СВЪРЗАНИ НОВИНИ

Христо Стоянов, Сдружение на хотелиерите и ресторантьорите в Сливен: Около 30% от хотелите работят, надяваме се да не се стигне до фалити

Христо Стоянов, Сдружение на хотелиерите и ресторантьорите в Сливен: Около 30% от хотелите работят, надяваме се да не се стигне до фалити

София. Около 30% от хотелите и ресторантите в Сливен работят. Това каза за предаването „Добър ден, България“ на Радио „Фокус“ Христо Стоянов, председател на Сдружението на хотелиерите и ресторантьорите в Сливен. Той изрази надежда да не се стига до фалити. От бранша апелират за прекратяване на негативния PR, защото той може да доведе до сериозни последствия за българската икон...

21 Юли 2020 | 11:26 | Агенция "Фокус"

България продължава да настоява за амбициозно финансиране на традиционните политики на ЕС

България продължава да настоява за амбициозно финансиране на традиционните политики на ЕС

София. Кохезионната и Общата селскостопанска политика остават сред приоритетите за България в следващата Многогодишна финансова рамка, като страната ни ще настоява за амбициозното им финансиране. Това е част от позицията за предстоящото заседание на Европейския съвет, одобрена днес от Министерския съвет. Заседанието ще се проведе на 17-18 юли в Брюксел и ще бъде първото присъствено от началото на пандемията. На него ще бъдат обсъдени Многогодишната финансова рамка (МФР) за периода 2021-2027 г. и Планът за възстановяване. Това съобщиха от правителствената информационна служба. Постигането на своевременно политическо споразумение е от ключово значение за незабавното прилагане на мерките по настоящата Многогодишна финансова рамка 2014-2020 г. и стартирането на новите програми за финансовия период 2021-2027 г. В това отношение България е готова за конструктивни дискусии и преговори с оглед постигането на балансирано и навременно споразумение.

15 Юли 2020 | 15:30 | Агенция "Фокус"

Определен е редът за ползване на помощ за основни туристически услуги за вътрешен туризъм

Определен е редът за ползване на помощ за основни туристически услуги за вътрешен туризъм

София. Министерският съвет прие решение за определяне на реда за ползване на помощ за основни туристически услуги за вътрешен туризъм и за приемане на списък на обектите по чл. 27, ал. 2 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците. Това съобщиха от правителствената информационна служба. Лицата, имащи право на еднократната помощ, са лекари, медицински и немедицински специалисти, специализанти и други, извършващи помощни дейности в лечебните заведения за болнична помощ, служители на регионалните здравни инспекции, центровете за Спешна медицинска помощ и Националния център по заразни и паразитни болести, служители на районните здравноосигурителни каси, командировани в регионалните здравни инспекции, служители от системата на Министерството на труда и социалната политика и от системата на Министерството на вътрешните работи и от Националното ТОЛ управление, които пряко са осъществявали или осъществяват дейности, свързани с лечението, предотвратяване на разпространението и/или преодоляване на последиците от COVID-19. Помощта ще се предоставя за ползване на основни туристически услуги за вътрешен туризъм на стойност 210 лв. за не по-малко от 7 нощувки в обекти или категоризирани или регистрирани места за настаняване, като ще се изплаща авансово в 14-дневен срок преди ползването й въз основа на издадената заповед. Средствата за помощта ще се изплащат чрез бюджетите на Министерството на здравеопазването, Министерството на труда и социалната политика, Министерството на вътрешните работи, Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Министерството на отбраната. Помощта не се включва в облагаемия доход на лицето и за нея не се дължат данъци и задължителни осигурителни вноски. Помощта за туристически услуги може да се ползва от изброените групи лица еднократно в срок до 30 ноември 2021 г. Отпускането й ще допринесе, от една страна, за възстановяване на силите на хората, работещи на първа линия в борбата с COVID- 19, а от друга - до създаване на заетост и реализиране на приходи в обектите и категоризираните или регистрирани места за настаняване, което би подпомогнало обектите от туристическия бизнес - безспорно един от най-засегнатите от световната пандемия, предизвикана от COVID-19.

15 Юли 2020 | 15:19 | Агенция "Фокус"

С близо 120 млн. лева ще бъдат подпомогнати земеделските стопани в страната по мярката COVID-19 от ПРСР

С близо 120 млн. лева ще бъдат подпомогнати земеделските стопани в страната по мярката COVID-19 от ПРСР

София. С близо 120 млн. лева ще бъдат подпомогнати земеделските стопани в страната по мярката COVID-19 от на Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 г. (ПРСР). Програмирането на извънредната мярка стана възможно по инициатива на България, която бе подкрепена в хода на преговорния процес от всички страни-членки на ЕС и след одобряване на осмо изменение на ПРСР от правителството. Въвеждането й цели намаляване на негативните последици за българските производители, предизвикани от пандемията. Това съобщиха от правителствената информационна служба. Осигуряването на целевото финансиране ще спомогне за преодоляване на текущите трудности и ще осигури непрекъснатост на стопанската дейност на земеделски стопани, малки и средни предприятия. Подпомагането е разработено в три подмерки и ще се предоставя под формата на еднократно плащане. Подмярка COVID-1 обхваща чувствителните сектори - „Плодове и зеленчуци", „Маслодайна роза" „Винени лозя", „Декоративни растения", „Животновъдство" и „Пчеларство". Размерът на помощта зависи от вида на стопанството. По подмярка COVID-2 е предназначена за всички останали в областта на растениевъдството, свиневъдството и птицевъдството. Плащането по нея е 30 лв. за едно заето лице в стопанство, отглеждащо други селскостопански култури, извън допустимите за COVID-1. За отглеждащите свине - за едно заето лице в земеделско стопанство, ставката е 245 лв. и 430 лв. за едно лице е земеделско стопанство, отглеждащо птици. Таванът на финансова помощ за земеделските стопани по подмерките Covid -1 и Covid-2 е 7000 евро на един кандидат. Подмярка COVID-3 включва подпомагане на малките и средни предприятия, преработващи първична земеделска продукция, извън обхвата на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020. Компенсацията е изчислена в два алтернативни варианта, като бенефициента избира по кой да кандидатства. Първият е 5 % от декларираните приходи от реализацията на преработената продукция за 2019 г. при условие, че има 20 % спад на приходите за 4 месеца през 2020 г. или 270 лв. на едно заето лице. Таванът на финансова помощ за предприятията по подмярка COVID-3 е до 50 хил. евро.

