СВЪРЗАНИ НОВИНИ

Проведе се конференцията „Зеленият преход – решения и предизвикателства за България“ (ОБЗОР)

Проведе се конференцията „Зеленият преход – решения и предизвикателства за България“ (ОБЗОР)

София. Проведе се конференцията „Зеленият преход – решения и предизвикателства за България“ . В нея участие взе министър-председателят Стефан Янев, който в рамките на събитието проведе и среща със заместник-председателя на Европейската комисия Франс Тимерманс. Във фокуса на дискусиите на бяха възможностите за България в контекста на климатичните промени, както и темите, свързани с...

15 Октомври 2021 | 20:57 | Агенция "Фокус"

Франс Тимерманс, ЕК: Трябва да стигнем до един момент, в който икономиката, растежът и благосъстоянието на хората не зависят вече от изкопаеми горива, а от възобновяемите енергийни източници

Франс Тимерманс, ЕК: Трябва да стигнем до един момент, в който икономиката, растежът и благосъстоянието на хората не зависят вече от изкопаеми горива, а от възобновяемите енергийни източници

София. Трябва да стигнем до един момент, в който икономиката, растежът и благосъстоянието на хората не зависят вече от изкопаеми горива а от възобновяемите енергийни източници. Това каза заместник-председателят на Европейската комисия Франс Тимерманс по време на конференцията „Зеленият преход – решения и предизвикателства за България“, предаде репортер на Агенция „Фокус“. Според Тимерманс възобновяемите енергийни източници поевтиняват ежедневно. „Въпросът, който стои, е как да създадем по-добро бъдеше за въглищните райони в Европа. Към този момент имам 30 такива. Дългосрочното им бъдеще не може да бъде обвързано с добива на въглища. Необходими са по-добри работни места, социално и икономически развитие, което да се прилага по-добре в тези региони“, поясни той. „За да се научим да живеем в рамките на ограниченията, които ни поставя планетата, ние трябва сериозно да се замислим върху климатичните промени и опазването на тази планета. Вече живеем в една климатична криза, която създава огромни проблеми – пожари в горите по цял свят, наскоро имахме и торнадо в Чехия – нещо безпрецедентно. Често говорим за спасяването на планетата, но тя може да се грижи са себе си, тя е съществувала преди нас и ще продължи да съществува и след нас. Ние трябва да се погрижим за спасяването на човечеството. Това е философията, която стои в основата на „Зелената сделка“. Дойде COVID и нашите икономики се сринаха, сега трябва да ги изградим отново. Това повторно изграждане и възстановяване трябва да стане по един интелигентен начин с ясното съзнание, че имам вътрешни кризи и климатична криза, тече индустриална революция, има бързо променящи се геополтиически отношения в цял свят Трябва да се адаптираме към всичко това“, каза още Франс Тимерманс. По думите му адаптирането към новите обстоятелства е нещо присъщо на човечеството, но трябва да бъде направено бързо, защото ако продължим да протакаме климатичната криза вече няма да може да бъде контролирана. Той посочи, че Европа трябва да постави средствата на правилното място: „Ако не ги вложим на правилното място и не инвестираме в бъдещето на децата ни, тогава ще имам сериозен проблем“. „ЕК обаче е направила анализ, че ако инвестираме по нов начин в нови зелени инициативи, тогава дълъг, който ще бъде генериран, ще може много лесно да се генерира и да бъде изплатен в полза на вас, на България и Европа. Това обаче е много трудно“, допълни той. „В България имате страхотен мозъчен потенциал. България вече сериозна роля в автомобилната индустрия Като погледнем красотата на тази държава, огромни възможности се крие в туристическата индустрия и сектора на услугите“, каза още Тимерманс. По думите му Комисията обсъжда с българските власти Планът за възстановяване и устойчивост. „Ангажирам се, че ще разгледаме този План, като имаме предвид, че България има сериозни предизвикателства в енергийния си сектор и че трябва да се гарантира, че тези предизвикателства ще се превърна в успешни мерки, че преходът във въгледобивните региони ще бъде извършен по справедлив начин. Обещавам, че никой няма да бъде изоставен и забравен“, каза в заключение заместник-председателят на Европейската комисия.

