СВЪРЗАНИ НОВИНИ

Пленумът на ВСС избра Галина Захарова за председател на Върховния касационен съд

Пленумът на ВСС избра Галина Захарова за председател на Върховния касационен съд

София. Пленумът на Висшия съдебен съвет (ВСС) след изслушване на кандидата и проведено явно гласуване с вдигане на ръка, с 20 гласа „За“ и нито един глас „Против“, на основание чл. 173, ал. 11 от ЗСВ избра Галина Захарова - заместник на председателя и ръководител на Наказателната колегия на Върховния касационен съд, за председател на Върховния касационен съд (ВКС). Това съобщиха от ...

14 Януари 2022 | 19:58 | Агенция "Фокус"

Според Комисията по професионална етика към Съдийската колегия на ВСС Галина Захарова притежава необходимите нравствени качества за председател на ВКС

Според Комисията по професионална етика към Съдийската колегия на ВСС Галина Захарова притежава необходимите нравствени качества за председател на ВКС

София. Комисията по професионална етика (КПЕ) към Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) прие доклад относно притежаваните нравствени качества от Галина Захарова - заместник на председателя на Върховния касационен съд (ВКС) и ръководител на Наказателната колегия. Това съобщиха от пресцентъра на ВСС. Според обобщения извод, съдия Захарова спазва изискванията, регламентирани в Кодекса за етично поведение на българските магистрати и притежава необходимите нравствени качества, за да бъде избрана на длъжността „председател“ на Върховния касационен съд. Тя отговаря на изискванията, регламентирани в чл. 170, ал. 5 от Закона за съдебната власт (ЗСВ), притежава необходимата специфичната подготовка и мотивацията за заемане на длъжността. Посочено е, че не са налице предпоставки за основателно съмнение да е накърнила с действията си общественото доверие в независимостта на съдебната власт, както и че липсват данни, поставящи под съмнение нейните нравствени качества, квалификация и опит. Докладът е изготвен, на основание чл. 173, ал. 9 от ЗСВ, във вр. с т. 5.2 и 5.3. от Правилата за избор на председател на Върховния касационен съд, председател на Върховния административен съд и главен прокурор, въз основа на анализ и преценка на становището на Комисията по професионална етика към Върховния касационен съд, данните от кадровото дело на кандидата, писма от отдел 06 „Административен” на ВКП, отдел 05 „Специализиран“ при СГП, Специализирана прокуратура, Инспектората към ВСС, извършени проверки в деловодната система на ВСС, предложението по чл. 173, ал. 2, пр. трето от ЗСВ и мотивите към него, представената концепция от кандидата. Съдия Захарова участва чрез видеоконферентна връзка от работното си място в заседанието на Комисията по професионална етика, което се излъчи онлайн в реално време чрез интернет сайта на ВСС. Тя заяви, че няма бележки и коментари по доклада. Към настоящия момент не са постъпили във ВСС становища по кандидатурата за председател на ВКС, а получените въпроси от съдия в Софийския апелативен съд са публикувани на интернет сайта на ВСС. Приетите от Комисията по професионална етика доклад относно притежаваните нравствени качества и от Комисията по атестирането и конкурсите доклад относно професионалните качества на съдия Захарова, ще бъдат внесени в заседание на Съдийската колегия на ВСС на 14.12.2021 г.

9 Декември 2021 | 16:55 | Агенция "Фокус"

Министър Янаки Стоилов ще се срещне с ръководството и представители на Пленума на Върховния касационен съд

Министър Янаки Стоилов ще се срещне с ръководството и представители на Пленума на Върховния касационен съд

София. Министърът на правосъдието проф. Янаки Стоилов ще се срещне с ръководството и представители на Пленума на Върховния касационен съд от 12.00 часа. Това съобщиха от пресцентъра на Министерството. Срещата се провежда по покана на върховните съдии, а тема ще бъде приложението на Единната информационна система на съдилищата във ВКС. След това министър Стоилов ще направи кратко изявление пред Съдебната палата.

21 Октомври 2021 | 07:18 | Агенция "Фокус"