15 Юли 2020 | 15:18 | Агенция "Фокус"

Изменя се Наредбата за допълнителните мерки за определяне на изискванията за екодизайн към продуктите, свързани с енергопотреблението

Изменя се Наредбата за допълнителните мерки за определяне на изискванията за екодизайн към продуктите, свързани с енергопотреблението

София. Министерският съвет прие Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за допълнителните мерки, свързани с прилагането на регламенти за създаване на рамка за определяне на изискванията за екодизайн към продуктите, свързани с енергопотреблението. Това съобщиха от правителствената информационна служба. С наредбата се определят процедурите за оценяване на съответствието на конкретните продуктови групи от обхвата на приетите, съгласно чл. 15 на Директива 2009/125/ЕО регламенти на Комисията. До 2017 г. бяха приети 28 регламента, което е отразено в наредбата. През 2019 г., след отмяната на 9 регламента на Комисията и изменението на други 3 регламента, определящи изисквания за екопроектиране на продукти, свързани с енергопотреблението, в „Официален вестник" на ЕС бяха публикувани общо 10 нови регламента на Комисията за определяне на изисквания за екопроектиране. С 8 от регламентите са актуализирани изискванията за съответните продуктови групи, а с останалите 2 регламента са въведени изисквания за две нови групи продукти. Засегнатите продуктови групи са: сървъри и продукти за съхранение на данни; електронни екрани; външни електрозахранващи устройства; домакински съдомиялни машини; светлинни източници и отделна пусково-регулираща апаратура; електродвигатели и задвижвания с регулируема скорост на въртене; хладилни уреди; хладилни уреди с функция за директна продажба; битови перални машини и битови перални машини със сушилня; оборудване за заваряване. Това налага наредбата да бъде изменена и допълнена, за да може да се осигури прилагането на процедурите за оценяване на съответствието за тези продукти, които попадат в обхвата на новите регламенти. С приемането на изменението и допълнението на наредбата ще се постигне пълно съответствие на българското законодателство с изискванията на приетите съгласно чл. 15 на Директива 2009/125/ЕО регламенти по отношение на оценяването на съответствието им с изискванията за екопроектиране.

15 Юли 2020 | 15:16 | Агенция "Фокус"

Възнаграждението за един час нощен труд става най-малко 1 лев

Възнаграждението за един час нощен труд става най-малко 1 лев

София. Допълнителното възнаграждение за всеки час нощен труд ще се увеличи най- малко на 1 лев. От 1 януари 2021 г. новият размер на ставката ще е четири пъти по- висок в сравнение с досегашната й стойност от 0,25 лв. Това реши правителството с приемането на промени в Наредбата за структурата и организацията на работната заплата, съобщиха от правителствената информационна служба. Съгласно новия механизъм размерът на допълнителното възнаграждение за положен нощен труд се обвързва с минималната работна заплата и става 0,15 на сто от нея за всеки отработен нощен час или за част от него, но не по-малко от един лев. По този начин размерът на добавката ще се актуализира съобразно темповете на нарастване на заплащането и ще се гарантира прозрачност и прогнозируемост при определяне на допълнителното трудово възнаграждение за нощен труд. Ставката не е променяна от 2007 г., когато минималната заплата в страната е била 180 лв. Повишаването й ще увеличи доходите на над 436 000 работещи, които полагат нощен труд.

15 Юли 2020 | 15:13 | Агенция "Фокус"

Одобрен е Проект на Закон за оттегляне на резервата, направена от Република България по чл. 31 от Конвенцията за статута на лицата без гражданство

Одобрен е Проект на Закон за оттегляне на резервата, направена от Република България по чл. 31 от Конвенцията за статута на лицата без гражданство

