СВЪРЗАНИ НОВИНИ

Парламентът прие на първо четене изцяло нов Закон за виното и спиртните напитки

Парламентът прие на първо четене изцяло нов Закон за виното и спиртните напитки

София. Парламентът прие на първо четене изцяло нов Закон за виното и спиртните напитки, предаде репортер на Агенция "Фокус". "За" законопроекта гласуваха 105 народни представители, "против" - 62 и "въздържали се" - 9, с което той бе приет. Този закон урежда условията и реда за производството, получаването, преработката, етикетирането, търговията и контрола на гроздето, предназ...

21 Октомври 2020 | 11:04 | Агенция "Фокус"

Парламентът ще разгледа изцяло нов Закон за виното и спиртните напитки на първо четене

Парламентът ще разгледа изцяло нов Закон за виното и спиртните напитки на първо четене

София. Парламентът ще разгледа изцяло нов Закон за виното и спиртните напитки на първо четене. Това предвижда седмичната проектопрограма за работа на Народното събрание. Този закон урежда условията и реда за производството, получаването, преработката, етикетирането, търговията и контрола на гроздето, предназначено за производство на вино, лозаро-винарски продукти, ароматизирани лозаро-винарски продукти, плодови вина, продукти на основата на плодови вина, оцет, етилов алкохол от земеделски произход и дестилати, и на спиртни напитки, както и управлението и контрола на лозаро-винарския потенциал. Общата цел на предложения законопроект е свързана с пълно и точно изпълнение от страна на българската държава на процедурите по приемането на Закон за виното и спиртните напитки, съобразно законодателството на Европейския съюз. С актуализирането на националната правна рамка се цели осъществяване на регулиране, което съответства на европейските стандарти и изисквания. На вниманието на депутатите се поставят и измененият в Закона за защита от шума в околната среда. Измененията са внесени от Министерски съвет и ще бъдат разгледани на първо четене. Внесеният законопроект има за цел осигуряване прилагането на европейски регламент за привеждането в съответствие на задълженията за докладване в рамките на законодателството, свързано с околната среда, и за изменение на европейски регламенти. Целта на законопроекта е да осигури достатъчно време за провеждане на обществени консултации при изготвянето на плановете за действие към шумовите карти, като периодът между изготвянето на картите и на плановете се променя на две години. Част от текстовете са свързани и с компетенциите на Министерството на здравеопазването, по които са получени становища от страна на Националното сдружение на общините в Република България, както и мнения на граждани.

21 Октомври 2020 | 07:12 | Агенция "Фокус"