирани са изцяло четири жилищни комплекса във Враца. Това са кварталите – „Дъбника”, „Сениче”, „Младост” и „Медковец”. Търсим пари за ремонтиране н централната градска част. Сезонът е такъв и в момента в общината кипи усилена работа. Имаме строежи, които наблюдаваме. В момента текат още два строежа. Единият е по проект „Красива България” за изграждане на комплексна сграда в село Згориград, в която ще има кметство, младежки и пенсионерки клуб, както и лекарски кабинет. Тече реконструкция и на градската ритуална сграда във Враца. Работи се по много строителни обекти. В общината кипи усилена работа въпреки задаващите се избори. Фокус: Ще има ли във Враца подземна железница и гара? Петя Аврамова: Община Враца е изпратила до Агенция „Пътна инфраструктура” своето виждане за реализацията на този проект и той не съвпада с идеята, която проектантът е изработил. Той предвижда да се покрие изцяло сегашното трасе на железницата, а то пресича града и го разделя на две. До железопътната линия има жилищни блокове, които са на по-малко разстояние от нормативно необходимото за изграждане на такава железница. Нашето виждане и желание е в рамките на града тази железница да премине подземно. Технически проблеми за това няма. Ние сме направили своите проучвания. Надяваме се решението за промяна на проекта и преминаването подземно да стане факт. Фокус: Кога ще бъде реализиран проектът? Петя Аврамова: Проектът е по ОП „Пътища” и не знам кога ще бъде неговата реализация, най-вероятно това ще стане в следващия програмен период. Сега е моментът за преразглеждане на проекта и неговата промяна. Ние не сме се отказали и ще настояваме до последно да има промяна в този проект. Фокус: Как ще променяте имиджа на Северозападна България като регион, който не е от най-бързо развиващите се? Петя Аврамова: Областните управители на Враца, Монтана и Видин и областният координатор на ГЕРБ – Николай Коцев положиха огромни усилия, за да засилят вниманието от страна на държавните институции за този регион на България. Един кмет трудно може да промени нещата, той може да даде идеи, да има мнение, но това е нещо, което може да се реши на централно ниво. Има идеи, които трябва да бъдат направени като данъчни преференции. Да има преференции за бъдещи инвеститори, за подобряване на инфраструктурата в региона. Това е нещо, което трябва да се реши на централно ниво. Имаме уверение от страна на министъра на финансите – Симеон Дянков, че ще стартират дейностите по основния ремонт на републиканския път Е 79, който минава през град Враца. Това е голям проблем за града и свързан с цялостното развитие на Северозапада. Фокус: Какво е значението на сътрудничеството на местната и централната власт за успеха на една община? Петя Аврамова: Това е от огромно значение. Екипната работа и сътрудничеството между общината, областната управа и депутатите от ГЕРБ е единственият начин за успех. Ние имаме подкрепа от страна на областната управа и депутатите и работим съвместно по всички въпроси. Всички неща, които изброих, като успехи по проекти, са един общ успех. Фокус: Има ли дългове общината и колко? Петя Аврамова: Община Враца няма дългове, няма заеми, които да обслужва и няма дългове към кредитни институции. Имаме засилен контрол по събиране на вземанията, по събиране на такса битови отпадъци, такси недвижими имоти, превозни средства – там процентът на събираемост е над 80%. Заради засиления контрол се събраха и много пари от минали години, което помогна за стабилизиране на бюджета на общината. Имаме огромни плащания по изпълнителни листове от неправомерно сключени сделки от минали години, които въпреки кризата общината успява да обслужва. Те са в размер на около 1 млн. лв. Фокус: Кои ще бъдат основните ви опоненти на предстоящите избори? На какво ще заложите в предизборната кампания? Петя Аврамова: Аз ще заложа на конкретика. На неща, за които имам идея, и които могат да се направят. Няма да залагам на популистки обещания и на евтин пиар. Атмосферата е нормална. Все още не съм имала време да се занимавам с предизборна кампания. В момента съм зам.-кмет, а в общината има страшно много работа. Уважавам своите конкуренти, всеки има своите виждания как да провежда тази кампания, ние ще бъдем абсолютно позитивни, няма да разчитаме на удари под кръста, а ще излагаме идеите, вижданията си и политиката на ПП ГЕРБ. Красимира ГЕОРГИЕВА

2 Септември 2011 | 11:15 | Агенция "Фокус"