София. Министерският съвет одобри Проект на Закон за оттегляне на резервата, направена от Република България по чл. 31 от Конвенцията за статута на лицата без гражданство, приета в Ню Йорк на 28 септември 1954 г. (ДВ бр. 60 от 2012 г.), ратифицирана със закон на 25 януари 2012 г. (ДВ бр. 11 от 2012 г.). Това съобщиха от правителствената информационна служба. Резервата по чл. 31 от Конвенцията за статута на лицата без гражданство, която гласи, че „Република България заявява, че член 31 не задължава Република България да предоставя на лицата без гражданство по-благоприятен статут от този, който се предоставя на чужденците като цяло“ е предложена от Министерството на вътрешните работи при ратифицирането на Конвенцията със закон, приет от 41 - то Народно събрание на 25 януари 2012 г. и обнародван в Държавен вестник на 07 февруари 2012 г. Предвид ясно разписана процедура в Закона за чужденците в Република България по предоставяне на статут на лице без гражданство, приложима от 2016 г. резервата, направена от Република България по чл. 31 от Конвенцията за статута на лицата без гражданство, приета в Ню Йорк на 28 септември 1954 г. е неактуална. По смисъла на Закона за чужденците в Република България чужденец е и лице без гражданство - лице, което не се разглежда като гражданин от нито една държава в съответствие с нейното законодателство. За лицата с предоставен статут на лице без гражданство по реда на Закона за чужденците в Република България са приложими както принудителните административни мерки, така и административнонаказателните разпоредби, които се налагат на всички чужденци, пребиваващи на територията на Република България. Законопроектът ще бъде предложен на Народното събрание за разглеждане и приемане.

15 Юли 2020 | 15:12 | Агенция "Фокус"

Одобрена е Шестмесечна програма с приоритетните за България теми и досиета по време на Германското председателство на Съвета на ЕС

Одобрена е Шестмесечна програма с приоритетните за България теми и досиета по време на Германското председателство на Съвета на ЕС

София. С Решение на Министерския съвет беше приета Шестмесечна програма с приоритетните за Република България теми и досиета по време на Германското председателство на Съвета на Европейския съюз (1 юли - 31 декември 2020 г.). Тя е оперативен документ, чиято цел е да насочи усилията на българската страна към отстояване на националните интереси и позиции по важните за България въпроси, включени в дневния ред на Съвета на ЕС по време на шестте месеца на новото Председателство. Това съобщиха от правителствената информационна служба. Шестмесечната програма с приоритетните за Република България теми и законодателни проекти (досиета) по време на Германското председателство на Съвета на Европейския съюз (1 юли - 31 декември 2020 г.) включва конкретните теми/досиета и целите, които си поставяме по тях в различните формати на Съвета на Европейския съюз в областите „Общи въпроси“, „Икономически и финансови въпроси“, „Правосъдие и вътрешни работи“, „Земеделие и рибарство”, „Транспорт, телекомуникации и енергетика“, „Социална политика, заетост и свободно движение на хора“, „Конкурентоспособност“, „Образование и култура“, „Околна среда“. В Шестмесечната програма са включени общо 62 законодателни досиета и теми, които ще бъдат приоритетни за страната ни през следващите 6 месеца по време на Германското председателство на Съвета на Европейския съюз, и по които ще се стремим в максимална степен да защитим националния интерес.

15 Юли 2020 | 15:10 | Агенция "Фокус"

Очаква се 44 000 ученици, записани в осми клас, да получат еднократна помощ в началото на учебната 2020 - 2021 година

Очаква се 44 000 ученици, записани в осми клас, да получат еднократна помощ в началото на учебната 2020 - 2021 година

София. Размерът на еднократната помощ за ученици, записани в осми клас за учебната 2020 - 2021 г. да бъде в размер на 250 лв., реши правителството. Тази нова помощ се отпуска по реда на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение. Това съобщиха от правителствената информационна служба. Право на подкрепа за покриване част от разходите в началото на учебната година имат семейства, чиито деца са записани в осми клас на държавно или. общинско училище за предстоящата учебна година. Необходимо условие за получаване на средствата е децата да живеят постоянно в България и да не са настанени за отглеждане извън семейната среда. Друго задължително изискване е средномесечният доход на член от семейството за предходните 12 месеца да е по-нисък или равен на 450 лв. Еднократната помощ ще се изплаща на два пъти. 50 на сто от нейния размер ще се получават след влизане в сила на заповедта за отпускането й, а остатъкът - в началото на втория учебен срок на учебната 2020 - 2021 г., но само при условие, че детето продължава да посещава училище. Помощта се отпуска без доходен тест за деца с трайни увреждания, деца с един жив родител и за деца, настанени в семейства на роднини и близки и приемни семейства. Срокът за подаване на заявлението декларация за отпускане на помощта след записване на детето в осми клас е не по-късно от 15 октомври.

15 Юли 2020 | 15:09 | Агенция "Фокус"

Одобрен е Отчетът на Шестмесечната програма с приоритетните за България теми и досиета по време на Хърватското председателство на Съвета на ЕС

Одобрен е Отчетът на Шестмесечната програма с приоритетните за България теми и досиета по време на Хърватското председателство на Съвета на ЕС

София. С Решение на Министерския съвет беше приет Отчет на Шестмесечната програма е приоритетните за Република България теми и досиета по време на Хърватското председателство на Съвета на Европейския съюз (януари - юни 2020 г.). Това съобщиха от правителствената информационна служба. Отчетът предоставя систематизирана информация относно развитието на дебатите по приоритетните теми и досиета, включени в европейския дневен ред и определени като важни за България в Шестмесечната програма е приоритетните за Република България теми и досиета по време на Хърватското председателство на Съвета на Европейския съюз (януари - юни 2020 г.). В Шестмесечната програма бяха включени общо 50 законодателни досиета и теми, които бяха приоритетни за страната ни през първите 6 месеца по време на Хърватското председателство на Съвета на Европейския съюз и по които България се стремеше в максимална степен да защити националния интерес. Възникналата усложнена епидемиологична обстановка, свързана с пандемията от COVID-19, постави нови приоритети в дневния ред на ЕС и наложи промени в календара на Председателството. В отчета се съдържа и информация по теми и досиета, които не бяха заложени в Шестмесечната програма, приета с Решение № 47 от 27 януари 2020 година на Министерския съвет, но по които беше постигнат напредък през първата половина на 2020 г.