15 Октомври 2021 | 11:03 | Агенция "Фокус"

Премиерът Стефан Янев: Необходимо е да се мисли как националните държави да имат по-голяма гъвкавост и самостоятелност в процеса на вземане на решения при управлението на кризи

Премиерът Стефан Янев: Необходимо е да се мисли как националните държави да имат по-голяма гъвкавост и самостоятелност в процеса на вземане на решения при управлението на кризи

София. Необходимо е да се мисли как националните държави да имат по-голяма гъвкавост и самостоятелност в процеса на вземане на решения при управлението на кризи. Това каза служебният министър-председател Стефан Янев по време на конференцията „Зеленият преход – решения и предизвикателства за България“, предаде репортер на Агенция „Фокус“. „Пандемичната ситуация, свързана с разпространението на COVID, както и сериозните предизвикателства, пред които сме изправени заради шоково растящите цени на електрическата енергия, са въпроси, които изискват особено внимание и задълбочен дебат на национално и наднационално ниво. Трудностите по пътя за справянето с тези проблеми индикират за фундаментални дефицит в действия институционален инструментариум, с който разполагат както държавите-членки, така и ЕС като субект. Не можем да си затваряме очите пред тези реалност, защото на риск са изложени стабилността на нашите икономически и социални системи, на риск е изложена националната сигурност и бъдещето на нашит нации. Заплашена е не само „Зелената сделка“ по отношение на възможностите на нейното изпълнение, но и перспективата за пълноценно и пълноценно развитие на ЕС като Съюз, гарантиращ справедливост, стабилност, устойчивост и благоденствие на своите граждани“, каза още той. „Необходимо е да се мисли как националните държави да имат по-голяма гъвкавост и самостоятелност в процеса на вземане на решения при управлението на кризи, които подкопават устоите на техните социални и икономически системи. Време е за такъв дебат, защото виждаме, че на национално ниво понякога не може да се реагира достатъчно бързо, така че да бъдат защитени европейските граждани“, посочи Стефан Янев. Според него инициатива свързана със „зеления преход“ може да постигне своите амбициозни цели, ако бъде прецизно изпълнена.

15 Октомври 2021 | 10:39 | Агенция "Фокус"

Премиерът Стефан Янев: Планът за възстановяване и устойчивост днес ще бъде официално внесен за разглеждане в ЕК, заложените в него средства са около 13 милиарда лв.

Премиерът Стефан Янев: Планът за възстановяване и устойчивост днес ще бъде официално внесен за разглеждане в ЕК, заложените в него средства са около 13 милиарда лв.

София. Планът за възстановяване и устойчивост днес ще бъде официално внесен за разглеждане в ЕК, заложените в него средства са около 13 милиарда лв. Това каза служебният министър-председател Стефан Янев по време на конференцията „Зеленият преход – решения и предизвикателства за България“, предаде репортер на Агенция „Фокус“. „България трябва да е активна по отношение на всички актуални процеси, които касаят иновациите и инвестициите в нови технологии и в трансформирането на икономиката в контекста на реалностите и изискванията на 21 век. В същото време ние трябва да направим необходимото, за да защитим своите основни предприятия и работещите в регионите, да гарантираме своята икономическа и социална стабилност. Първата реална крачка по пътя на „зеления преход“ е подготовката на Плана за възстановяване и устойчивост. Планът полага основите на подготовката на зелена и цифрова трансформация на икономиката в контекста на амбициозните цели на зелената сделка“, каза още той. Стефан Янев посочи, че Планът съдържа 59 инвестиционни проекта и 46 реформи, които са разпределени в четири основни стълба. „Изключително съм удовлетворен, че Планът за възстановяване и устойчивост на България вече е финализиран, приет е от Министерски съвет и днес ще бъде официално внесен за разглеждане в ЕК. Нашият План не сам отговаря на визията и приоритетите на ЕС, но и почива на изцяло нова философия за развитие на българската икономика. Основните промени в него обхващат приоритизирането на декарбонизацията на икономиката, засилена подкрепа за бизнеса при въвеждането на финансови инструменти и частично заместване на предвидената по-рано безвъзмездна финансова подкрепа, инвестиционен фокус в социалната сфера, образование, здравеопазване, социална подкрепа. Това чрез инвестиции и човешки капитал ще повиши потенциала на икономиката. Заложените средства в Плана са на стойност около 13 милиарда лева, като в него се съдържат 59 инвестиционни проекта и 46 реформи. Те са разпределени в четири основни стълба за развитие на страната ни – „Иновативна България с фокус върху конкурентоспособността на икономиката и интелигентен растеж“, „Зелена България в фокус върху управлението на природните ресурси“, „Свързана България с акцент върху развитието на регионите в страната“ и „Справедлива България с фокус върху включвания и устойчив растеж“, добави премиерът Янев. „Планът за възстановяване и устойчивост ще предостави и необходимия импулс на българската икономика индустрия и бизнес за тяхното развитие и осъвременяване в духа на тенденциите на 21 век. Чрез заложените в Плана проекти целим да постигнем по-висока производителна икономика, която създава продукти с висока добавена стойност. С това се стремим да гарантираме перспективата за устойчивост и възходящо развитие на българската икономка в следващите години. Добре разбираме отговорността, която поемаме. Правим го с ясното съзнание, че има приоритети, които не търпят отлагане“, обясни той.

