СВЪРЗАНИ НОВИНИ

Министър Андрей Живков: Отстраненото ръководство на БЕХ е длъжно да изпълнява добросъвестно задълженията си до вписването на нов състав на Съвета на директорите

Министър Андрей Живков: Отстраненото ръководство на БЕХ е длъжно да изпълнява добросъвестно задълженията си до вписването на нов състав на Съвета на директорите

София. Министърът на енергетиката Андрей Живков изпрати писмо до Съвета на директорите на Българския енергиен холдинг ЕАД, в което предупреждава, че до вписването на нов ръководен състав на холдинга, старото ръководство е длъжно да изпълнява добросъвестно и целесъобразно договорните си задължения. Причина за писмото са спекулативните твърдения на отстранения изпълнителен директор Вал...

27 Юли 2021 | 18:18 | Агенция "Фокус"

БЕХ: Освобождаването на ръководството създава невъзможност за извършване на плащане по облигационна емисия в размер на 550 млн.евро

БЕХ: Освобождаването на ръководството създава невъзможност за извършване на плащане по облигационна емисия в размер на 550 млн.евро

София. Освобождаването на ръководството на БЕХ ЕАД създава невъзможност за извършване на плащане по падежираща на 02.08.2021 г. облигационна емисия в размер на 550 млн.евро. Това се посочва в становище на Българския енергиен холдинг. Агенция "Фокус" публикува без редакторска намеса пълния текст на становището. Днес с решение по Протокол №Е-26-Б-456 от 23.07.2021 г. на Министъра на енергетиката се освобождават членовете на Съвета на директорите на „Български Енергиен Холдинг“ ЕАД (БЕХ ЕАД), като в него е изрично упоменато, че от датата на издаване на цитирания по-горе протокол правомощията им по договорите за възлагане на управление се прекратяват. Следва да се има предвид, че БЕХ ЕАД е емитент на емисия от еврооблигации на обща стойност от 550 000 000 евро, чийто падеж предстои на 02.08.2021 г. На датата на падежа следва да бъдат заплатени и дължимите лихви за последната година на обща стойност 26 812 500 евро. С това общият размер на дължимите суми, които следва да бъдат заплатени е 576 812 500 евро. Към настоящия момент, средствата необходими за изплащане на дълга са налични по сметка на БЕХ ЕАД в Българска Банка за развитие, като за да бъдат преведени по сметката на Агента по плащанията – Citibank London, същите следва да бъдат наредени на 28.07.2021 г. с платежен документ от упълномощено лице. Платежният документ е необходим, за да може обслужващата банка да извърши трансфера на средствата и на падежа-02.08.2021 г. и тези средства да бъдат преведени от страна на Агента по плащанията към инвеститорите, притежаващи облигации на БЕХ ЕАД от пласираната през 2016 г. облигационна емисия. В случай, че средствата не бъдат преведени към инвеститорите в деня на падежа на 02.08.2021 г., по каквато и да е причина, съществува риск от обявяване на предсрочна изискуемост и по другите две облигации на обща стойност 1,200 млн. евро, формирани както следва: 600 млн.евро, дължими по облигацията, пласирана през 2018 г. и още 600 млн.евро по облигацията, пласирана през 2021 г. Освен главницата, инвеститорите имат право да предявят претенция за предсрочно изплащане и на дължимите лихви. Това ще доведе до изпадане на БЕХ ЕАД в неплатежоспособност, което ще има пагубен ефект върху финансовото състояние на всички държавни енергийни дружества и ще застраши нормалното им функциониране. Предвид факта, че дружествата от структурата на БЕХ ЕАД управляват активи, които са класифицирани като обекти част от критичната енергийна инфраструктура на страната, всяко действие, което би застрашило тяхното бъдещо опериране, ще доведе до нарушаване на енергийната и националната сигурност на страната.

23 Юли 2021 | 19:34 | Агенция "Фокус"

Валентин Николов, бивш директор на БЕХ: 550 млн. евро изискуем дълг трябва да бъде преведен на облигационерите, ако това не се случи, ще има лихви и българската енергетика ще изпадне в неплатежоспособност

Валентин Николов, бивш директор на БЕХ: 550 млн. евро изискуем дълг трябва да бъде преведен на облигационерите, ако това не се случи, ще има лихви и българската енергетика ще изпадне в неплатежоспособност

София. Овладяване на дружествата е целта на уволненията в Българския енергиен холдинг. Това каза за обзорното предаване „Това е България“ на Радио „Фокус“ бившият изпълнителен директор на Българския енергиен холдинг (БЕХ) Валентин Николов. По думите му, другият вариант е парадиране на гръбначност от страна на служебния енергиен министър, каквато бе обвинен, че няма. „Аз имам своите предположения за мотивите за прекратяването на договорът ми е това е овладяване на дружествата. Част от тях са ми се оплакали във връзка с това, че е имало натиск комерсиални цели да минават през тях с цел, която за компетентните органи може би след време ще трябва да се произнесат. Понеже е нямало как да стане натиска без да се овладее холдинга, това е единият от мотивите. Вторият е министърът да се е почувствал засегнат, че бе наречен безгръбначен и че трябва да си вземе майчинство и с това си действие да показва мъжество в последните дни от мандата си“, коментира Николов. "550 млн. евро изискуем дълг трябва да бъде преведен на облигационерите, ако това не се случи, ще има лихви и като цяло българската енергетика може да гръмне", предупреди той. „В следващите дни трябва да приведем на облигационерите 550 млн. евро дълг. Ако това не се случи, понеже няма кой да подпише документите, опасността всички облигационери по двата фонда, които възлизат на 1 милиард и 200 млн. евро могат да бъдат предсрочно изискуеми и отделно лихвите, които фактически дължим. Това значи, че в един момент българската енергетика може да гръмне, заради некомпетентността на един министър, който няма смелостта да попита и дори да ми поиска оставката“, каза той. Николов обясни, че в момента дейността на дружеството е блокирана. Той уточни, че новоназначените нямат право да подписват подобни документи. "Вписването на новия борд ще стане най-рано в четвъртък, а парите трябва да се приведени преди това", допълни той. Валентин Николов каза още, че знае имената на фирмите, заради които се предприема този натиск и е изпълнил гражданския си дълг, като е подал сигнал там, където е необходимо. Цоня СЪБЧЕВА

23 Юли 2021 | 18:58 | Агенция "Фокус"