15 Юли 2020 | 15:06 | Агенция "Фокус"

България отпуска 20 стипендии за студенти-франкофони от Западните Балкани и Централна и Източна Европа

България отпуска 20 стипендии за студенти-франкофони от Западните Балкани и Централна и Източна Европа

София. Правителството одобри проект на Споразумение между МВнР и Специализирания институт на Франкофонията за администрация и мениджмънт (СИФАМ) в София. То продължава действието на сключеното през 2018 г. споразумение между двете институции, което предвиди предоставянето на безвъзмездна финансова помощ от 58 000 лв. за 20 стипендии за студенти на института от Албания, Армения, Беларус, Босна и Херцеговина, Грузия, Република Северна Македония, Молдова, Сърбия и Украйна. Това съобщиха от правителствената информационна служба. Предоставената сума от бюджета на МВнР за 2018 г. по линия на официалната помощ за развитие не е усвоена, а новото споразумение предвижда тя да бъде използвана през учебната 2020/2021 г. Половината от тези стипендии ще се предоставят на жени и момичета като по-уязвима група по отношение последиците от пандемията на вируса COVID-19, с което Споразумението се адаптира към новите приоритети за преодоляване на последствията от пандемията. Предоставянето на стипендиите е израз на ангажираността на нашата страна в образователното сътрудничество в Централна и Източна Европа, включително Западните Балкани, и утвърждава образа на България като един от двигателите на Франкофонията в нашия регион. СИФАМ е специализирана структура за обучение на Университетската агенция на Франкофонията (УАФ) в сферата на управленските науки със седалище в София.

15 Юли 2020 | 14:58 | Агенция "Фокус"

Кабинетът измени индикативното разпределение на средствата от ЕС по програми

Кабинетът измени индикативното разпределение на средствата от ЕС по програми

София. Правителството измени индикативно разпределение на средствата от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд като основа за изготвяне на програмите и провеждане на преговори с Европейската комисия. Това съобщиха от правителствената информационна служба. С изменението се обособява финансов ресурс за обезпечаване на новата Програма за научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация, която ще подкрепя развитието на среда и капацитет за иновативен и умен икономически преход и увеличаване на способността на икономиката да реагира при кризи. Приетото решение е основна стъпка в процеса на подготовката за следващия програмен период и предпоставка за ускоряване разработването на програмните документи за програмен период 2021-2027 г.

15 Юли 2020 | 14:57 | Агенция "Фокус"

Създава се нова програма за научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация

Създава се нова програма за научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация

София. Правителството измени индикативния списък с програмите, които ще бъдат финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове през програмен период 2021-2027 г. Това съобщиха от правителствената информационна служба. Текущата криза, породена от пандемията от коронавирус, показа че е необходимо да се ревизира подходът към планиране на подкрепата от ЕС като основната цел е да се подпомогне развитието на среда и капацитет за иновативен и умен икономически преход и увеличаване на способността на икономиката да реагира при кризи. Приетото решение е основна стъпка в процеса на подготовката за следващия програмен период и предпоставка за ускоряване разработването на програмните документи за програмен период 2021-2027 г.

15 Юли 2020 | 14:55 | Агенция "Фокус"

България предприема действия за промяна на статута си в два комитета на ОИСР

България предприема действия за промяна на статута си в два комитета на ОИСР

София. Със свое решение правителството одобри намерението на страната ни за придобиване на статут „участник“ в Комитета по финансови пазари и на статут „гост“ в Комитета по застраховане и частно пенсионно осигуряване към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), като министърът на финансите е упълномощен да изпрати заявление до генералния секретар на Организацията за промяна в статутите. Това съобщиха от правителствената информационна служба. Присъединяването на България към ОИСР е кауза с високо значение за страната. През септември 2019 г. в Париж беше официално представен пред Съвета на Организацията План за действие на България с ОИСР за периода 2019-2020 година. Във връзка с дейностите по присъединяване и по Плана за действие, България осъществява засилено сътрудничество с ОИСР в различни направления, като в много от тях Министерството на финансите има водеща роля. Промяната в статутите е залегнала и като мярка в Плана за действие. С промяната в статутите към двата комитета ще се предостави възможност за обмяна на опит и добри практики с останалите страни при прилагането на инструментите на ОИСР в областта на финансовите пазари, в т.ч. на застрахователните и частните пенсионни пазари. Това ще допринесе и за по-активното участие на страната ни в работните формати към ОИСР, което е приоритетно и с оглед на кандидатурата на България за пълноправно членство в Организацията.

15 Юли 2020 | 14:54 | Агенция "Фокус"

Утвърдени са промени в класификацията на областите на политики/функционалните области и бюджетните програми за периода 2018-2021 г.

Утвърдени са промени в класификацията на областите на политики/функционалните области и бюджетните програми за периода 2018-2021 г.

