СВЪРЗАНИ НОВИНИ

Министър Стойчо Кацаров ще предаде на 11 центъра за спешна медицинска помощ 18 нови оборудвани линейки

Министър Стойчо Кацаров ще предаде на 11 центъра за спешна медицинска помощ 18 нови оборудвани линейки

София. От 13.30 ч. в шоурума на "София Франс Ауто" (бул. ,,Ботевградско шосе“ № 459), министърът на здравеопазването д-р Стойчо Кацаров ще предаде на 11 центъра за спешна медицинска помощ 18 нови оборудвани линейки, закупени в изпълнение на проект BG16RFOP001-4.001-0001 „Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ”, финансиран по Оперативна програма „Региони в расте...

15 Октомври 2021 | 07:28 | Агенция "Фокус"