СВЪРЗАНИ НОВИНИ

РИОСВ - Шумен установи обектите, заустващи непречистени отпадъчни води в канализацията на Каспичан

РИОСВ - Шумен установи обектите, заустващи непречистени отпадъчни води в канализацията на Каспичан

Шумен. Днес след проверка по последващ контрол експертите на РИОСВ - Шумен дадоха предписания на „Айсис“ ООД и „Велпа“ ЕООД за прекратяване на заустването на непречистени производствени отпадъчни води и отвеждането им в градската канализация на Каспичан, посредством която те се отвеждат в река Провадийска. Предстои съставянето на акт за установяване на административно нарушение. Тов...

21 Юли 2020 | 17:30 | Агенция "Фокус"