София. Министерският съвет измени РМС № 502 от 2017 г. за утвърждаване на класификация на областите на политики/функционалните области и бюджетните програми от компетентността и отговорността на съответния първостепенен разпоредител с бюджет по бюджетите на Министерския съвет, на министерствата, на държавните агенции и на Държавен фонд „Земеделие“ за периода 2018-2021 г. Това съобщиха от правителствената информационна служба. С приетото решение в утвърдената класификация се добавят функционална област „Контрол по изпълнението на бюджета и управлението на публичните средства и дейности“ и бюджетна програма „Независим ефективен и ефикасен одит, подпомагащ доброто управление и отчетността на публичните средства и дейности“. Въз основа на тях Сметната палата трябва да разработи бюджетната си прогноза за периода 2021-2023 г. и да представи разпределение на разходите си. Изменението е във връзка с Решение № 64 от 2020 г. за бюджетната процедура за 2021 г. С него Министерският съвет определи да прилагат програмен формат на бюджет за 2021 г., освен първостепенните разпоредители с бюджет по чл. 18, ал. 2 от Закона за публичните финанси, и останалите първостепенните разпоредители, чиито бюджети се включват в държавния бюджет, с изключение на бюджета на съдебната власт. С направените промени ще продължи разширяването на обхвата на бюджетните организации, прилагащи бюджетиране, ориентирано към резултатите, създаване на устойчива рамка на областите на политики/функционалните области и бюджетните програми, по които се разпределят разходите, както и по-голяма прозрачност и отчетност при управлението на публичните средства.

15 Юли 2020 | 14:52 | Агенция "Фокус"

Правителството се разпореди с имоти

Правителството се разпореди с имоти

София. С решение на Министерския съвет се отчуждават имоти - частна собственост, за изграждане на пътен надлез над жп линията София - Елин Пелин в землището на с. Казичене, област София. Това съобщиха от правителствената информационна служба. Средствата за обезщетяване на собствениците, респективно правоимащите лица, на засегнатите имоти - частна собственост, са за сметка на Национална компания „Железопътна инфраструктура“. Решението може да се обжалва пред административния съд по местонахождение на имотите в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересуваните лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Два имота в София - бивши резиденции, се прехвърлят от МВнР на „Агенция дипломатически имоти в страната“ ЕООД (АДИС ЕООД), която ще може да ги отдава под наем. АДИС ЕООД е търговско дружество със 100-процента държавно участие, като правата на държавата се упражняват от министъра на външните работи. Основният предмет на дейност на агенцията е отдаване под наем, управление и поддръжка на имоти на дружеството. Първият имот - Резиденция №1, се намира в квартал „Овча купел“ и включва еднофамилна жилищна сграда на два етажа с подземни гаражи и помещения за абонатна станция. Вторият имот - Резиденция №14, разположен в район „Студентски", представлява двуетажна сграда с два гаража. Първата резиденция не е била използвана през последните 30 години, а Резиденция №14 при предишни ръководства на МВнР за известно време е била използвана за представителни цели за нуждите на Държавния протокол. МВнР е заплащало дължимите данъци и такси за сградите. С решението на правителството сега се дава възможност на АДИС ЕООД да ремонтира, стопанисва и отдава под наем двата имота. В резултат от апортирането на резиденциите ще намалеят текущите разходи на МВнР. Имот - частна държавна собственост, се апортира в капитала на „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ИНДУСТРИАЛНИ ЗОНИ" ЕАД, гр. София, намиращ се в гр. София, район „Студентски", местност „Студентски град". С придобиването на терен в градска среда със стратегическо местоположение и изградена инфраструктура, НКИЗ ЕАД ще отговори на засиленото търсене на такъв тип имоти и ще се създадат предпоставки за реализирането на бъдещи инвестиционни проекти. НКИЗ ЕАД е компания, специализирана в създаване, изграждане, управление и развитие на индустриални, икономически и технологични зони и паркове и се стреми да създава благоприятни услови за реализиране на нови инвестиционни проекти. В последната година и половина се наблюдава засилен инвеститорски интерес за покупка на терени за реализация на високотехнологични проекти. В тази връзка имотът е изключително перспективен за изграждане на научни, високотехнологични модули и постигане на целесъобразна икономическа активност. Министерски съвет учреди възмездно безсрочен сервитут за изграждане и обслужване на въздушен електропровод и подземен ел. кабел. Сервитутът е върху поземлен имот в горска територия - публична държавна собственост, в землището на гр. Сливен, с площ 1,530 дка. Съоръженията ще се използват от „Електроразпределение Юг“ ЕАД. На община Павликени за срок от 10 години безвъзмездно се предоставя за управление на имот - публична държавна собственост, намиращ се в област Велико Търново, гр. Павликени и представляващ част от археологическа недвижима културна ценност „Античен керамичен център“. Предоставянето на имота на община Павликени ще допринесе за обогатяване културно- историческото наследство на местно ниво, ще подпомогне популяризирането на недвижимата ценност и превръщането й в съществен фактор за развитието на туризма в общината. Дейностите, свързани с опазване на културната ценност и осъществяването на други научни, културни, образователни и туристически дейности ще се извършват в съответствие с изискванията на Закона за културното наследство и предписанията за опазване на недвижимата културна ценност от Исторически музей - Павликени. Също за срок от 10 години на община Белене безвъзмездно се предоставят за управление имоти - публична държавна собственост. Имотите се намират в гр. Белене и представляват част от териториалния обхват на групова археологическа недвижима културна ценност „Антична крепост Димум”. Предоставянето на имотите на общината ще допринесе за популяризирането на недвижимата ценност и превръщането й в съществен фактор за разширяването на културния туризъм на местно ниво. Дейностите, свързани с опазване на културната ценност и осъществяването на други научни, културни, образователни и туристически дейности ще се извършват в съответствие с изискванията на Закона за културното наследство от Регионалния исторически музей - Плевен. Правителството предостави управлението върху имот - публична държавна собственост на Министерството на правосъдието за нуждите на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“. Ведомството ще реализира проект за изграждане на нов пилотен затвор на територията на Столична община по линия на Норвежки финансов механизъм 2014 - 2021. Имотът се намира в м. „Брестовете“, кв. Враждебна, гр. София и представлява терен с площ 39 993 кв. м и 5 сгради в него. От частна на публична държавна собственост се променя статутът на имот в град Плевен, ж.к. „Сторгозия“. Имотът представлява едноетажна сграда със застроена площ 774 кв. м. Със същото решение кабинетът предостави безвъзмездно за управление част от имот - публична държавна собственост на Министерството на културата за нуждите на Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“. Това са помещения в четириетажна административна сграда, също намираща се в Плевен, ж.к. „Сторгозия“. Имотите ще се използват от библиотеката за книгохранилища и съхраняване на нарастващия библиотечен и архивен фонд.

