СВЪРЗАНИ НОВИНИ

Започна преброяването на гласовете за избор на членове на ВСС от квотата на прокурорите

Започна преброяването на гласовете за избор на членове на ВСС от квотата на прокурорите

София. Точно в 18.00 часа Виктор Малинов – председател на Общото събрание на прокурорите за избор на член на Висшия съдебен съвет (ВСС), прокурор при Върховна административна прокуратура, оповести, че са налице всички условия за приключване на гласуването и за започване на дейността на избирателните секции за отчитане на резултатите. Това съобщиха от ВСС.Общата избирателна ак...

26 Септември 2020 | 18:27 | Агенция "Фокус"

Общата избирателна активност в Общото събрание на прокурорите за избор на членове на ВСС е 21% към 10.00 часа

Общата избирателна активност в Общото събрание на прокурорите за избор на членове на ВСС е 21% към 10.00 часа

София. Към 10:00 ч. общата избирателна активност в Общото събрание на прокурорите за избор на членове на ВСС е 21%, като са гласували 316 прокурори. Това съобщиха от пресцентъра на ВСС. Чрез информационната система за електронно гласуване през интернет правото си на глас са упражнили 291 от прокурорите в страната, като избирателната активност е 22,18 %. Избирателната активност в системата за електронно гласуване може да се проследи в реално време тук. С хартиени бюлетини на място в Съдебната палата са упражнили правото си на вот 25 прокурори, като избирателната активност 11,42 %. На интернет страницата на ВСС, в раздел „Пресцентър” периодично ще бъде предоставяна информация за избирателната активност на гласувалите чрез информационната система за електронно гласуване: в 12:00 ч.; 15:00 ч. и 18:00 ч. Системата не предвижда възможност за генериране на данни относно начина на гласуване и е ограничена за достъп в интернет от мрежи, извън територията на България. Гаранциите за тайната на вота при електронното гласуване са детайлно разписани в чл. 50 - чл. 54 от Правилата за провеждане на избори на членове на ВСС от квотата на съдиите, прокурорите и следователите. Сред тях са липса на каквато и да е информация за самоличността на избирателите, не записва и не съхранява информация за това, кой избирател за кого гласува или с какъв код и за кои кандидати. Достъпът до системата автоматично се блокира при пет последователни грешни опита. Един избирател може да гласува само веднъж в рамките на изборния ден. От регистрираните с решение на Прокурорската колегия по протокол № 32/18.08.2020 г. като наблюдатели при провеждане на Общото събрание на прокурорите на 26.09.2020 г., присъства адвокат Татяна Лисичкова - представител на „Асоциация „Форум“. Кандидатът за член на ВСС Евгени Иванов – прокурор във Военно-апелативна прокуратура се очаква да гласува в 11:00 ч. с хартиена бюлетина.

26 Септември 2020 | 10:50 | Агенция "Фокус"

1531 прокурори имат правото да гласуват в днешния избор за член на Висшия съдебен съвет

1531 прокурори имат правото да гласуват в днешния избор за член на Висшия съдебен съвет

София. 1531 прокурори имат правото да гласуват в днешния избор за член на Висшия съдебен съвет. Това съобщиха от пресцентъра на ВСС. В 8.00 часа в централното фоайе на Съдебната палата в София председателят на Общото събрание на прокурорите Виктор Малинов – прокурор във Върховна административна прокуратура, обяви началото на изборния ден за член на ВСС. Той поясни, че в централното фоайе на Съдебната палата е избирателна секция № 1, в която се гласува с хартиена бюлетина в прозрачна урна, и уточни за прокурорите, които ще упражнят своя вот електронно дистанционно, да запазят талона за гласуване по интернет, в случай че изборът продължи на следващия ден – 27 септември 2020 г. Кандидат в изборната процедура е Евгени Иванов Иванов – прокурор във Военно-апелативна прокуратура. Право на участие в избора имат 1531 прокурори, от които 1312 от тях са заявили електронното дистанционно гласуване чрез интернет. Общото събрание на прокурорите определи на 19 септември 2020 г. две избирателни секции за гласуване с хартиени бюлетини, и за гласуващите чрез информационната система за електронен избор. Изборният ден ще продължи до 18.00 часа и ще се излъчва в реално време чрез интернет сайта на ВСС, раздел „Онлайн“. Чрез Единния портал за електронно правосъдие може да се проследи в реално време електронната избирателна активност. С решение на Прокурорската колегия по протокол № 32/18.08.2020 г., като наблюдатели при провеждане на Общото събрание на прокурорите на 26.09.2020 г., са регистрирани, на основание чл. 29м, ал. 2 от ЗСВ и чл. 30, ал. 2 от Правилата, представители на „Асоциация „Форум“ - адв. Татяна Лисичкова, на Сдружение „Обединение на свободните адвокати“- адв. Росен Рашков, и на Сдружение „Съюз на младите юристи“ - Николай Михайлов. На интернет страницата на ВСС, раздел „Пресцентър“ периодично ще бъде предоставяна информация за избирателната активност на гласуващите, както следва в: 10.00 ч.; 12.00 ч.; 15.00 ч. и 18.00 ч. Информационната система за електронен избор не предвижда възможност за предоставяне на междинни резултати от гласуването.

26 Септември 2020 | 09:37 | Агенция "Фокус"

Прокурорите избират нов свой представител във Висшия съдебен съвет

Прокурорите избират нов свой представител във Висшия съдебен съвет

София. Общото събрание на прокурорите за избор на член на Висшия съдебен съвет продължава днес от 08.00 часа (за втора събота). Това съобщиха от пресцентъра на ВСС. То ще се проведе в Съдебната палата на бул. „Витоша“ 2, партер (централно фоайе). Във втората събота Общото събрание провежда избор на член на Висшия съдебен съвет от прокурорите в съответствие с процедурата по чл. 32 – 37 от Правилата за провеждане на избори за членове на Висшия съдебен съвет от съдиите, прокурорите и следователите, като се обявява решението на избирателната комисия за резултатите от избора. Очаква се кандидатът Евгени Иванов – прокурор във Военно-апелативна прокуратура, да упражни правото си на глас в 11.00 ч. Той ще направи изявление след обявяване на изборните резултати.

26 Септември 2020 | 07:57 | Агенция "Фокус"