15 Октомври 2021 | 10:27 | Агенция "Фокус"

Премиерът Стефан Янев: Когато говорим за „Зелената сделка“, не трябва да се фокусираме само върху това какво затваряме, а върху това какво отваряме и градим

Премиерът Стефан Янев: Когато говорим за „Зелената сделка“, не трябва да се фокусираме само върху това какво затваряме, а върху това какво отваряме и градим

София. Когато говорим за „Зелената сделка“, не трябва да се фокусираме единствено върху това какво затваряме, а върху това какво отваряме и градим, дали сме в състояние да градим бъдещето. Това каза служебният министър-председател Стефан Янев по време на конференцията „Зеленият преход – решения и предизвикателства за България“, предаде репортер на Агенция „Фокус“. Според Янев обществото ни има нужда от допълнителен дебат, от осведоменост. Той посочи, че дебатът за зеления преход, за проблемите, предизвикателствата и пътищата за неговото осъществяване, е важна и актуална тема. „Това е важна и актуална тема – особено в контекста на комплицираната ситуация, в която се намираме с оглед на пандемията от коронавирус, трудностите пред нашите икономики и социални системи и предвид специфичната геополитическа динамика. Надявам се заедно в диалог и с конструктивизъм да се справим успешно с предизвикателствата, които стоят пред нас. Приветствам зелената идея и усилията да съхраним околната среда, природата ни и природните ни дадености. Респективно добре осъзнавам необходимостта и от адекватно адресиране на всички онези проблеми, свързани със замърсяването и климатичните проблеми. Споделям разбирането, че инвестицията в зелени технологии е инвестиция в бъдещето, в нашата обща перспектива за устойчиво развитие и просперитет, инвестиция нашия цивилизационен модел и необходимостта от неговото надграждане, инвестиция в благополучието на нашите народи“, каза още Стефан Янев. „В своята концепция за зеления преход Европа си поставя много високи цели. Европейската „Зелена сделка“ – като един от водещите приоритети на Европейската комисия, се опитва да превърне Европа в първия климатично неутрален континент. В този процес ЕК се стреми да постигне допълнителни намаления на емисиите на парникови газови към 2030 година, с което да подпомогнем темповете и действията в прехода за неутралитет към 2050 година, както и с оглед да се гарантира лидерската роля на ЕС за справяне с глобални предизвикателства по устойчив начин. Това е много високо ниво на амбиция, което надхвърля нашите възможности и капаците от гледна точка на днешния ден“, посочи премиерът Янев.

15 Октомври 2021 | 09:43 | Агенция "Фокус"

Премиерът Стефан Янев ще участва в конференцията „Зеленият преход – решения и предизвикателства за България“

Премиерът Стефан Янев ще участва в конференцията „Зеленият преход – решения и предизвикателства за България“

София. Министър-председателят Стефан Янев ще участва в конференцията „Зеленият преход – решения и предизвикателства за България“, която ще се състои от 9.00 ч. в „Интер Експо център“ в София. Това съобщиха от правителствената информационна служба. В рамките на събитието премиерът Янев ще проведе и среща със заместник-председателя на Европейската комисия Франс Тимерманс. Във фокуса на дискусиите на предстоящата конференция ще бъдат възможностите за България в контекста на климатичните промени, както и темите, свързани с интелигентната индустрия, енергетика и климат, кръговата икономика, иновациите в земеделието и биотехнологиите. В конференцията ще участват също вицепремиерът по управление на европейските средства Атанас Пеканов, министърът на финансите Валери Белчев, министърът на енергетиката Андрей Живков, министърът на икономиката Даниела Везиева и министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Христо Алексиев.

15 Октомври 2021 | 07:19 | Агенция "Фокус"