15 Юли 2020 | 14:45 | Агенция "Фокус"

Приети са промени в правилата за плаване  по река Дунав

Приети са промени в правилата за плаване по река Дунав

София. Министерският съвет прие актуализирани правила за плаване по река Дунав, които въвеждат нови текстове и изисквания, одобрени на сесия на Дунавската комисия. Това съобщиха от правителствената информационна служба. Правилата в българския участък на водния път се уеднаквяват с нормите, приложими в останалите страни по Конвенцията за режима на корабоплаване по Дунав. Промените са насочени към повишаване на безопасността, предотвратяване на аварии и подобряване на условията за плаване по Дунав. Въвеждат се изисквания към процеса на зареждане на корабите, като се регламентират задълженията на екипажа при снабдяване на кораба с гориво, смазочни материали и втечнен природен газ. Допълнени са правилата за радиообмена, за автоматичната идентификационна система за вътрешното корабоплаване и за преминаването през шлюзове.

15 Юли 2020 | 14:40 | Агенция "Фокус"

Татяна Сърбинска e предложена за удостояване с орден „Св. Св. Кирил и Методий“ огърлие

Татяна Сърбинска e предложена за удостояване с орден „Св. Св. Кирил и Методий“ огърлие

София. Министерският съвет предложи на президента на Република България да издаде указ за награждаването на Татяна Сърбинска с орден „Св. Св. Кирил и Методий“ огърлие за особено значимите й заслуги в областта на културата. Предложението е на Министерството на културата. Това съобщиха от правителствената информационна служба. Татяна Сърбинска е дългогодишна солистка на Фолклорен ансамбъл „Пирин“ - Благоевград. Емблематична е нейната песен „Катерино моме“, която остава незабравима и до днес. Години наред тя е сред най-известните солистки на ансамбъла, с който се изявява в зали като Ла Скала, Ковънт Гардън, Карнеги Хол, Кенеди център и др. Трудовият й път продължава в Благоевград, където работи като директор на школа по изкуства, а също така е и преподавател в ЮЗУ „Неофит Рилски“. Успоредно с това продължава и концертната си дейност. През 1991 г. Сърбинска заминава за САЩ, където се установява да живее. Поканена е да стане преподавател по българска музика. Изнася множество концерти в Бостън, Ню Йорк, Чикаго, Пенсилвания, Колорадо, Калифорния. Вашингтон и др. Репертоарът, с който се представя включва народни песни от различни краища на България, стари градски песни, госпъл и други музикални произведения. През 2004 г. Авторитетната медия „Voice of America“ я нарича „български славей, който учи американците да пеят“. През 1992 г. в Бостън, САЩ, Татяна Сърбинска сформира първата си мъжка певческа група, която е наречена „Зорница“. Съставена е само от мъже по модел на т.нар. Мацурева група от Банско. Същата година поставя основите и на частно училище за балкански и български фолклор. През 1993 г. е поканена за преподавател в Бостънската консерватория, където преподава източно-европейски фолклор През 2001 г. във Вашингтон сформира Ансамбъл „Орфей“, както и групата „Славея“. Преподава балкански фолклор в Мерилендския университет. През 2004 г. Татяна Сърбинска е наградена с престижната награда „Уоми - Вашингтон“ Wammy (Washington Area Music Award), която й е присъдена за световен музикален вокалист на 2004 г. През 2014 г. е удостоена със званието „Почетен гражданин на Благоевград“, а през 2016 г. получава и почетния знак на Президента на Република България. Връчването на държавната награда, орден „Св. Св. Кирил и Методий ” огърлие на Татяна Сърбинска е израз на висока чест и уважение за особено значимите й заслуги в областта на културата.

15 Юли 2020 | 14:36 | Агенция "Фокус"

На Агенцията за публичните предприятия и контрол се възлага изготвянето на анализ на създадените със специални закони държавни предприятия

На Агенцията за публичните предприятия и контрол се възлага изготвянето на анализ на създадените със специални закони държавни предприятия

София. Правителството възложи на Агенцията за публичните предприятия и контрол да изготви анализ на създадените със специални закони на основание чл. 62, ал. 3 от Търговския закон държавни предприятия за изясняване характера на тяхната дейност - предимно търговска или предимно публични функции и политики. Това съобщиха от правителствената информационна служба. Законът за публичните предприятия бе приет през септември 2019 г., по силата на който бе създадена Агенцията за публичните предприятия и контрол, която да осъществява координацията на държавната политика по отношение на публичните предприятия и съответно да наблюдава и докладва на Министерския съвет за нейното изпълнение. Законът предвижда Агенцията, по възлагане от Министерския съвет, да изготви на анализ на създадените със специални закони държавни предприятия за изясняване характера на тяхната дейност - предимно търговска или предимно публични функции и политики. Въз основа на анализа, Министерският съвет в срок от три години ще може да приеме програма за преобразуване на държавните предприятия в еднолични търговски дружества или в административни структури.

15 Юли 2020 | 14:32 | Агенция "Фокус"

Иван Терзиев е предложен за удостояване с орден „Св. Св. Кирил и Методий“ огърлие

Иван Терзиев е предложен за удостояване с орден „Св. Св. Кирил и Методий“ огърлие

София. Министерският съвет реши на заседанието си днес да предложи на президента на Република България да издаде указ за награждаването на Иван Терзиев с орден „Св. Св. Кирил и Методий“ огърлие за особено значимите му заслуги в областта на културата. Предложението е на Министерството на културата. Това съобщиха от правителствената информационна служба. Иван Терзиев е роден на 11 февруари 1934 г. в град Ловеч. Там завършва и средното си образование, като е първенец на випуск 1951 г. Продължава образованието си във ВИТИЗ „Кръстьо Сарафов“ в София, където през 1958 г. завършва актьорско майсторство. Като актьор в Плевенския театър, където първоначално е разпределен, Иван Терзиев се включва в работата на основания в града киноклуб „ПЛЕВЕН-ФИЛМ“, където заснима 2 новели, на които е сценарист и режисьор. „Пътища и параграфи“ получава Голямата награда на I кинолюбителски фестивал, който се провежда през 1960 г. На следващия фестивал, през 1962 г., Златен медал е присъден и на втората новела - „Големите и малките“. Филмът е отличен и на IV Световен младежки фестивал в Хелзинки. През 1966 г. Иван Терзиев завършва кинорежисура в Националния институт по кименатография в Москва. Дипломната му работа е филмът „Фьодор Трай“, който получава Гран-при и награда за мъжка роля на фестивала ВГИК 66. В следващите години Иван Терзиев е сценарист и режисьор на поредица от 7 новели и няколко късометражни документални филми в тогавашната студия „Спектър“. След 1989 г написва сценарий за документален филм с работно заглавие „Апокрифи“. В НАТФИЗ „Кр. Сарафов“ е Иван Терзиев е професор, художествен ръководител на класове по „кинорежисура“ (4 класа); „режисура на монтажа“ (4 класа); „актьорство за кино и ТВ“ (3 класа). Паралелно с това ръководи едногодишни школи по „кинорежисура“ и „актьорство за кино и ТВ“. Изнася цикъл от лекции в НБУ и ЮЗУ „Неофит Рилски“. През годините работи и в БНТ, Студия за научно-популярни и документални филми, филмови студии „Време“ и „Екран“. Режисьор е на следните филми: - Документални: „Среща с равнодушието” (1970) и „Широка лъка и света“ (1973); - Игрални: „Г-н Никой“ (1969) - награда за мъжка роля на фестивала във Варна; „Мъже без работа“ (1972) - награда за мъжка роля на фестивала във Варна; награда Жорж Садул - Париж, „Силна вода“ (1976) - награда на кинокритиката и награда за мъжка роля на фестивала във Варна, специална награда - Локарно, селекциониран е за ФЕСТ 77 в Белград - 100-те най-добри филма от световната годишна кинопродукция; „Селцето“ (1980) - сериал, който 10 години чака своята премиера, киновариантът на филма е селекциониран за програмата „особен поглед“ на фестивала в Кан (1986).

15 Юли 2020 | 14:30 | Агенция "Фокус"

Правителството прие целите и приоритетите на политиката за цифровата трансформация на страната за периода до 2030 г.

Правителството прие целите и приоритетите на политиката за цифровата трансформация на страната за периода до 2030 г.

София. Правителството прие целите и приоритетите на политиката за цифровата трансформация на страната за периода до 2030 г. Това съобщиха от правителствената информационна служба. Документът залага принципите на цифрова промяна в основните сфери на икономическия живот. Целта на широката употреба на цифрови технологии е да бъде намалено използването на енергия и ресурси. Един от основните приоритети на стратегията е подобряването на съществуващата инфраструктура като се осигури широко разгръщане и използване на мрежи с много голям капацитет. Високоскоростните оптични трасета, както и мрежите от пето поколение, ще бъдат сред най-важните градивни елементи на цифрова икономика и общество. Подобряването на свързаността ще позволи развитието на иновативни бизнес модели в множество сектори като научните изследвания, цифровото и дистанционното здравеопазване, сигурността, логистиката, автономните и свързаните превозни средства, цифровото управление и цифровото образование, както и развитието на „умни“ градове. Подкрепата за високоскоростна свързаност ще бъде придружена от мерки за повишаване на цифровите умения и стимулиране на търсенето на интернет базирани услуги от гражданите и бизнеса. Стратегията поставя за цел включването на технологични дисциплини и цифрови умения в учебните програми на всички нива на образованието и системите за професионално обучение и преквалификация.

15 Юли 2020 | 14:28 | Агенция "Фокус"

Одобрено е правителственото становище по конституционно дело № 4/2020 г., свързано със законови текстове за извънредното положение

Одобрено е правителственото становище по конституционно дело № 4/2020 г., свързано със законови текстове за извънредното положение

София. Правителството одобри становище на Министерския съвет по конституционно дело № 4 за 2020 г., образувано по искане на шестдесет и трима народни представители от 44-то Народно събрание за установяване на противоконституционност на чл. 251б, ал. 2, изречение трето, чл. 251 в, ал. 2, изречение второ, чл. 251 г, ал. 4 относно думите „и в случаите по чл. 251б, ал. 2, изречение трето“ и чл. 251 г, ал. 1, изречение второ, ал. 3 и 4 относно думите „и чл. 251 в, ал. 2, изречение второ“ от Закона за електронните съобщения (в редакцията ДВ, бр. 28 от 24.03.2020 г.) (ЗЕС) и на свързания с тях § 51 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. и за преодоляване на последиците (обн., ДВ, бр. 28 от 24.03.2020г., последно изм., ДВ, бр. 44 от 13.05.2020 г.). Това съобщиха от правителствената информационна служба. В становището на Министерския съвет се застъпва тезата, че оспорените разпоредби не противоречат на Конституцията на Република България и искането следва да се отхвърли като неоснователно.

15 Юли 2020 | 14:20 | Агенция "Фокус"

Правителството ще разгледа промени в Закона за административните нарушения и наказания

Правителството ще разгледа промени в Закона за административните нарушения и наказания

София. Правителството ще разгледа Проект на решение за одобряване Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за административните нарушения и наказания. Това предвижда предварителният дневен ред на Министерски съвет. Министрите ще приемат и правила за плаване по река Дунав и ще открият процедура по възлагане на концесия за морски плаж „Робинзон“ в Община Несебър. На заседанието ще бъдат обсъдени и изменения на Наредбата за структурата и организацията на работната заплата.

15 Юли 2020 | 07:17 | Агенция "Фокус"

Министър Николина Ангелкова: Българското Черноморие е слабо засегнато от коронавируса, имаме всички условия да посрещаме туристи

Министър Николина Ангелкова: Българското Черноморие е слабо засегнато от коронавируса, имаме всички условия да посрещаме туристи

София. Българското Черноморие е слабо засегнато от коронавируса. Това каза министърът на туризма Николина Ангелкова в "Панорама" по БНТ.По думите й това го показват резултатите на проучванията там. "Водата е чиста. Имаме абсолютно всички условия да посрещаме туристи", подчерта тя. "Изключитело важно е да спазваме мерките, които здравните власти казват, че трябва да се спазват. Издали сме абсолютно ясни указания съвместно с Министерство на здравеопазването на местата за настаняване и хранене, така че да може да се осигури безопасно и комфортно посещението на всеки един турист", заяви още Ангелкова. Тя подчерта, че България е била една от първите страни, която е взела навременни мерки. "Много е важно, както и с разхлабването на мерките отговорността у нас самите - дисциплина, дезинфекция, дистанция и контрол. Контрол и върху самите себе си да спазваме тези меки. Това е много важно, за да можем ние да осигурим и поетапното възстановяване не само на сектор "Туризъм", но и на всички сектори в икономиката, които са засегнати", каза още Ангелкова. Според нея контролът е безкомпромисен. "Особено в сектор "Туризъм" изключително важно е какво предлага браншът, как го предлага и как всичко, което е необходимо, следва да се спазва. Зависим от клиентите, от потребителя. Този сектор е свързан с хората, с пътуванията, а именно това е най-засегнато в момента от заразата с коронавируса", посочи министърът. Николина Ангелкова отчете, че всеки ден обсъжда със своите колеги и с международните туроператори кога планират да пътуват, как да пътуват, докога планират чартърната програма. По думите й ключовото е, че те удължават чартърната си програма до края на октомври месец. "Това е благодарение както на мерките, които предлага правителството, а именно 35 евро субсидия за седалка, но така и за условията, които са в нашите места за настаняване, хотелите, ресторантите, така че да гарантират безопасността на туристите", допълни министърът на туризма.

3 Юли 2020 | 22:05 | Агенция "Фокус"

Министър Николина Ангелкова: За мен по-важно е да имаме летен сезон, сектор "Туризъм" се възобновява, макар и с малки стъпки

Министър Николина Ангелкова: За мен по-важно е да имаме летен сезон, сектор "Туризъм" се възобновява, макар и с малки стъпки

София. За мен по-важно е да имаме летен сезон, сектор "Туризъм" се възобновява, макар и с малки стъпки. Това каза министърът на туризма Николина Ангелкова в "Панорама" по БНТ. "Изключително труден и тежък сезон ни очаква. За мен по-важно е да имаме сезон. В тази безпрецедентна ситуация, когато абсолютно целият свят се бори с последиците от заразата с COVID-19, които най-тежко удариха сектор "Туризам", за нас е много важно заедно браншът, местната власт, правителството, да осигурим такива условия така, че да имаме сезон", заяви Ангелкова. Тя уточни, че не са спрели всички чартъри. "Ние посрещнахме миналата седмица първите чартъри от Нидерландия, Германия, Полша, Чехия. Идват и румънци с автомобилен транспорт. Макар и бавно и с малки стъпки, се възобновява секторът, възобновява се туризмът по Черноморието, който е ключов за нашия туризъм. Над 70 % от туризма се формира от летния туристически продукт. Много са важни мерките, които сме взели и мерките, които продължаваме да взимаме. На първо място изключително важна е дисциплината, отговорността на всички нас да спазваме тези мерки, за да може епидемичната обстановка в страната да бъде такава, че максимално много държави да отворят пътуванията си към нас, както и ние към тях", коментира още Ангелкова. Министърът заяви, че е посрещнала първия чартър. По думите й това се случва в нашите съседи и в целия свят.

3 Юли 2020 | 21:56 | Агенция "Фокус"